traume i posttraumatska stanja cns a l.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Traume i posttraumatska stanja CNS -a

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Traume i posttraumatska stanja CNS -a - PowerPoint PPT Presentation


 • 941 Views
 • Uploaded on

Traume i posttraumatska stanja CNS -a. Doc. Dr V. Rakočević-Stojanović. Epidemiologija. Godišnja incidencija trauma: Ukupna populacija: 200/100000 15-24 godine:550/100000 10% smrtonosne povrede, 20-40% značajne sekvele. Uzroci trauma CNS-a. Saobraćajne nesreće 58%

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Traume i posttraumatska stanja CNS -a' - algernon


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
traume i posttraumatska stanja cns a

Traume i posttraumatska stanja CNS-a

Doc. Dr V. Rakočević-Stojanović

epidemiologija
Epidemiologija

Godišnja incidencija trauma:

 • Ukupna populacija: 200/100000
 • 15-24 godine:550/100000
 • 10% smrtonosne povrede, 20-40% značajne sekvele
uzroci trauma cns a
Uzroci trauma CNS-a
 • Saobraćajne nesreće58%
 • Padovi sa visine 21%
 • Udarac u glavu 11%
 • Tuča 5%
 • Nepoznato 5%
uzroci trauma cns a4
Uzroci trauma CNS-a
 • Saobraćajne nesreće-povrede glave u 80%
 • Penetrantne mirnodopske povrede glave: 30-62% smrtonosne
 • Politraume: u 60% povrede mozga (mortalitet 22%)
faktori rizika
Faktori rizika
 • Mladji muškarci
 • Niže obrazovanje
 • Nezaposleni
 • Etilizam
 • Socijalni problemi
 • Emocionalne smetnje
 • Ranije povrede glave
frakture lobanje konveksiteta baze linearne i impresione
Frakture lobanje:konveksiteta, baze, linearne i impresione
 • Linearne (75%): temporalno, parijetalno, redje frontalno, lezija kranijalnih nerava (5,7,8 ili 1), oto i nazolikvoreja, ozlede krvnih sudova.
 • Impresione (20-25%): fragmentacija kosti, fokalni neurološki znaci, lezije dure, infekcije, meningitis, hemoragije (ED, SD, SA, IC).
frakture baze lobanje do5
Frakture baze lobanje (do5%)
 • Kranijalni nervi (1,2,3,4,5,7,8)
 • Endokrinološki poremećaji (dijabetes insipidus, impotencija, amenoreja)
 • Nazolikvoreja, otolikvoreja, meningitis, apsces
 • Brilenhematom (rakunove oči, fenomen naočara) periorbitalni hematom (prednji deo baze)
 • Betlov znak-hematom u retroaurikularnom i mastoidnom predelu (zadnja piramida, sigmoidni sinus)
traumatsko o te enje mozga
Traumatsko oštećenje mozga
 • Commotio cerebri
 • Contusio cerebri
 • Laceratio cerebri
 • Compressio cerebri (hematomi)
commotio cerebri
Commotio cerebri
 • Predstavlja funkcionalni poremećaj moždanog stabla (bez neuroloških i neuroradioloških ispada)
 • Povreda:direktna, trzajna povreda vrata, pad na sedalni predeo
 • Klinička slika:gubitak svesti (kraće od 5 min, nekada duže), amnezija (retrogradna i anterogradna), vegetativni poremećaji
 • Anterogradna amnezija odredjuje težinu povrede (ukoliko traje do 1 h reč je o komociji, duže trajanje ukazuje na teže oštećenje mozga)
 • Vegetativni simptomi: pad pulsa i pritiska, mučnina, povraćanje, poremećaj disanja
postkomocioni sindrom
Postkomocioni sindrom
 • Etiologija: neurološki, neuropsihološki i psihijatrijski faktori
 • Kod 50% bolesnika sa blagom povredom mozga
 • Klinička slika: glavobolja, nesvestica, mučnina, zamorljivost pažnje i pamćenja, iritabilnost, depresija, anksioznost, tinitus, preokupiranost povredom
 • Nekoliko nedelja, meseci, godina ili čitav život
 • Često postizanje kompenzacije ne dovodi do prestanka simptoma, posebno ako su dugo trajali
contusio cerebri 56
Contusio cerebri (56%)
 • Fokalni neurološki znaci, pozitivan CT nalaz.
