slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
1000

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

1000 - PowerPoint PPT Presentation


  • 205 Views
  • Uploaded on

Sacharidy. Lipidy. Bílkoviny. Nukleové kyseliny. Buňka. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 3000. 3000. 3000. 3000. 3000. 4000. 4000. 4000. 4000. 4000. 5000. 5000. 5000. 5000. 5000. Riskuj – hrací pole. Sacharidy 1000:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '1000' - aldan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Sacharidy

Lipidy

Bílkoviny

Nukleové

kyseliny

Buňka

1000

1000

1000

1000

1000

2000

2000

2000

2000

2000

3000

3000

3000

3000

3000

4000

4000

4000

4000

4000

5000

5000

5000

5000

5000

Riskuj – hrací pole

slide2
Sacharidy 1000:

Monosacharid glukosa patří mezi:

a) tetrosy

b) pentosy

c) hexosy

Riskuj – hrací pole

slide3
Sacharidy 2000:

Mezi redukující disacharidy nepatří:

a) maltosa

b) sacharosa

c) laktosa

Riskuj – hrací pole

slide4
Sacharidy 3000:

Odbourávání oligosacharidů je založeno na hydrolytickém štěpení vazby:

a) fosfodiesterové

b) N-glykosidové

c) O-glykosidové

Riskuj – hrací pole

slide5
Sacharidy 4000:

Největší množství energie se uvolní při:

a) odbourání glukosy na oxid uhličitý a vodu

b) odbourání glukosy na laktát

c) odbourání glukosy na ethanol

Riskuj – hrací pole

slide6
Sacharidy 5000:

Jak se nazývá proces, který v sobě zahrnuje odbourávání D-glukosy na pyruvát?

Odpověď

GLYKOLÝZA

Riskuj – hrací pole

slide7
Lipidy 1000:

Triacylglyceroly jsou estery:

a) vyšších mastných kyselin s propanolem

b) vyšších mastných kyselin s propan-1,2,3-triolem

c) dikarboxylových kyselin s propanolem

Riskuj – hrací pole

slide8
Lipidy 2000:

Enzymy podílející se na trávení triacylglycerolů se nazývají:

a) lipasy

b) amylasy

c) žluč

Riskuj – hrací pole

slide9
Lipidy 3000:

Při kyselé hydrolýze triacylglycerolů:

a) dochází ke vzniku mastných kyselin a glycerolu.

b) dojde k úplnému odbourání až na CO2 a H2O

za současného uvolnění energie.

c) dochází ke změně optické aktivity,

kdy se L-isomery přemění na D-isomery.

Riskuj – hrací pole

slide10
Lipidy 4000:

Při alkalické hydrolýze triacylglycerolů:

a) dochází k přeměně neutrálních olejů na neutrální tuky.

b) vznikají soli mastných kyselin, které známe jako mýdla.

c) dochází ke změně optické aktivity,

kdy se L-isomery přemění na D-isomery.

Riskuj – hrací pole

slide11
Lipidy 5000:

Jak se nazývá proces, během kterého dochází k odbourávání mastných kyselin na acetylkoenzym A?

Odpověď

β-oxidace

Riskuj – hrací pole

slide12
Bílkoviny 1000:

Jak se nazývá vazba spojující jednotlivé molekuly aminokyselin?

a) esterová

b) glykosidová

c) peptidová

Riskuj – hrací pole

slide13
Bílkoviny 2000:

Konečným produktem odbourávání amoniaku v močovinovém cyklu je/jsou:

a) diamid

b) jednotlivé aminokyseliny

c) primární aminy

Riskuj – hrací pole

slide14
Bílkoviny 3000:

Primární struktura při popisu trojrozměrného uspořádání proteinů se vztahuje k:

a) prostorovému uspořádání jednotlivých aminokyselin

b) pořadí aminokyselinových zbytků v molekule proteinu

c) prostorovému uspořádání bílkovinného řetězce

Riskuj – hrací pole

slide15
Bílkoviny 4000:

Sekundární struktura:

  • je výsledkem vodíkových vazeb mezi C=O a
  • N-H skupinami bílkovinného řetězce

b) týká se celkového prostorového

uspořádání bílkoviny

c) udává vzájemnou polohu strukturních

podjednotek molekuly bílkoviny vůči sobě

Riskuj – hrací pole

slide16
Bílkoviny 5000:

K čemu dochází při denaturaci bílkovin?

Odpověď

Proteiny přecházejí z více uspořádané formy na méně uspořádanou formu.

Proteiny jsou lépe přístupné hydrolytickým enzymům.

Dochází ke změně prostorového uspořádání.

Proteiny ztrácí svou biologickou funkci.

Riskuj – hrací pole

slide17
Nukleové kyseliny 1000:

Jak se nazývá proces, při kterém vznikají dvě dceřinné molekuly DNA z jedné mateřské?

a) replikace

b) transkripce

c) translace

Riskuj – hrací pole

slide18
Nukleové kyseliny 2000:

rRNA:

a) přináší aminokyseliny na místo proteosyntézy

b) má strukturní funkci - tvoří hlavní součást ribosomů

c) přenáší informaci o pořadí aminokyselin

v peptidovém řetězci

Riskuj – hrací pole

slide19
Nukleové kyseliny 3000:

Jak se nazývá vazba vznikající mezi jednotlivými ribonukleotidy během procesu transkripce?

a) fosfodiesterová

b) glykosidová

c) peptidová

Riskuj – hrací pole

slide20
Nukleové kyseliny 4000:

Jak se nazývá vazba vznikající mezi prodlužujícím se peptidovým řetězcem a přicházející aminokyselinou během procesu translace?

a) fosfodiesterová

b) glykosidová

c) peptidová

Riskuj – hrací pole

slide21
Nukleové kyseliny 5000:

Kyselina deoxyribonukleová (DNA) je tvořena z:

Odpověď

deoxyribosy, adeninu, guaninu, cytosinu, thyminu

a zbytku kyseliny fosforečné

Riskuj – hrací pole

slide22
Buňka 1000:

Replikace DNA probíhá:

a) na ribosomu

b) v endoplasmatickém retikulu

c) v buněčném jádře

Riskuj – hrací pole

slide23
Buňka 2000:

Jaká je hlavní funkce hladkého endoplasmatického retikula?

a) syntéza DNA a přenos genetické informace

b) detoxikace látek

c) syntéza lipidů a sacharidů

Riskuj – hrací pole

slide24
Buňka 3000:

Proteosyntéza probíhá:

a) v mitochondriích

b) na ribosomu

c) v buněčném jádře

Riskuj – hrací pole

slide25
Buňka 4000:

Organela obsahující trávicí enzymy se nazývá:

a) lyzosom

b) buněčné jádro

c) Golgiho aparát

Riskuj – hrací pole

slide26
Buňka 5000:

Z čeho se skládá plasmatická membrána (stručně)?

Odpověď

Základ plasmatické membrány tvoří dvojitá vrstva složená z fosfolipidů.Mezi fosfolipidy jsou vmezeřeny bílkoviny.

Riskuj – hrací pole

ad