Download
tusea convulsiva n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TUSEA CONVULSIVA PowerPoint Presentation
Download Presentation
TUSEA CONVULSIVA

TUSEA CONVULSIVA

553 Views Download Presentation
Download Presentation

TUSEA CONVULSIVA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TUSEA CONVULSIVA - boalăinfecto-contagioasăacută a copilului - evoluţiede câtevasăptămâni(tusea de 100 de zile) - tusespastică, înacceseparoxistice- predominant nocturne, -cianozante, - emetizante.

 2. Epidemiologie - boală endemică, evolueazăîn miciepidemii la interval de 2-5 ani - incidenţălegatăde receptivitate, - receptivitate de la naştere, - contagiozitate- 80-90% în familie, - 25-50% în colectivităţi.

 3. Etiologie - Bordetellapertussis (bacilul Bordet-Geangou- agentuletiologic principal al bolii), - Bordetellaparapertussis, -adenovirusuri, - virusulsinciţialrespirator, - virusuriparagripale etc.

 4. Bordetellapertussis -cocobacil Gram negativ, -aerob, -imobil, -dimensiuniîntre 0,5-1 µm. Pemediul de cultură, dar şi in vivo , germeniiprimarizolaţi, aflaţiînfaza I (colonii S), îşimodificămorfologiaşi structura antigenicăşi îşi pierdpatogenitateatrecândînfazeleIII si IV (colonii R).

 5. Factori de virulenţă: -aglutinogene hemaglutininafilamentoasa -toxinatermolabilădermonecrotică -toxinatermostabilă( endotoxina LPZ) - antigenică, - pirogenică, - cu rolîn formeletoxice de boală. -toxinapertusis - afecteazăactivitateabactericidăa fagocitelor, - unuldintreceimaiimportanţifactori de virulenţă - responsabilă de limfocitoză - rolimunogen anticorpiprotectori - adenilat-ciclazainvazivă– reduce activitateafagocitară, - citotoxinatraheală– afecteazăactivitateacililorvibratili.

 6. Patogenie -calea de transmitere aerogenă. - inhalaregermeniiaderă la epiteliulbronhiilorşi bronhiolelor se multiplică reacţieinflamatorielocalănecrozaepiteliuluirespirator motilitateacililorvibratiliinhibată, secreţia de mucus este stimulată. -exudatulmucopurulentdinbronhiole  zone de atelectaziesau de emfizem -simptomatologianeurologică– prin acţiunea toxineipertussis - prin hipoxie.

 7. Tabloulclinic Incubaţia - 7-14 zile (maxim 21 zile). Perioada de debut(perioadăcatarală) - 1-2 săptămîni - contagiozitateacea mai mare - rinoree, - tuseumedă, frecventă, rezistentă la medicaţie - febrapoatelipsisau este moderată, - stareagenerală estebună. Obiectiv - stetacusticpulmonar - raluribronşice. Perioada de stare(convulsivă) - 2-4 săptămâni. - începecandtusea devine spastică, înacceseparoxistice, cianozante, emetizanteşipredominant nocturne.

 8. Accesul de tuse aura (doar la copii mai mari) -presimţirea de către copil a declanşării accesului; -acesta devine neliniştit, anxios şi îşi întrerupe jocul; -înaintea accesului propriu zis apare un inspir brusc, adînc, suspinat.

 9. accesul de tuse propriu-zis - (5-10) secuse expiratorii explozive, - pauză prelungită în expir forţat faciesul devine congestionat sau cianotic. - inspir adânc, prelungit, zgomotos, comparat cu zbieratul măgarului (tuse măgărească) sau cu cântatul cocoşului. La sugar, inspirul zgomotos poate lipsi, fiind înlocuit de apnee prelungită în cursul căreia pot surveni convulsii (tuse convulsivă).

 10. -secusele expiratorii -pauzele în expir forţat se repetă de mai multe ori în timpul unui acces  copilul expectorează - expectoraţia -filantă, -vâscoasă, greu de eliminat, -asemănătoare albuşului de ou . -accesele de tuse se pot finalizeaza cu vărsături  pot determina -deshidratarea -denutriţia bolnavului.

 11. Înaccesulde tuse: - faciesulcongestionat (chiarcianoticînacceseleprelungite) -ochiilăcrimează -conjunctivelehiperemiateuneoricumicrohemoragii -salivaţiaabundentă -limbaproiectatăînafarăşicuvârfulorientatîn sus -se pot produceulceraţii ale frâului lingual (la sugarul de 6 luni care are doar 2 incisiviinferiori)

 12. Înperioada de stare - faciesul este tumefiat - edemepalpebrale - uneoripeteşiila nivelulpomeţilor - în urmaefortuluirepetat de tuse pot săapară: - epistaxis - prolaps de mucoasăanală - hernii - pneumotorax

 13. Numărul de accese de tuse în 24 de ore - 4-8 (în formele uşoare) - până la 30 (în formele severe) Accesele se declanşează: - spontan - stimuli dureroşi - apăsarea - pe peretele faringian posterior - pe cartilajele laringiene.

 14. Convalscenţa -scurtareasi rărireaacceselor de tuse -dispariţiavărsăturilor -înconvalescenţăşiîncăaproximativ 6 luni - orice intercurenţărespiratorieredeşteptareatuseispastice, înaccese - în absenţatratamentului şi în urmaformelorsevere, prelungite sechele: bronşiectazii emfizempulmonar astmbronşic

 15. Complicaţii La sugarii distrofici -pneumonii -bronhopneumonii - tusea pierde caracterul de tuse spastică - stare generală alterată - febră - dispnee - polipnee - bătăi ale aripoarelor nazale - cianoză - insuficienţă cardio-respiratorie acută Diagnosticul se precizează clinic si radiologic.

 16. Encefalitapertusis -ceamai gravăcomplicaţie -după3-4 săptămâni de la debutulbolii -acţiuneacombinată - hipoxieidincursulacceselor - efecteleneurotoxice ale toxinelorpertussis - microhemoragiiînsubstanţanervoasă - mecanismimunologic

 17. Encefalitapertusis -somnolenţa -obnubilare (chiarcomă) -convulsii -tulburărivasomotorii (tegumentepalide, marmorate, reci, hipersudoraţie) -pareze, paralizii Evoluţia este mai severăşiprognosticul mai rezervatcucâtvârstacopilului este mai mică.

 18. Diagnostic pozitiv -date epidemiologice: -provenienţadinfocar de tuseconvulsivă -absenţa vaccinăriispecificesauvaccinareincompletă -date clinice: -copilcustaregeneralabună -afebril -tuserebelă la tratament - înacceseparoxistice - cianozante - emetizante -predominant nocturne

 19. Diagnostic pozitiv -date de laborator - leucocitozămarcată (20-60.000 leuc/mm³ cu Li = 60-80%) - izolareaBordetelleipertussisdinexudatulfaringiansauspută - testeleserologice (RFC şireacţia de aglutinare) se pozitiveazădoardinsăptămâna a treia (corespunzătorcreşteriititrului de anticorpispecifici) -radiografiapulmonaraestemaiimportantăînprecizareacomplicaţiilorpulmonare

 20. Diagnostic diferenţial Înperioadacatarală - catarul din rujeolă - infecţiile cu adenovirusuri - virusuriparagripale - virus sinciţial respirator. Înperioadade stare - laringitaacută (tusespastică, lătrătoare la copiii cu disfoniesauafonie) - adenoiditelecronice (tuseumedă, maifrecventădimineaţa, faciesadenoidian) -tuseairitativăprincompresiemediastinalăprodusă de adenopatiimediastinale, tumori , hipertrofie de timus.

 21. Evoluţieşi prognostic Formeleuşoareşimedii -evoluţiefavorabilă Excepţie pot face sugariimici, care, chiarînabsenţaunorcomplicaţiipatente, pot rămâne cu secheleneurologicedacă au prezentathemoragiiînsubstanţacerebrală. Formele severe -bronhopneumoniilesauencefalite, pot evoluanefavorabil, prognosticulfiindrezervatatâtimediatcâtşiprinsecheleletardiveneuropsihicesaurespiratorii.

 22. Tratament -izolarela domiciliu 10 zile sub tratamentantibiotic, -se interneazăînspitalsugariişicopiii sub 2 anişiformele complicate. Tratamentuligieno-dietetic -izolareîn camerebineaerisite, corectîncălzite -alimentaţiebogatărepartizatăînmaimultemese (cu repetareaalimentaţieidupăvărsăturipentru a evitadeshidratareaşidenutriţiacopiilor).

 23. Tratament Tratamentul etiologic - ampicilină (100 mg/kg corp/zi- 8 zilepreferabili.m.). - eritromicină (30-50 mg/kg corp/zi) - altemacrolide ( claritromicina 15 mg/kg corp/zi) - cotrimoxazol (10 mg/kg corp/zi). Tratamentulpatogeneticşisimptomatic - clorpromazină (2 mg/kg corp/zi) - antihistaminice (romergan, fenergan) - capilarotonice (vitamina C, Ca, tarosin).

 24. Tratament Tratamentulcomplicatiilor Bronhopneumonia - antibioticeţintindatâtgermenii Gram + şicei Gram - - corticoterapie - tonicardiace, oxigenoterapie. Encefalitapertussis - corticoizi (HSH 10-20 mg/kg corp/zi) - depletive (soluţiehipertonă de glucoză, manitol) - anticonvulsivante (preferabildiazepamuldeoarecefenobarbitalulpoateinduceinhibiţiacentruluirespirator)

 25. Profilaxie -adminsistrareavaccinului DTP conform schemei MS prinmedicii de familie Reactii adverse -reacţii induse de vaccin, -reacţii potenţate de vaccin -locale: durere la loculinocularii -sistemice: convulsii febrile encefalita post vaccinală( poateapare la copii cu tulburărineurologicepreexistente)

 26. Noitipuri de vaccinuri -fragmenteimunogenice -toxinapertussisprelucrata -hemaglutininafilamentoasa -pertactina -suntmaipuţin reactogene -exemple: PENTAMIX – DTP acelular+ polio+ Hib TETRAXIM – DTP acelular + polio INFANRIX – DTP acelular + hepatita B