Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hvorfor gir androgene anabole steroider hjertesykdom? Foredrag ved Hormonlaboratoriet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hvorfor gir androgene anabole steroider hjertesykdom? Foredrag ved Hormonlaboratoriet

Hvorfor gir androgene anabole steroider hjertesykdom? Foredrag ved Hormonlaboratoriet

198 Views Download Presentation
Download Presentation

Hvorfor gir androgene anabole steroider hjertesykdom? Foredrag ved Hormonlaboratoriet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hvorfor gir androgene anabole steroider hjertesykdom? Foredrag ved Hormonlaboratoriet Aker universitetssykehus Foredrag er holdt for leger 2003/2004

 2. Androgen-anabole steroider • Androgener • Mannlige kjønnshormoner • Primoteston-Depot (Testosteron) • Anabole steroider • Syntetiske forbindelser med samme virkning som testosteron • Nandrolon (Decadurabolin), Stanozolol, Primobolan (Methenolone acetat / enacetat) • Androgen-anabole steroider (AAS) • Fellesnavn for androgener og anabole steroider

 3. Virkninger av testosteron • Kjønnskarakter • Utvikler prim. og sek. kjønnskarakterer • Maskulin adferd • Stimulerer kjønnsdrift og adferd • Anabol virkning • Stimulerer proteinsyntese og gir øket muskelmasse • Spermieproduksjon • Andre funksjoner • Virkninger på lipidstoffskiftet og dannelse av røde blodlegemer

 4. Overhyppighet av hjertesykdom hos menn

 5. Bivirkninger • Eksperimentelle studier • Ingen kontrollerte studier foreligger over langtidsvirkninger av AAS misbruk • Medisinsk erfaring • Rapporter fra leger, trener og utøvere indikerer at AAS misbruk er en helserisiko • DDR erfaring • Rapporter fra DDR dokumenterer en rekke alvorlige bivirkninger som følge av AAS misbruk

 6. Vanligste bivirkninger Aggressivitet /psykiske effekter Væskeretensjon Leverskader Lav HDL BT Infertilitet Øket kjønnsdrift - minsket kjønnsdrift Prostatavekst Håravfall Akne Vekstspurt / vekstslutt Gynekomasti Øket skadefrekvens Pub med søk: ”heart and anabolic steroids and case” Fant 23 treff Bivirkninger av AAS

 7. Lipoproteiner Redusert HDL 50-60% Øket LDL 40-50% (?) Øket TG og red ApoA-1/b ratio Thrombogenese Redusert Fibrinolyse Syntese av prostacyclin Øket Plate aggregasjon Heparin cofactor II Protein S og C Koronar vasokonstriksjon Øket effekt av NA Skadet vaskulær reaktivitet Direkte myokard skade Effekt på VV Økt masse og størrelse Arrytmi Øket NA, K, Ca Depressjon av aksjonspotensialet (?) BT Væske og Na retensjon Usikkert om dette gir kronisk effekt Hjerte bivirkninger

 8. BIVIRKNINGER - SUM • Det er dokumentert at AAS-misbruk kan føre til alvorlige fysiske, psyk. og sos. bivirkninger. • Hvorvidt bivirkningene går tilbake om misbruket opphører, avhenger av dose-størrelsen, misbrukets varighet og misbrukerens ”genetiske disposisjoner”. • Misbrukets omfang og konsekvenser gjør AAS-misbruk til et samfunnsproblem.

 9. MEDIKAMENTER • Anabole stoffer AAS, Veksthormon, Insulin • Sentralstim. midler Amfetamin, Efedrin, Kokain, Koffein, Morfin o.a. • Behandl. av bivirkninger Gonadotropiner, Klomifen, Antiøstrogener, Aromatase-inhib., Diuretika

 10. ANDROGEN-ANABOLE STEROIDERhvordan påvise misbruk? • Hypofysefunksjon LH og FSH – lav/supprimert • Gonadehormoner Testo/østradiol – høy/lav • Leverfunksjon SHBG, TBG, DBP, CBG – lav Leverenzymer – høy • Definitiv påvisning GC-MS – AAS og metabolitter

 11. Påvisning av AAS • Prøvemateriale: Urin • Hydrolyse (sulfater, glukuronider) • Ekstraksjon • Konsentrering(ved lav sp.v.) • Derivatisering(silisiumforb. – gjør steroidene ”flyktige”) • Separasjon på GC • Identifikasjon på MS (”modersubstansen” og metabolitter)

 12. T/E-RATIO • To testosteron-epimerer: 17-testo (T) og 17-testo = epitestosteron (E) • Testo-doping  LH-suppr.  E-prod. og T/E-ratio  • I urin er T/E-ratio = 1-2 IOC-grense, normalt < 6 • T/E-ratio > 6 er brudd på dopingregelverket

 13. Prøver ved innkomst ved mistanke om misbruk av anabole steroider • Primært • FSH • LH • Testosteron • Østradiol • SHBG • Sekundært • Androgen steroidprofil i spot urin NB! Ikke akseptabelt som doping kontroll Kun ved medisinsk indikasjon