Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Opakovanie vzorov DLAŇ a KOSŤ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Opakovanie vzorov DLAŇ a KOSŤ

Opakovanie vzorov DLAŇ a KOSŤ

206 Views Download Presentation
Download Presentation

Opakovanie vzorov DLAŇ a KOSŤ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Opakovanie vzorov DLAŇ a KOSŤ Autor:Mgr. Viera Jančová Šablóna: Elena Maninová

  2. Vyber si obrázok, ukrýva pre teba jednu úlohu.

  3. Roztrieď podstatné mená podľa skloňovacích vzorov. dlaň kosť horáreň ratolesť súťaž povesť obuv krv reč pieseň jabloň obec

  4. Do viet doplň podstatné mená, ktoré sa skloňujú podľa vzoru dlaň. Vyber si vždy z dvojice slov. Zaparkovali sme nové auto do . V nedeľu sme sa vybrali na zákusok do . námorníkov je spojená s morom. V záhrade nám krásne rozkvitla . garáže dvora bane cukrárne Myseľ Rozum jabloň čerešňa

  5. Správne vyskloňuj. pláž pláže masť masti mastí pláže pláží masti masti mastiam pláži plážam masť masti pláž pláže pláži plážach masti mastiach masťou masťami plážou plážami

  6. Odkry pod smajlíkmi pádovú príponu. pred hydinárňou na súťaži veľké bolesti nad lekárňami štyri haluze mnoho tyčí prichytený pri krádeži na zelenej stráni výtvarnými kolážami starým zbraniam rybacích sietí horúcimi púšťami

  7. Urči vzor, číslo a pád podstatných mien. singulár I dlaň L kosť singulár kosť singulár N A dlaň plurál I dlaň plurál L dlaň plurál G kosť plurál D