Przedszkole nr 12 w Rzeszowie - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Przedszkole nr 12 w Rzeszowie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Przedszkole nr 12 w Rzeszowie

play fullscreen
1 / 23
Przedszkole nr 12 w Rzeszowie
110 Views
Download Presentation
alima
Download Presentation

Przedszkole nr 12 w Rzeszowie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Przedszkole nr 12 w Rzeszowie

 2. 1966 – utworzenie Przedszkola • 6 oddziałów – 150 dzieci • 27 pracowników, w tym 12 nauczycieli

 3. Grupa 1 (3-latki) Sala „różowa”

 4. Grupa 2 (4-latki) Sala „kremowa”

 5. Grupa 3 (4 i 5-latki) Sala „zielona”

 6. Grupa 4 (5-latki) Sala „cytrynowa”

 7. Grupa 5 (5-6-latki, zerówka) Sala „liliowa”

 8. TEACHERS Kadra pedagogiczna

 9. Personnal Pracownicy administracji i obsługi

 10. Działalność Przedszkola • Organ prowadzący: Gmina Miasto Rzeszów • Nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie • Statut Przedszkola • Koncepcja Przedszkola • Podstawa Programowa wychowania przedszkolnego • Programy edukacyjne, w tym autorskie • Projekty edukacyjne, innowacje • Zadania Przedszkola: dydaktyka, wychowanie, opieka, diagnoza rozwoju dziecka, współpraca z rodzicami i środowiskiem

 11. PROJEKTY EDUKACYJNE:- „Polska Pyza na europejskich dróżkach” (2008/09)- „Twórczy Przedszkolak” (2009-2012)-Innowacja: Profilaktyka teatralna-przedszkolak widzem i aktorem (2010-2012)-Ogólnopolski Projekt Optymistyczne Przedszkole

 12. Inne formy działalności • zajęcia dodatkowe: język angielski, rytmika, taniec towarzyski, logopedia, zajęcia rehabilitacyjne (projekt unijny „Szczęśliwe Przedszkolaki”), warsztaty teatralne z aktorem; • Współdziałanie z innymi instytucjami: przedstawienia teatralne, wycieczki tematyczne, koncerty muzyki poważnej, współpraca z uczelniami wyższymi, biblioteką, policją, UNICEF, organizacjami pozarządowymi itp.

 13. Kontakt sekretariat@pp12.resman.pl 48 17 7483275 Strona internetowa www.pp12.resman.pl

 14. Przedsiębiorczość • Projekty: • Teatrzyk: „Czerwony Kapturek” wg bajki Jana Brzechwy • Certyfikat: „Kubusiowi przyjaciele natury” • Prawa dziecka – akcja Unicef - Baloniki do nieba • Edukacja patriotyczna: Przedszkolaki z biało-czerwoną • Promocja: Przegląd Kalendarzy

 15. Międzyprzedszkolny Przegląd Kalendarzy

 16. Decyzje wstępne • „burza mózgów”- dzieci i nauczyciele • TEMATYKA („Rok w impresjach plastycznych”, Bohaterowie teatrzyków dziecięcych”) • PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW (z uwzględnieniem możliwości wiekowych)

 17. Etap przygotowawczy • 6 latki: - układanie Regulaminu Przeglądu • 5 latki: - projektowanie ogłoszeń o Przeglądzie • 3, 4, 5 i 6 latki: - propozycje i wybór technik plastycznych -opracowanie Harmonogramu Wernisażu: termin, program artystyczny, „menu”, scenografia, podziękowania, dyplomy, zaproszenie gości nauczyciele • Rozesłanie ogłoszeń o Przeglądzie, umieszczenie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty

 18. Prace Projektowe

 19. Projektowanie dyplomów

 20. Etap realizacji • projektowanie i wykonywanie prac komponowanie Kalendarzy (w każdej grupie) • Projekt strony tytułowej • Układ prac , miesięcy i dni • Format • Przegląd wewnątrzprzedszkolny – wytypowanie jednego Kalendarza do wernisażu • Organizacja „Wernisażu dla rodziców” – prace dzieci z naszego Przedszkola

 21. FINAŁ – DZIEŃ WERNISAŻU REALIZACJA USTALEŃ DZIECI • Witanie gości przy wejściu • Oprowadzanie po budynku Przedszkola • Uroczyste otwarcie Wernisażu • Występy artystyczne • Wręczenie dyplomów i podziękowań • Zwiedzanie Galerii Prac • Poczęstunek • Zaproszenie do sal – zabawy, rozmowy, nawiązywanie kontaktów

 22. Promocja Przedszkola • wystawa wszystkich Kalendarzy w Holu Kuratorium Oświaty w Rzeszowie • Relacja (wraz ze zdjęciami) w gazecie „Nasz Rzeszów” – galeria „Pluszaki”

 23. DZIĘKUJĘ!!! Renata Smyczyńska dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 12 w Rzeszowie