Framtidens hälso- och sjukvård 2025
Download
1 / 24

- PowerPoint PPT Presentation


 • 332 Views
 • Uploaded on

Framtidens hälso- och sjukvård 2025 Det goda livet med Sveriges bästa hälso- och sjukvård. MED SVERIGES BÄSTA HÄLSO- OCH SJUKVÅRD. Lokalsjukhus Strömstad – Lysekil – Bäckefors Mariestad – Falköping – Lidköping Skene. Vad säger utvecklingsstrategin från 2004? Hur ser det ut idag?. Strömstad.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - alicia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Med sveriges b sta h lso och sjukv rd

Framtidens hälso- och sjukvård 2025

Det goda livet med Sveriges bästa hälso- och sjukvård

MED SVERIGES BÄSTA HÄLSO- OCH SJUKVÅRD


Lokalsjukhus str mstad lysekil b ckefors mariestad falk ping lidk ping skene

LokalsjukhusStrömstad – Lysekil – BäckeforsMariestad – Falköping – LidköpingSkeneStr mstad
Strömstad

specialistsjukhus.

nav inom närsjukvården

i samarbete med primärvården har ett områdesansvar för befolkningens behov av närsjukvård.

verksamheten bör utvecklas så att allt mer av invånarnas behov av medicinsk, psykiatrisk och geriatrisk vård samt rehabilitering kan tillgodoses inom närområdet.


Str mstad1

Verksamheter inom NU-sjukvården:

Barn- och ungdomsmottagning

Barn- och ungdomspsykiatri (BUP)

Dialysmottagning

Gynekologimottagning

Kirurgmottagning

Labb/blodcentral

Medicinmottagning

Operation

Ortopedmottagning

Röntgen

Vuxenpsykiatri

Ögonmottagning (sjuksköterska)

Öron-näsa-halsmottagning

Verksamheter i annan regi:

Ögonmottagning (läkare)

Ljusbehandling

Barnmorskemottagning

Sjukgymnastik

Vårdcentral

Jourcentral

Avdelning Takåsen (kommunal korttidsvård)

Strömstad


Lysekil
Lysekil

specialistsjukhus.

nav inom närsjukvården

i samarbete med primärvården har ett områdesansvar för befolkningens behov av närsjukvård.

verksamheten bör utvecklas så att allt mer av invånarnas behov av medicinsk, psykiatrisk och geriatrisk vård samt rehabilitering kan tillgodoses inom närområdet.


Lysekil1

Verksamheter inom NU-sjukvården:

Barn- och ungdomsmottagning

Barn- och ungdomspsykiatri (BUP)

Kirurgmottagning

Labb/blodcentral

Medicinmottagning

Ortopedmottagning

Röntgen

Öron-näsa-halsmottagning

Ögonmottagning

Verksamheter i annan regi:

Gynekologimottagning

Psykiatrisk mottagning

Operationsenhet (Olsab – Operation Lysekils sjukhus AB)

Audionom (hörselskador)

Barnhabilitering

Ljusbehandling

Barnmorskemottagning

Ungdomsmottagning

Sjukgymnastik

Arbetsterapi

Vårdcentral

Jourcentral (I Lysekil bedriver även vårdcentralen Lysekils läkarhus en jourcentral)

Familjerådgivning

Skärgårdshemmet (vård- och omsorgsboende)

Lysekil


B ckefors
Bäckefors

specialistsjukhus.

nav inom närsjukvården

i samarbete med primärvården har ett områdesansvar för befolkningens behov av närsjukvård.

verksamheten bör utvecklas så att allt mer av invånarnas behov av medicinsk, psykiatrisk och geriatrisk vård samt rehabilitering kan tillgodoses inom närområdet.


B ckefors1

Verksamheter inom NU-sjukvården:

Barn- och ungdomsmottagning

Barn- och ungdomspsykiatri (BUP)

Gynekologimottagning

Kirurgmottagning

Ljusbehandling

Labb/blodcentral

Medicinmottagning

Operation

Ortopedmottagning

Ortopedteknik (OTA)

Röntgen

Vuxenpsykiatri

Öron-näsa-haslmottagning

Ögonmottagning

Verksamheter i annan regi:

Hudmottagning

Audionom

Habilitering

Sjukgymnastik

Arbetsterapi

Vårdcentral

Jourcentral

Bäckefors


Falk ping
Falköping

specialistsjukhus.

tillsammans med primärvården ett områdesansvar för befolkningens behov av närsjukvård.

utbudet av öppen specialistvård ska öka. I övrigt är uppdraget oförändrat.


Falk ping1

Arbetsterapi

Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning

Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning

Behandlingsenhet (endoskopi)

Dagkirurgiskt centrum

Endoskopimottagning

Fotmottagning

Medicinmottagning

Kirurgi- och urologimottagning

Röntgen

Sjukgymnastik

Vuxenpsykiatrisk akutmottagning

Vuxenpsykiatrisk mottagning

Äldrepsykiatrisk mottagning

Ögonmottagning

ÖNH-mottagning (öron-näsa-hals)

Allmänpsykiatri 1

Allmänpsykiatri 2

Beroendevård

Medicinavdelning 2

Medicinavdelning 3

Psykosvård 1

Psykosvård 2

Rättspyskiatri

Äldrepsykiatri

Medicinjour i beredskap

Psyk jour

Vårdcentral

Jourcengtral

Primärvård

Folktandvård

Falköping


Mariestad
Mariestad

 • specialistsjukhus

 • tillsammans med primärvården ett områdesansvar för befolkningens behov av närsjukvård.

