Startv kst aarhus temam de 23 oktober 2014
Download
1 / 38

StartVækst Aarhus - Temamøde 23. oktober 2014 - PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

StartVækst Aarhus - Temamøde 23. oktober 2014. Finansiering Per Høj Jørgensen – Væksthus Midtjylland. Investeringsanalyse. NUTIDSVÆRDI-METODEN: En virksomhed har tænkt at anskaffe en ny maskine til kr 80 000,- Rentesats: 9%

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'StartVækst Aarhus - Temamøde 23. oktober 2014' - alea-rowland


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Startv kst aarhus temam de 23 oktober 2014

StartVækst Aarhus - Temamøde 23. oktober 2014

Finansiering

Per Høj Jørgensen – Væksthus Midtjylland


Investeringsanalyse

NUTIDSVÆRDI-METODEN:

En virksomhed har tænkt at anskaffe en ny maskine til kr 80 000,- Rentesats: 9%

Investeringen vil bare give indtægter i to år – nettoindtægten det ene år vil blive kr

49 050,- og det andet år kr 55 840,-

Dette kan illustreres: 0 1 2 År

-80 000 49 050 55 840

49 050 / 1,09 = 45 000

55 840 / 1,092 = 47 000

92 000

- Investeringsbeløb: 80 000

= Nutidsværdi: 12 000

Denne investering er lønsom, da den giver en positiv nutidsværdi på kr 12 000,-

Kontantstrøm


Finansiering
Finansiering ?

Hvad er det ?

 • Enhver virksomhed har både ved opstart og under drift og udvikling brug for kapital.

  Finansiering er læren om hvordan dette kapitalbehov kan dækkes,

  og defineres således:

  Finansiering af en virksomhed er fremskaffelse af den til virksomhedens anlæg og drift nødvendige kapital.


Emner dagsorden
Emner - dagsorden

 • Hvad skal finansieres

 • Budgetter og budgetmodeller

 • Fremmedkapital og/eller egenkapital

 • Finansieringskilder

 • Ansøgningsgrundlag og dokumentation

 • Sikkerhedsstillelser

 • Samarbejde med långiver eller investor


Finansieringsmulighederne er dynamiske
Finansieringsmulighederne er dynamiske

 • Finansieringsmulighederne ændrer sig konstant

 • Udbud og efterspørgsel efter penge flytter sig konstant



Men hvad sker ofte
..men hvad sker ofte.. at blive selvfinansierende

 • Omsætningen kommer ikke som forventet

 • Kunderne betaler ikke helt til tiden

 • DB lever ikke op til det budgetterede

 • Har været nødt til at investere i …

 • Omkostningerne er røget i vejret

 • En stor kunde er gået konkurs på det værst tænkelige tidspunkt

 • Vi har vækstet mere end forventet, og forretningsmodellen har ikke været gearet til denne vækst


Men noget ndrer sig dog ikke
Men - noget ændrer sig dog ikke at blive selvfinansierende

Aktiver = Passiver


F rst skal f lgende afklares
Først skal følgende afklares at blive selvfinansierende

 • Hvad skal finansieres ?

 • Hvor mange penge skal bruges ?

 • Hvordan / hvornår kan de betales tilbage ?


Status aktiver 31 dec
Status – aktiver 31.dec. at blive selvfinansierende


Status passiver 31 dec
Status – passiver 31.dec. at blive selvfinansierende



Finansieringsmuligheder
Finansieringsmuligheder i:

 • Bruge egne penge (ofte et krav)

 • Banklån / realkreditlån

 • Kassekredit

 • Leverandører

 • Skat og moms

 • Leasing/leje

 • Fakturabelåning

 • Vækstfonden (vækstkaution, vækstlån eller ansvarlige lån)

 • Eksterne investorer (innovationsmiljøer, business Angels, strategiske alliancer, ventureselskaber)

 • Crowd-funding

 • FFF


V kstfonden
Vækstfonden i:

 • Mikrolån = kaution

 • Vækstkaution

 • Vækstlån

 • Venture


Crowdfunding
Crowdfunding i:

 • Bidragsbaseret (donation): bidragsgiver/investor har ingen forventning om at få andet tilbage end at projektet realiseres

 • Belønningsbaseret (reward): investor har begrundet forventning om at modtage en håndgribelig belønning

 • Lånebaseret (loan): ”Backer”/investor har begrundet forventning om at få investeret beløb tilbage -med eller uden renter)

 • Egenkapitalsbaseret (equity): investor har begrundet forventning om at modtage aktielignende rettigheder for sin investering.



Tips og tricks
Tips og tricks i:

Vælg en bevidst fundingstrategi og derfra platform (omkostninger, hjælp, profil)

Fastsæt præcise succesmål

Forbered kampagnen seriøst, evt. via en test

Udarbejd eller få udarbejdet videopræsentation

Bearbejd dit eget netværk + sociale medier

Følg op på kampagnen konstant – især på de sociale medier


Sikkerheder
Sikkerheder i:

 • Kaution af stifter/ejer

 • Kaution fra 3. person

 • Pant i fast ejendom

 • Pant i løsøre

 • Pant i immaterielle aktiver

 • Virksomhedspant


Ekstern egenkapital
Ekstern egenkapital i:

Ejer ønsker….

 • En stærkere finansiel position

 • Stærkere kompetencer i virksomheden (bestyrelse, professionelt netværk)

 • Adgang til yderligere finansiering


Ekstern egenkapital1
Ekstern egenkapital i:

…men skaloverveje…

 • Reduceretejerskabogkontrol

 • Kravomfinansielstyring, afrapportering, diciplin

 • Afgiveindflydelsepåledelseogstrategiskebeslutninger

 • Fokuspå investors – ogdermedogsåegen exit


Business angel karakteristika
Business angel karakteristika i:

 • Typisk erhvervsfolk, der har bygget og exit’et virksomhed(er)

 • Lyst og evne til at investere i nye vækstvirksomheder helst lokalt

 • Egenkapital, konvertible lån, optioner

 • Forventning om afkast

 • Investerer ofte inden for eget faglige domæne

 • Aktiv rolle i virksomhed (oftest bestyrelse) og dermed både faglig og personlig ”mening” med investeringen

 • Investerer typisk via et holdingselskab fra 100.000 – 2 mio. DKK pr. case

 • Meget uhomogent ift. præferencer og kriterier

 • Mange er organiseret i netværk


Cases egnet til ba
Cases ”egnet” til BA i:

 • Investeringen fokuseret på opstart, omlægning, ændringer, re-kapitalisering

 • Casen indebærer typisk høj risiko og kan ikke bankfinansieres

 • Kapitalbehov på 250.000 – 5 MDKK

 • Værdisætning typisk under 10-15 MDKK (ofte omkring 3-5 MDKK)

 • Teamet er ”ungt” og typisk lav grad af organisering

 • Der mangler kompetencer og netværk rundt om virksomheden

 • Tæt på det kommercielle stadie eller i gang med salget

 • Muligt afkast er højt f.eks. faktor 5-10

 • Enighed om at sælge selskabet på sigt



Investors foruds tninger
Investors forudsætninger i:

 • Investors kalk.rente = 20%

 • Investors ejerandel = 49 %




Forslag til opbygning af pr sentationen af virksomheden over investorer banker mv
Forslag til opbygning af præsentationen af virksomheden over investorer, banker mv.

 • Titel og oplægsholder

 • Forretningsidé

 • Markedet og kundens problem

 • Løsning på kundes problem

 • Virksomhedens unikke teknologi

 • Konkurrencesituationen

 • Forretningsmodel

 • Go to Markedsstrategi

 • Økonomisk overblik og forecast

 • Team

 • Tidslinje og status

 • Kapitalbehov og udspecificeret anvendelse af midler

 • Hvorfor investere i virksomheden

 • Afkast (ROI) og EXIT strategi.


Innovationsmilj er
Innovationsmiljøer over investorer, banker mv.

BOREAN Innovation

NOVI Forskerpark, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø

Hjemmeside: http://www.borean.dk/da/

CAPNOVA

Åbogade 15, 8200 Aarhus N

Hjemmeside: http://www.capnova.dk/

Pre-Seed Innovation A/S

Diplomvej 381 (DTU), 2800 Kgs. Lyngby

Hjemmeside: http://www.preseedinnovation.dk

Syddansk Teknologisk Innovation A/S

Forskerparken 10, 5230 Odense M

Hjemmeside: http://www.sdti.dk/


Finansieringsmodel fra innovationsmilj
Finansieringsmodel fra Innovationsmiljø over investorer, banker mv.

Capnova

A Holding ApS

25 % ejerandel

12.500,-

75 % ejerandel

37.500,-

Ansvarlig lån på …

A Drift ApS

ApS kapital 50.000,-

+ ansvarlig lån


Ledelsesvurdering
Ledelsesvurdering over investorer, banker mv.

 • Personlige egenskaber (lederevner, visioner, målrettet, prioritering)

 • Personlige forudsætninger (baggrund, uddannelse, netværk, erfaring)

 • Personens risikovillighed (egen satsning, sikkerhed, engagement)

 • Ledelsens evne til budgettere “rigtigt”

 • Ledelsens evne til at reagere i tide


Vurdering af virksomhed
Vurdering af virksomhed over investorer, banker mv.

 • Virksomhedens organisation, ledelse og medarbejdere

 • Kapacitet og effektivitet

 • Hvilke rådgivere anvendes

 • Virksomhedens økonomiske styringssystem, budgetter, mv.

 • Mulighed for andre finansieringskilder


Vurdering af muligheder
Vurdering af muligheder over investorer, banker mv.

 • Virksomhedens vision, mål og motiver (forretningsgrundlag)

 • Branche

 • Produkter/ydelser

 • Markeder

 • Produktionsmåde

 • Konkurrenceforhold

 • Relationer til kunder, leverandører, mv.

 • Hidtidige resultater


Samarbejde kommunikation
Samarbejde - kommunikation over investorer, banker mv.

Bankens vurdering af virksomhedens styrkeprofil

Virksomhedsinfor-

mationer til banken

Det gode samarbejde


ad