el retard mental n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EL RETARD MENTAL PowerPoint Presentation
Download Presentation
EL RETARD MENTAL

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

EL RETARD MENTAL - PowerPoint PPT Presentation


 • 291 Views
 • Uploaded on

EL RETARD MENTAL. Berta Requena, Bat2J Anna Martí, Bat2B Psicologia. ÍNDEX. Descripció del trastorn · Tipus · Símptomes Epidemiologia Comorbiditat · Etiologia Gènesi, manteniment Tractament psicològic. ÍNDEX. Tractament psiquiàtric · Tractament farmacològic

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'EL RETARD MENTAL' - albina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
el retard mental

EL RETARD MENTAL

Berta Requena, Bat2J

Anna Martí, Bat2B

Psicologia

slide2
ÍNDEX
 • Descripció del trastorn · Tipus · Símptomes
 • Epidemiologia
 • Comorbiditat · Etiologia
 • Gènesi, manteniment
 • Tractament psicològic
slide3
ÍNDEX
 • Tractament psiquiàtric · Tractament farmacològic
 • Anàlisi d’un cas
 • Conclusions
descripci del trastorn
DESCRIPCIÓ DEL TRASTORN

El retard mental és una discapacitat que es caracteritza per:

 • Limitacions en el funcionament intel·lectual.
 • Limitacions en la conducta adaptativa expressada en les habilitats adaptatives conceptuals, socials i pràctiques.

Aquesta discapacitat s’origina abans dels 18 anys ja que fins aquest moment es duu a terme l’anomenat període de desenvolupament de l’individu.

slide5

TIPUS

 • Retard Mental Lleu . CI 50-55 a 70
 • Suposa el 85% de tots els retards mentals.
 • Considerats com "educables".
 • Solen passar inadvertits en els primers anys de vida ja que el seu aspecte físic sol ser normal.
 • Pot haver-hi algun tipus de retard psicomotriu.
 • Capacitat per desenvolupar els hàbits bàsics com alimentació, vestit, control esfínters, etc.
 • Poden comunicar-se fent ús del llenguatge tant oralment com per escrit.
 • Amb els adequats suports poden arribar a la Formació Professional o fins i tot a Secundària.
 • Tossuts, amb voluntat escassa i fàcilment manejables i influenciats per altres persones.
 • Prefereixen relacionar-se amb persones de menor edat als que poden dominar.
 • Els adults poden manejar-se amb certa independència, treballant en diferents oficis amb bon rendiment en les tasques manuals.
slide6

B) Retard Mental Moderat . CI 35-40 a 50-55

 • Representen el 10%.
 • Poden presentar un aspecte físic "normal".
 • Poden arribar a adquirir hàbits elementals que els permetin certa independència.
 • Poden expressar-se verbalment i difícilment per escrit.
 • Problemes amb pronunciació.
 • Capacitat intel·lectual intuïtiva i pràctica.
 • Escassa capacitat per comprendre els significats i establir relacions entre els elements apresos.
 • Educables a través de programes educatius especials. E
 • Els agrada reclamar l'atenció de l'adult
 • Capacitats d'expressió verbal minvades.
 • Dependència afectiva extrema o comportament desobedient i provocador i agressiu amb les figures de referència.
slide7

C) Retard Mental Greu . CI 20-25 a 35-40

 • Suposen un 3-4%.
 • Major afectació en totes les àrees: somàtica, neurològica o sensorial.
 • Adquireixen mecanismes motors elementals.
 • Aprenentatge d'hàbits personals molt lent i limitat, necessiten sempre ajuda i supervisió.
 • Els que es comuniquen verbalment ho fan amb poques paraules o frases elementals amb defectuosa pronunciació.
 • Poden adquirir alguns coneixements simples i concrets de les seves dades personals, familiars o objectes personals d'ús habitual.
 • Agressivitat per la seva falta de raonament, arribant a les autolesions.
 • Són freqüents els trastorns d'hàbits motors (balanceig).
 • Han d'acudir a centres d'educació especial on poden arribar a un nivell molt bàsic d'aprenentatge preescolar.
slide8

D) Retard Mental Profund . CI 20- 25

 • Representen només l'1 o 2% del total dels diagnosticats com a retard mental.
 • Important afectació motriu.
 • Hi ha dos tipus:

A) Tipus Vegetatiu: corresponent a la fase senso-motora. Sempre necessitarà assistència i cures mèdiques.

B) Tipus Educable: Pot assolir algunes funcions elementals motores i viso-espacials, sense desenvolupar el llenguatge però sí la capacitat d’expressar-se amb algun crit o so. Pot arribar a comprendre ordres molt simples.

slide9

SÍMPTOMES

 • Memòria: dificultat per recordar expressions, no és capaç de parlar i utilitzar-les quan les necessita.
 • Problemes de percepció: defecte visual o auditiu.
 • Problemes emocionals: problemes emocionals que li impedeixen comportar-se com és esperat quan està amb els altres. Com a conseqüència de la tensió a casa, per sentiment de fracàs, o quan ha estat sobre protegit per la família i sent por d’estar en un lloc estrany o amb persones desconegudes.
 • Durant els tres primers mesos:- No empeny els peus contra les mans.- Boca avall no és capaç d’aixecar i sostenir el cap.- No dóna petades amb ambdós peus.- No es calma quan plora i se’l agafa.- No riu ni emet sons.- No reconeix la mare.- No presenta alegria.- No respon ni busca amb la mirada d’on prové el soroll
slide10

E. Als sis mesos:- No s’asseu. - No estén els braços perquè l’agafin a coll.- No és capaç de beure d’un got amb ajuda.- Balbuceja davant la presència de persones.

 • A l’any:- No gateja bé i no s’asseu sol.- No camina.- No es molesta si li treuen les joguines.- No expressa carinyo. - No diu adéu ni nega amb el moviment de cap.
slide11

G. Als dos anys:-No camina sol. - No puja i baixa escales amb ajuda. - No coneix les parts principals del cos. - No controla l’orina. - No juga amb altres nens ni atén a la narració de contes. - No usa frases clares de 4 o més paraules.

Entre els tres i sis anys:

- Roman passiu i/o aïllat.

- No parla bé.

- No comprèn totes les ordres o

instruccions, no presta atenció.

- No aprèn el mateix que els seus companys.

- Té dificultats per comprendre la noció del temps ( ahir - avui-demà)

epidemiologia
EPIDEMIOLOGIA
 • L’Organització Mundial de la Salut estima que un 3% de les persones de les poblacions industrialitzades està afectada de retard mental.
 • L'home té un 20% més de casos de retard mental en comparació amb la dona.
comorbiditat
COMORBIDITAT

CONDUCTUALS

 • Trastorn de dèficit d'atenció amb hiperactivitat: Les persones que ho pateixen presenten un moviment corporal constant, són incapaços de mantenir l'atenció durant el discurs oral i tenen dificultats per a concentrar-se en el treball.
 • Autisme:És un trastorn del desenvolupament cognoscitiu, es manifesta des de la infantesa i es caracteritza per la soledat. Dificultats en les relacions socials i l'expressió de l'empatia, presentant problemes en la comunicació verbal i no verbal.
 • Depressió:Malaltia mental caracteritzada per una alteració de l'estat d'ànim del pacient amb la tristesa com a símptoma principal.
slide14

Conductes obsessives: L'obsessió és una idea, paraula o imatge persistent que s’imposa amb independència de la voluntat, només amb dificultat pot ésser desarrelada de la ment.

 • Ansietat: Reacció instintiva d'autoprotecció davant d'una situació de perill; estimula el nostre organisme impulsant la nostra capacitat d'esforç per lluitar o fugir. Quan l'ansietat ens bloqueja, som davant d'una ansietat patològica.
 • Trastorns de conducta: Alteració del comportament, sovint es diagnostica durant la infantesa. Es caracteritza per un comportament antisocial.
 • Agressivitat: Tendència de la personalitat caracteritzada per l'ús de la violència o el desig d'exercir-la..
slide15

NO CONDUCTUALS

 • Epilèpsia:Síndrome cerebral crònica de causes diverses, caracteritzada per crisis recurrents degudes a una descàrrega excessiva d'impulsos nerviosos per les neurones cerebrals.
 • Trastorns del moviment: Malaltia neuro degenerativa d'origen desconegut. Sol aparèixer en persones d'edat avançada, produeix una alteració progressiva d’una àrea del cervell provocant una disminució de la dopamina.
 • Trastorns del son: Són un ampli grup de patiments que afecten el desenvolupament habitual del cicle del son. Alguns poden ser molt greus i interferir amb el funcionament físic, mental i emocional de l'individu.
slide16

ETIOLOGIA

FACTORS AMBIENTALS

 • Absència de factors o situacions estimulants.
 • Falta d'atenció a la salut adequada, mala nutrició.
 • Educació inadequada.