 • utbudet av öppen specialistvård ska öka.


Mariestad1

Arbetsterapi

Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning

Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning

Kirurgi- och urologimottagning

Medicinmottagning

Röntgen

Sjukgymnastik

Vuxenpsykiatrisk mottagning

Ögonmottagning

ÖNH-mottagning

1 medicinavdelning

Vårdcentral

Jourcentral

Primärvårdsverksamhet

Kommunal verksamhet

Folktandvård

Mariestad


Lidk ping
Lidköping

 • specialistsjukhus med mer planerad vård än i dag

 • i samarbete med primärvården ett områdesansvar för befolkningens behov av närsjukvård.

 • akutmottagning med nivåstrukturerad internmedicinsk kompetens dygnet runt och kirurgisk/ortopedisk kompetens fram till klockan 21.00.

 • kvällstid jourcentral Intensivvårdsavdelningen anpassas till sjukhusets uppdrag.

 • Profilområde planerad kirurgi/ortopedi.

 • Röntgenverksamheten anpassas till sjukhusets uppdrag. När digitalisering av röntgen är fullt genomförd kan beredskapslinjen för röntgen avvecklas.


Lidk ping1

Akutmottagning

AK-mottagning

Arbetsterapi

Bad- och ljusenhet

Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning

Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning

BB-vård i hemmet

Bröstmottagning

Endoksopimottagning

Gynekologimottagning

Hematologimottagning

Hjärtsviktsmottagning

IBD-mottagning

Kirurgimottagning

Kolorektalmottagning

ÖNHmottagning

Kranskärlsmottagning

Logopedmottagning

Mammografi

Medicinmottagning

Onkologimottagning

Ortopedimottagning

Röntgen

Sjukgymnastik

Smärtmottagning

Spcialistmödravård

Stomimottagning

Sömnapnémottagning

Urologimottagning

Vuxenpsykiatrisk mottagning

Ögonmottagning

Lidköping


Lidk ping2

Barn- och ungdomsmedicinsk dagsjukvårdsavdelning

Gastroskopi/reumatologiavdelning 6

Gynekologiavdelning 10

Intensivvårdsavdelning IVA

Kirurgi- och urologiavdelning 1

Kirurgavdelning 2

Medicinavdelning 4

Medicinavdelning 5

Medicinavdelning 6

Ortopediavdelning 3

Stroke- och rehabavdelning 5

Hospice

Medicinjour dygnet runt

Kirurg jour till 21

Ingen Jourcentral

Lidköping


Skene
Skene

specialistsjukhus med områdesansvar för befolkningens behov av närsjukvård i samarbete med primärvården.

De två jourlinjerna i Skene behöver på grund av för få patienter ses över.

Sjukhuset måste för att upprätthålla den medicinska säkerheten för inneliggande patienter driva en internmedicinsk jourlinje. Denna jourlinje får också ansvar för öppenvårdspatienter av primärvårdskaraktär.


Skene1

Öppenvård

Medicinmottagning,

kirurg-/ortopedmottagning. Specialistmottagningar inom bland annat hud, reumatologi, diabetes, infektion (även konsult för inneliggande), urologi dit läkare från SÄS Borås kommer.

Oplanerad mottagning

mottagning för oplanerade besök inom medicin är öppen vardagar klockan 8-16.

Röntgen och laboratorie- verksamhet dagtid

Slutenvård:2 vårdavdelningar; 1 medicin, 1 kirurgi/ortopedi + medicin

Operation

En operationsavdelning med tre fullt utrustade salar.

Slutenvård och dagkirurgi för hela SÄS upptagningsområde. Enbart planerad kirurgi.

Mest ortopedi, en del urologi, en del andra kirurgiska ingrepp.

Vårdcentral

Jourcentral

Primärvård

Folktandvård

Skene


Falk ping2
Falköping

 • I Falköping finns dagkirurgisk verksamhet utan jour och beredskap, samt en internmedicin med mottagning och avdelning med beredskap under icke kontorstid.


Marietstad
Marietstad

I Mariestad finns medicinmottagning och avdelning, samt specialistmottagningar (ögon, öron, hud, urologi, kirurgi) utan jour och beredskap. Mariestad stänger helt under 8 sommarveckor.


Lidk ping3
Lidköping

 • . Verksamheten vid KSS och Lidköping är likvärdig vad gäller utbudspunkter för jour och beredskap 24/7/365


Skene2
Skene

 • .

 • Båda avdelningarna öppna 7 dagar per vecka.

 • Ingen hjärtövervakning, ingen intensivvård.

 • Jour ”i huset” finns dygnet runt.

 • Läkare på primärvårdens jourmottagning kan lägga in direkt på sjukhuset.