Tgau economeg y cartref
Download
1 / 4

TGAU ECONOMEG Y CARTREF - PowerPoint PPT Presentation


  • 193 Views
  • Uploaded on

TGAU ECONOMEG Y CARTREF. Mae’r cwrs hwn yn angenrheidiol i unrhyw un sy’n dymuno datblygu eu sgiliau ymarferol a datblygu dealltwriaeth bellach o faeth, nwyddau bwyd, paratoi bwyd, diogelwch bwyd a storio bwyd. Mae’n opsiwn hanfodol i fyfyrwyr sy’n dymuno gweithio yn y diwydiant bwyd.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TGAU ECONOMEG Y CARTREF' - alida


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Tgau economeg y cartref

TGAU ECONOMEG Y CARTREF

Mae’r cwrs hwn yn angenrheidiol i unrhyw un sy’n dymuno datblygu eu sgiliau ymarferol a datblygu dealltwriaeth bellach o faeth, nwyddau bwyd, paratoi bwyd, diogelwch bwyd a storio bwyd. Mae’n opsiwn hanfodol i fyfyrwyr sy’n dymuno gweithio yn y diwydiant bwyd.

Mae pedair uned i’r cwrs:

  • Uned 1: Maeth, Deiet ac Iechyd Trwy Gydol Oes

  • Uned 2: Ffactorau'n Effeithio ar Ddewis y Defnyddiwr

  • Uned 3: Priodweddau Maethol, Ffisegol, Cemegol a Synhwyraidd Bwydydd wrth Storio, Paratoi a Choginio

  • Uned 4: Hylendid a Diogelwch Bwyd

Bwyd a Maeth


Bwyd a maeth crynodeb o r asesiad
Bwyd a Maeth Crynodeb o’r Asesiad


Bwyd a maeth
Bwyd a Maeth

Bydd ymgeiswyr yn datblygu eu sgiliau paratoi a thrin bwyd trwy gymryd rhan reolaidd mewn sesiynau ymarferol a fydd yn ymwneud â chynhyrchu prydau bwyd, gwaith arbrofol, profi bwyd ac addasu ryseitiau. Gellir cael gwybodaeth a dealltwriaeth o’r meysydd pwnc trwy nodiadau dosbarth, cwblhau llyfrynnau gwaith, gwylio fideos, ymchwil grŵp neu unigol, a gweithgareddau rhyngweithiol ar-lein.

Llwybr awgrymedig trwy’r fanyleb

Blwyddyn 10

Sesiynau ymarferol wythnosol, sesiynau theori i gael gwybodaeth

Tasg 1 – Asesiad dan Reolaeth – 20% o’r marc terfynol

Bydd angen i ymgeiswyr gynhyrchu ffolio ymchwiliadol sy’n eu dangos yn ennill sgiliau ymarferol sy’n gysylltiedig â’r dasg a ddewiswyd


Tgau economeg y cartref

Bwyd a Maeth

Blwyddyn 11

Sesiynau ymarferol wythnosol, sesiynau theori i gael gwybodaeth, cwblhau’r sampl / papurau enghreifftiol, adolygu ar gyfer yr arholiad. Tasg 2 – Asesiad dan Reolaeth – 40% o’r marc terfynol.

Llwybrau dilyniant i astudio pellach

Cyrsiau Technoleg Bwyd, Arlwyo NVQ, Iechyd a Gofal Cymdeithasol Safon Uwch, Bioleg Ddynol Safon Uwch.

Llwybrau dilyniant i Yrfa a Chyflogaeth: Technolegydd Bwyd,Y Diwydiant Arlwyo, Dietegydd.