slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KARTA MOTOROWEROWA PowerPoint Presentation
Download Presentation
KARTA MOTOROWEROWA

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 17
Download Presentation

KARTA MOTOROWEROWA - PowerPoint PPT Presentation

mahsa
195 Views
Download Presentation

KARTA MOTOROWEROWA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KARTA MOTOROWEROWA ZNAKI DROGOWE STOP

 2. ZNAKI DROGOWE POZIOME PIONOWE ZNAKI O SZCZEGÓLNYCH KSZTAŁTACH SYGNAŁY ŚWIETLNE HIERARCHIA ZNAKÓW OZNAKOWANIE PRZY PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH

 3. POZIOME Znaki poziome są malowane na jezdni w postaci pasów, strzałek, napisów, symboli.W swoim znaczeniu usprawniają ruch na drodze oraz powtarzają informacje zawarte na znakach pionowych przy drodze.

 4. POZIOME

 5. PIONOWE Zasady ruchu drogowego podawane są często za pomocą znaków drogowych. Znaki pionoweumieszczane są pionowo na słupkach, słupach, ścianach itp. Znaki te wyrażają ostrzeżenia, zakazy, nakazy i informacje, dlatego też dzielą się na : OSTRZEGAWCZE ZAKAZU NAKAZU INFORMACYJNE

 6. INFORMACYJNE Znaki informacyjnepodają informacje niezbędne nieraz dla kierujących pojazdami. Posiadają na ogół niebieską kolorystykę i kształt prostokąta lub kwadratu.

 7. INFORMACYJNE

 8. NAKAZU Znaki nakazu nakazują odpowiednie zachowanie się na jezdni. Są okrągłe, koloru niebieskiego i białym symbolem.

 9. NAKAZU

 10. ZAKAZU Znaki zakazu wyrażają zakaz wykonania pewnych manewrów. Są okrągłe i najczęściej koloru białego z czerwoną obwódką.Ich treść może być uzupełniona białą tabliczką z napisem, umieszczoną pod znakiem. Ogólnie rzecz biorąc, zakazy wyrażone tymi znakami obowiązują na drodze, na której znak umieszczono i na odcinku od znaku do odwołania.Odwołanie następuje poprzez znak odwołujący lub poprzez skrzyżowanie.

 11. ZAKAZU

 12. OSTRZEGAWCZE Znaki ostrzegawcze uprzedzają o miejscach, w których na drodze może występować niebezpieczeństwo i zobowiązują do zachowania ostrożności zwanej szczególną. Są onetrójkątne, koloru żółtego z czerwoną obwódką.Pod tymi znakami może być dodatkowo umieszczona żółta tabliczka z napisem uzupełniającym treść znaku.

 13. OSTRZEGAWCZE

 14. STOP ZNAKI DROGOWE O SZCZEGÓLNYCH KSZTAŁTACH Droga z pierwszeństwem przejazdu-jedziesz drogą, na której posiadasz pierwszeństwo przejazdu na kolejnych skrzyżowaniach, aż do miejsca gdzie stoi znak Znak ustąp pierwszeństwa przejazdu - na najbliższym skrzyżowaniu musisz ustąpić pierwszeństwa przejazdu pojazdom jadącym drogą główną. Znak STOPoznacza bezwzględne zatrzymanie pojazdu

 15. SYGNAŁY ŚWIETLNE

 16. HIERARCHIA ZNAKÓW Jeżeli z norm, znaków, sygnałów i poleceń wynika różny sposób zachowania się, uczestnik ruchu jest obowiązany stosować się do nich w następującej kolejności: Do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem, Do sygnałów świetlnych, Do znaków drogowych, Do norm zawartych w przepisach.

 17. ZNAKI DODATKOWE UMIESZCZONE PRZED PRZEJAZDAMI KOLEJOWYMI