KARTA IX-MR - PowerPoint PPT Presentation

alcina
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KARTA IX-MR PowerPoint Presentation
Download Presentation
KARTA IX-MR

play fullscreen
1 / 17
Download Presentation
KARTA IX-MR
188 Views
Download Presentation

KARTA IX-MR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KARTY KONTROLNE PRZY OCENIE LICZBOWEJ KARTA IX-MR Większość kart kontrolnych zakłada, że do badania pobierana jest kilkuelementowa próbka. Nie zawsze jest to technicznie i ekonomicznie uzasadnione. Wtedy stosuje się pojedyncze pomiary i kartę IX-MR.

 2. KARTY KONTROLNE PRZY OCENIE LICZBOWEJ KARTA IX-MR Karty X-R i X-S zakładają, że właściwości wyrobów w próbce nie są ze sobą skorelowane- jeśli mamy 5 wyrobów w próbce, to ich parametry nie mają na siebie wpływu i żaden z nich nie wynika z innych. Taki warunek nie jest spełniony przy sterowaniu procesami ciągłymi.

 3. KARTY KONTROLNE PRZY OCENIE LICZBOWEJ KARTA IX-MR Np. monitorując zmiany temperatury w piecu hutniczym nie można pobierać kilkuelementowej próbki (mierzyć temperaturę w kilku miejscach) i kontrolować wartość średnią na karcie X-R. Temperatura w różnych miejscach pieca będzie do siebie podobna i temperatury te będą ze sobą skorelowane (od siebie zależne). Będą więc bardzo małe rozstępy w próbkach, co znacznie zawęzi granice kontrolne na karcie X-R- pojawi się wiele fałszywych sygnałów o rozregulowaniu procesu.

 4. KARTY KONTROLNE PRZY OCENIE LICZBOWEJ KARTA IX-MR Charakterystyka karty IX-MR: • Miarą położenia są pojedyncze pomiary wybranej właściwości wyrobów (karta IX). • Miarą zmienności są tzw. ruchome rozstępy (karta MR- Moving Range)- wartość bezwzględna z różnicy pomiędzy dwoma kolejnymi wartościami (pomiarami w sąsiednich próbkach).

 5. KARTY KONTROLNE PRZY OCENIE LICZBOWEJ KARTA IX-MR

 6. KARTY KONTROLNE PRZY OCENIE LICZBOWEJ KARTA IX-MR Wykres pojedynczych pomiarów

 7. KARTY KONTROLNE PRZY OCENIE LICZBOWEJ KARTA IX-MR Wykres ruchomych rozstępów (n-1) zamiast n ponieważ dla pierwszej próbki nie ma ruchomego rozstępu, nie można go jeszcze obliczyć

 8. KARTY KONTROLNE PRZY OCENIE LICZBOWEJ KARTA KONTROLNA REGRESJI • Nietypowa karta, rzadko wykorzystywana w polskich przedsiębiorstwach (NIESTETY!!!) • Stosunkowo skomplikowana w prowadzeniu i interpretacji ale jest jedyną, za pomocą której można analizować niektóre zjawiska.

 9. KARTY KONTROLNE PRZY OCENIE LICZBOWEJ KARTA KONTROLNA REGRESJI Przykład- Firma X: • firma transportowa z 10 takimi samymi samochodami; • jeden z kosztów firmy- ilość zużywanego przez silniki oleju; • norma zużycia- ok. 1 litr oleju na 100 km • faktyczne zużycie nie powinno odbiegać od tej normy

 10. KARTY KONTROLNE PRZY OCENIE LICZBOWEJ KARTA KONTROLNA REGRESJI Przykład- Firma X: • CEL: kontrola tego, czy nie pojawiają się przypadki nadmiernego zużycia oleju • SPOSÓB: karta kontrolna regresji

 11. KARTY KONTROLNE PRZY OCENIE LICZBOWEJ KARTA KONTROLNA REGRESJI • podstawa karty regresji- wykres rozrzutu • wykres rozrzutu pokazuje, w jaki sposób dwie analizowane zmienne zależą od siebie

 12. KARTY KONTROLNE PRZY OCENIE LICZBOWEJ KARTA KONTROLNA REGRESJI

 13. KARTY KONTROLNE PRZY OCENIE LICZBOWEJ KARTA KONTROLNA REGRESJI • po sporządzeniu wykresu rozrzutu określamy rodzaj zależności pomiędzy danymi. • Przedstawiamy zależność za pomocą funkcji matematycznej. • Najprościej- równanie liniowe Y=aX+b (a i b oblicza się z danych, X i Y to wartości zmiennych). • Jeśli zależność nie jest liniowa- równanie drugiego stopnia (parabola), trzeciego itd.

 14. KARTY KONTROLNE PRZY OCENIE LICZBOWEJ KARTA KONTROLNA REGRESJI • Tak obliczona linia nazywa się linią regresji (równaniem regresji). • Dzięki niej można m.in. przewidywać zachowanie się zmiennej Y (wartości zmiennej zależnej) przy wybranych wartościach zmiennej X (zmiennej niezależnej)

 15. KARTY KONTROLNE PRZY OCENIE LICZBOWEJ KARTA KONTROLNA REGRESJI zależność liniowa zależność krzywoliniowa

 16. KARTY KONTROLNE PRZY OCENIE LICZBOWEJ KARTA KONTROLNA REGRESJI Przykład- Firma X: SPOSÓB: wykres zależności zużycia oleju od ilości przejechanych kilometrów

 17. KARTY KONTROLNE PRZY OCENIE LICZBOWEJ KARTA KONTROLNA REGRESJI Przykład- Firma X: równanie regresji: Y=0,0009577*X + 0,283 Można dzięki niemu obliczyć, ile oleju będzie zużyte po przejechaniu np. 10 000 km.