slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Розподіл коштів ENPI (2007 – 2010) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Розподіл коштів ENPI (2007 – 2010)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23
alea-rowland

Розподіл коштів ENPI (2007 – 2010) - PowerPoint PPT Presentation

108 Views
Download Presentation
Розподіл коштів ENPI (2007 – 2010)
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Європейський інструмент сусідства та партнерства: факти та “вікна” можливостей 10 вересня 2009 р.Міжнародний центр перспективних досліджень

 2. Національні програми Реґіональні програми Програми ТКС Грантові інструменти 7% 5% 15% 73% Розподіл коштів ENPI (2007–2010) Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 484-4400/01 www.icps.kiev.ua

 3. Національна програма для України: які пріоритети та кошти? Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 484-4400/01 www.icps.kiev.ua

 4. Регіональні програми для України: які пріоритети та кошти? Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 484-4400/01 www.icps.kiev.ua

 5. Транскордонна співпраця: які програми та кошти? Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. +38044 484-4400/01 www.icps.kiev.ua

 6. Нові інструменти ENPI • Бюджетна підтримка (Budget support) – фінансова допомога, що надходить безпосередньо до бюджету країни-партнера • Механізм сприяння реформам управління (Governance Facility) - кошти для заохочення належного врядування у країні-партнері • Фонд інвестиційного інструменту сусідства (Neighborhood Investment Fund) – фонд, що виділяє гранти, технічну допомогу та підтримує операції з ризиковим капіталом Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. (380-44) 484-4400/01 www.icps.kiev.ua

 7. ENPI: програмний та операційний рівні Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. (380-44) 484-4400/01 www.icps.kiev.ua

 8. Програмний рівень Національні пріоритети розвитку – орієнтири для ІЄСП Стратегія для країни (7 років) Розробляє ЄК, консультації з НКБ (МЕ) Індикативна програма (3-4 роки) Більша відповідальність уряду Програма дій (1 рік) Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. (380-44) 484-4400/01 www.icps.kiev.ua

 9. Основні операційні інструменти: Бюджетна підтримка Проекти технічної допомоги (стара модель) Проекти Twinning Проекти TAIEX Операційний рівень Починається з визначення заходів в рамках Програмидій Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. (380-44) 484-4400/01 www.icps.kiev.ua

 10. Участь НДО: чому, як та коли? “Вікна можливостей” Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. (380-44) 484-4400/01 www.icps.kiev.ua

 11. Чому залучати недержавний сектор до ENPI? • Наразі кошти ENPI плануються та контролюються Європейською Комісією та українським урядом • Українські недержавні організації беруть участь у цих процесах лише частково • Залучення НДО до вироблення політики є обов'язковою загальноприйнятою практикою в демократичних країнах • НДО пропонують альтернативний погляд на політику Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. (380-44) 484-4400/01 www.icps.kiev.ua

 12. Передумови успішного залучення НДО • Системне залучення НДО до вироблення національної політики/стратегії • Ефективна урядова система управління зовнішньою допомогою • Готовність ЄК та уряду відкрити нові “вікна можливостей” для участі НДО • Високий рівень обізнаності НДО щодо ENPI • Спроможність та бажання НДО робити внесок в ENPI Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. (380-44) 484-4400/01 www.icps.kiev.ua

 13. Внесок НДО на стратегічному рівні • Експертні консультації щодо визначення пріоритетів допомоги • Верифікація обраних пріоритетів на відповідність потребам суспільства • Перегляд пріоритетних сфер програм допомоги • Моніторинг/контроль за внесенням пропозицій НДО до кінцевого варіанту програм • Моніторинг та оцінка ефективності виконання завдань та досягнення цілей програм Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. (380-44) 484-4400/01 www.icps.kiev.ua

 14. Внесок НДО на операційному рівні Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. (380-44) 484-4400/01 www.icps.kiev.ua

 15. Можливість для НДО? Забезпечено Можливість для НДО? Забезпечено Аналіз та оцінка національної стратегії розвитку Можливість для НДО? Потрібна Стадія 1: Розробка попереднього варіанту Консультації з урядом, НДО, державами-членами й донорами Проект СД обговорюють з географ. й сектор./ тематичними директоратами і DG RELEX Можливість для НДО? Немає потреби Оцінка МГПЯ Можливість для НДО? Немає потреби Доопрацювання (Комісія, уряд і держави-члени) Можливість для НДО? Потрібна Стадія 2: Контроль якості СТРАТЕГІЯ ДЛЯ КРАЇНИ Міжвідомчі консультації Можливість для НДО? Немає потреби Обговорення в Комітеті держав-членів ісхвалення проекту Можливість для НДО? Немає потреби Стадія 3: Формальне затвердження Формальне затвердження Комісією (письмова процедура) Можливість для НДО? Немає потреби Перегляд пріоритетних сфер у DG RELEX, DG AIDCO, партнерському уряді і недержавним сектором Стадія 4: Середньостроковий огляд

 16. Напрацювання в DG RELEX Можливість для НДО?Потрібно Стадія 1: Розробка попереднього варіанта Консультації з урядом країни-партнера, відповідними географ. і сектор./ тематичними директоратами та НДО Можливість для НДО? Забезпечено Оцінка МГПЯ Можливість для НДО?Немає потреби НАЦІОНАЛЬНА ІНДИКАТИВНА ПРОГРАМА Стадія 2: Контроль якості Коментарі Генерального директора RELEX Можливість для НДО?Немає потреби Розробка остаточного варіанта вDGRELEX Можливість для НДО?Немає потреби Внесення на розгляд уряду країни-партнера, його заключні коментарі; формальне затвердження ЄК Можливість для НДО? Потрібно Стадія 3: Формальне затвердження Формальне затвердження Комісією (письмова процедура) Можливість для НДО?Немає потреби

 17. DGAIDCOі/абомісцеве Представництво ЄК проводять консультації із зацікавленими сторонами країни-партнера Можливість для НДО? Забезпечено Стадія 1: Визначення заходів Визначення заходів (видів допомоги) уDGAIDCO (програмні завдання) Можливість для НДО? Забезпечено Укладання списку заходів, включно з короткими резюме проектів Можливість для НДО? Немає потреби Стадія 2: Розробкадокументу РІЧНА ПРОГРАМА ДІЙ Консультації з урядом країни-партнера Можливість для НДО? Потрібно Підготовка попереднього варіанта РПД у DG AIDCOі місцевим Представництвом ЄК Можливість для НДО? Немає потреби Формальне затвердження Комісією (письмова процедура) Можливість для НДО?Немає потреби Стадія 3: Формальне затвердження Консультації з урядом країни-партнера (в разі потреби) Можливість для НДО?Потрібно Підписання DGAIDCOі НК України (Міністром економіки) Можливість для НДО?Немає потреби

 18. Програмування (РПД) Можливість для НДО? Забезпечено Стадія 1: Планування бюджетної підтримки Формулювання показників ефективності Можливість для НДО? Потрібно Діалог зацікавлених сторін (особливо між урядом і ЄК) Можливість для НДО?Потрібно Стадія 2: Реалізація Рішення щодо фіксованого траншу Можливість для НДО?Немає потреби БЮДЖЕТНА ПІДТРИМКА Моніторинг та обговорення показників ефективності Можливість для НДО?Потрібно Рішення щодо виділення змінного траншу Можливість для НДО?Немає потреби Моніторинг виконується Спільною моніторинговою групою, приймається рішення щодо виділення змінних траншів Стадія 3: Моніторинг Можливість для НДО?Потрібно

 19. Що далі? Рекомендації до впровадження Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. (380-44) 484-4400/01 www.icps.kiev.ua

 20. Зробити консультації з НДО щодо вироблення стратегії національного розвитку обов’язковими Формалізувати участь НДО у залученні й використанні зовнішньої допомоги загалом і коштів ENPI зокрема Розробити процедури аналізу й використання внеску НДО щодо програм зовнішньої допомоги (та ENPI зокрема) Розбудовувати спроможність державних службовців до ефективного моніторингу та оцінки ENPI Для українського уряду Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. (380-44) 484-4400/01 www.icps.kiev.ua

 21. Зосередити увагу на розбудові спроможності експертів цих організацій до участі в процесі планування, моніторингу та оцінки в рамках ENPI Вивчити наявні та потенційні можливості участі НДО, які пропонуються експертами МЦПД, та використати їх Формувати коаліції подібних організацій задля просування ідеї відкриття нових можливостей участі в процесі планування, моніторингу та оцінки Підвищити рівень поінформованості експертів недержавного сектору щодо ENPI і його можливостей Для українських НДО Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. (380-44) 484-4400/01 www.icps.kiev.ua

 22. Вивчити можливість та створити нові “вікна” для участі НДО у процесі планування, виконання, моніторингу та оцінки ENPI Посилити інформування громадськості щодо ENPI Зробити документи щодо результатів моніторингу та оцінки ENPI доступними для НДО Для Європейської Комісії Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. (380-44) 484-4400/01 www.icps.kiev.ua

 23. Допомоги уряду України налагодити дієву систему консультацій з НДО Допомогти уряду розробити та впровадити процедури для аналізу внесків НДО щодо зовнішньої допомоги Підтримувати розбудову спроможності НДО до участі у плануванні, моніторингу та оцінці програм зовнішньої допомоги загалом та ENPI зокрема Для інших донорів Міжнародний центр перспективних досліджень International Centre for Policy Studies Tel. (380-44) 484-4400/01 www.icps.kiev.ua