projekt wsp finansowany przez uni europejsk w ramach europejskiego funduszu spo ecznego n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - PowerPoint PPT Presentation


  • 106 Views
  • Uploaded on

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide3

Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

slide4

Działanie 9.1.2

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

slide6

PROJEKTODAWCA / REALIZATOR PROJEKTU

POWIAT RAWSKI / Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej

slide7

Cele projektu :- uzupełnienie braków z poprzednich etapów edukacyjnych - rozwijanie indywidualnych zainteresowań i umiejętności - lepsze przygotowanie się do matury i dalszej edukacji - zwiększenie szans na rynku pracy

slide8

Cele zostały osiągnięte przez:- pozalekcyjne zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i matematyki;- pozalekcyjne zajęcia dodatkowe poszerzające kompetencje kluczowe z języka angielskiego i niemieckiego, matematyki, chemii, geografii wiedzy o społeczeństwie i kulturze oraz z zakresu aktywnego poruszania się na rynku pracy.

slide9

Oprócz zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu

realizowane były szkolne i pozaszkolne warsztaty edukacyjne

o różnorodnej tematyce:

- warsztaty teatralno plastyczne

- warsztaty w Muzeum Ziemi i Muzeum Geologicznym

PAN / UW w Warszawie

- warsztaty w Instytucie Problemów Jądrowych

w Świerku

- warsztaty w Muzeum - Pałacu w Wilanowie

- warsztaty historyczno kulturalno przyrodnicze

na „Szlaku Piastowskim”.

slide10

Odbyły się też liczne konkursy przedmiotowe

i podnoszące poziom wiedzy o regionie.

Uczestniczki i uczestnicy projektu brali też udział w olimpiadach i konkursach ogólnopolskich m.in. Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym

EKO-PLANETA.

slide11

Działania projektowe

przyniosły następujące rezultaty: