slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TGAU Mathemateg Datrys Problemau Trin Data Haen Uwch PowerPoint Presentation
Download Presentation
TGAU Mathemateg Datrys Problemau Trin Data Haen Uwch

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

TGAU Mathemateg Datrys Problemau Trin Data Haen Uwch - PowerPoint PPT Presentation


 • 155 Views
 • Uploaded on

TGAU Mathemateg Datrys Problemau Trin Data Haen Uwch. Nifer y dynion. Oedran yn priodi. Mae Erin yn gwneud arolwg i ddarganfod yr oedran mae pobl yn priodi. Mae’r tabl yn crynhoi canlyniadau’r menywod. Mae’r diagram amledd cronnus yn crynhoi canlyniadau’r dynion.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

TGAU Mathemateg Datrys Problemau Trin Data Haen Uwch


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. TGAU Mathemateg Datrys Problemau Trin Data Haen Uwch

  2. Nifer y dynion Oedranynpriodi Mae Erin yn gwneud arolwg i ddarganfod yr oedran mae pobl yn priodi. Mae’r tabl yn crynhoi canlyniadau’r menywod. Mae’r diagram amledd cronnus yn crynhoi canlyniadau’r dynion

  3. (a) Mae Erin yn penderfynu cyfweld dau berson o’i arolwg. Mae’n dewis un fenyw ac un dyn ar hap. Beth yw’r tebygolrwydd y byddai’r fenyw a’r dyn yn 32 neu’n hŷn pan wnaethon nhw briodi? Help Llaw Darganfyddwch nifer y dynion sydd o leiaf yn 32 mlwydd oed yn priodi. Defnyddiwch y tabl ar gyfer y menywod– y canolrif yw 32. Sut mae hyn yn helpu?

  4. Ateb Nifer y dynion Oedranynpriodi 65 dyn o leiaf 32 mlwydd oed. Darganfyddwch nifer y dynion sydd o leiaf 32 yn priodi Mae 35 dyn yn llai na 32 yn priodi, felly 100 – 35 = 65

  5. Ateb Mae’r canolrif hanner ffordd Felly, Teb(menyw o leiaf 32) = 0.5 Gwyddom hefyd mae 65 allan o 100 ddynion o leiaf 32. Felly, Teb(dyn ≥ 32) = 0.65 Teb(Dyn A Menyw o leiaf 32) = Teb(Dyn ≥ 32) x Teb(Menyw ≥ 32) = 0.65 x 0.5 = 0.325

  6. Defnyddiwch y diagram amledd cronnus i’ch helpu (b) Yn ei chanfyddiadau, mae Erin yn adrodd ‘Yr amrediad o’r oedrannau y mae dynion yn priodi yw 43 ac oed dyn hynaf i briodi oedd 79.’ Ydy hyn yn wir? Esboniwch eich ateb. Help Llaw

  7. Ateb Mae yna 1 neu 2 dyn yn y grwp 60-80 Mae’n bosib fod y dyn hynnaf yn 79, ond, os yw’r amrediad yn 43 mae hyn yn golygu mai oedran y dyn ifancaf oedd : 79 – 43 = 36 O’r diagram gwelwn ddynion sy’n ifancach na 30, felly nid yw’r datganiad yma’n wir . Nifer y dynion Oedranynpriodi Mae tua 26 dyn sy’n llai na 30 .