 • Udarom predmeta o lobanju koja miruje (“coup”-ku) udarac izaziva ulegnuće, ispravljanje ulegnuća kosti izaziva negativan pritisak na mestu udara i tu se formira kontuziono žarište
 • Udarom pokretne lobanje o čvrstu podlogu (na mestu udara pozitivan a na suprotnoj strani negativan pritisak –”contrecoup”-kontrku fenomen)
 • Komplikacije: SAH, SDH, ICH
compressio cerebri
Compressio cerebri
 • Epiduralni hematom (iz a. meningicae mediae najčešće)
 • Lokalizacija (temporoparijetalni predeo najčešće)
 • Klinička slika:gubitak svesti, lucidni interval (do 48 h), ponovni gubitak svesti je znak povećanog intrakranijalnog pritiska, fokalni neurološki znaci, Hutschinsonova zenica
 • Dijagnoza: RTG lobanje, CT, arteriografija
 • Terapija: hirurška
subduralni hematom
Subduralni hematom
 • Vensko krvavljenje izmedju dure i arahnoideje (akutni: unutar 3 dana, subakutni: 3 dana do 3 nedelje, hronični:nakon tri nedelje)
 • Trauma može biti mala, čest kod etiličara
 • Klinička slika kao kod epiduralnog hematoma, ali je razvoj sporiji
 • Dijagnoza: CT mozga, angiografija
 • Terapija: hirurška
intracerebralno krvavljenje
Intracerebralno krvavljenje
 • Penetrantna povreda ili laceracija usled pada
 • Granica prema kontuziji nije oštra
 • Subkortikalna bela masa, bazalne ganglije, talamus
 • Koma, Babinski pozitivan, Hačinsonova zenica, dispneja
 • Stariji uzrast, etil, poremećaj koagulacije
subarahnoidalno krvavljenje
Subarahnoidalno krvavljenje
 • Najčešće posttraumatsko krvavljenje, često udruženo sa EDH i SDH
 • Redovno nastaje kod oštećenja korteksa
 • Krvavljenje iz mostnih vena ili kortikalnih arteriola, kod laceracije iz kortikalnih vena i arterija, ozlede vertebralnih arterija
 • Krv se sliva pod dejstvom zemljine teže. Moguć komunikantni hidrocefalus
te ina povreda cns a
Težina povreda CNS-a
 • Klasifikacija GKS trajanje kome
 • Blaga 13 do 15 do 20 minuta
 • Umereno teška 9 do 12 do 6 sati
 • Teška 3 do 8 više od 6 sati
kategorije ishoda traume mozga
Kategorije ishoda traume mozga:
 • Bez sekvela
 • Manje sekvele uz potpunu socijalnu i profesionalnu rehabilitaciju
 • Srednje izražene sekvele sa nepotpunom rehabilitacijom
 • Teške sekvele sa zavisnošću od drugih osoba i očuvanu pokretljivost
 • Teške sekvele uz nepokretnost
 • Smrtni ishod (povišen intrakranijalni pritisak, hernijacija, sistemski poremećaji: pneumonija, septikemija, šok, elektrolitni dizbalans, kombinacija navedenog)
posledice kraniocerebralnih povreda
Posledice kraniocerebralnih povreda
 • Posttraumatska glavobolja
 • Posttraumatska neuroza
 • Subjektivni posttraumatski sindrom (simulacija)
 • Demencija
 • Epilepsija
 • Korsakovljev sindrom
 • Karakterne promene
terapija kraniocerebralnih povreda
Terapija kraniocerebralnih povreda
 • Održavanje vitalnih funkcija, prolaznost disajnih puteva, imobilizacija vrata, kiseonik, brz transport, hemostaza, aspiracija, srčana reanimacija, korekcija anemije, osmolarnosti
 • Ako koma traje duže od 48 sati, nazogastrična sonda, antacidi, nega
 • Antiedematozna terapija (manitol), hipotermija, barbiturna koma
 • Operativni tretman većine hematoma i većih kontuzija (preko 2 cm), IKP veći od 20-30 mmHG
 • Blokatori Ca kanala, NMDA antagonisti, antioskidanti, terapija posledica: sedativi, neuroleptici, antidepresivi i dr.
traumatska o te enja ki mene mo dine
Traumatska oštećenja kičmene moždine
 • Komocija (funkcionalni poremećaj)
 • Kontuzija (neurološki deficit)
 • Siringomijelija i siringobulbija
 • Hematomijelija
 • Dijagnoza: neurološki pregled, RTG, NMR
 • Terapija: simptomatska, fizikalna, hirurška
ad