FACTORS GENÈTICSEl retard mental pot ser causat per anomalies genètiques, el síndrome de Down, el qual es deu a una anormalitat autosòmica (cromosoma no sexual).

slide17

CAUSES PRENATALS

 • Mals formacions cranianes/ cerebrals.
 • Anomalies cromosòmiques.
 • Infeccions intrauterines.
 • Insuficiència placentària.
 • Malalties metabòliques.
 • Trastorns dels carbohidrats (galactosèmia).
 • Trastorns Hormonals

CAUSES PERINATALS : des de la setmana 28 de gestació fins aproximadament 7 dies després del part.

 • Asfixia
 • Infeccions
 • Hemorràgies

CAUSES POST NATALS

 • Traumatisme del SNC.
 • Infeccions del SNC.
 • Episodis d'anòxia ( disminució o manca d’oxigen respirable )
slide18

MALALTIES METABÒLIQUES

 • Problemesde la degradació o eliminació d'algunes substàncies químiques del cos.
 • Durant l'embaràs les infeccions.
 • Durant l'embaràs el consum d'alcohol o d’altres drogues.
tractament psicol gic
TRACTAMENT PSICOLÒGIC
 • Pla integral d’intervenció personalitzada que obeeixi a les necessitats del nen i la seva família.
 • Inserir el nen en programes d’estimulació primerenca, amb un tractament educatiu per prevenir els riscos de patir retard o discapacitat.
 • Augmentar els diferents aprenentatges.
 • Estimulació de les àrees: motora, cognitiva, llenguatge,personal i social.
 • Diagnòstic i orientació a càrrec d'un equip.
 • Beneficiós per la col·laboració dels pares.
 • Els que pateixen la malaltia són més realistes i conscients de la deficiència.
 • Assessorament continuat a les famílies per establir i consolidar els hàbits adients i reduir o eliminar aquelles conductes no desitjades.
tractament psiqui tric
TRACTAMENT PSIQUIÀTRIC
 • La medicina no posseeix els mitjans per guarir a un RM.
 • Dissenyar un programa terapèutic integral que tracti de frenar els diversos factors.
 • Tractament biològic: psicofarmacologia.
 • Teràpia psicològica: tècniques conductuals individuals i grupals.
 • Terapèutica recreativa: ludoteràpia, esport, activitats artístiques.
 • Pedagogia terapèutica: durant el període escolar.
 • Formació tècnica: tallers protegits.
 • Programes educatius a la família i la societat.
 • Organització de serveis especialitzats.
slide25

TRACTAMENT FARMACOLÒGIC

 • Persones amb RM i trastorns mentals associats, diagnòstics poc precisos, sense objectius clars, tractats amb polifarmàcia i falta de control periòdic.
 • Durada indefinida en alguns casos, amb pèrdua de l'objectiu terapèutic inicial on existeixen efectes secundaris.
 • L'elecció del compost psicotròpic s’ha de basar, en el perfil simptomàtic individual i en la seguretat, tolerància i en variables farmacocinètiques.
 • Liti útil per disminuir l'agressió i les conductes d'acte lesió en pacients amb RM.
 • La carbamazepina i l'àcid valpròic són eficaços en alguns casos de conducta auto agressiva.
 • Antipsicòtics tradicionals, última elecció pels seus efectes, la pèrdua de memòria o dificultats de concentració, que agreugen la discapacitat.
slide26

Benzodiazepines l’ús hauria de ser restringit, pels seus efectes sobre la memòria en el seu ús perllongat o el desenvolupament de tolerància i dependència i per ser utilitzada en una població on és mes freqüent que es presenti l'efecte d’agressivitat.

 • En l'ansietat i insomni les recomanacions són l'ús de benzodiazepines i neurolèptics sedants.
an lisi d un cas
ANÀLISI D’UN CAS
 • Carles, nen de 12 anys, cursava 6è de primària quan li van detectar la deficiència mental.
 • Problemes al llegir i dificultats per a escriure i seguir el ritme de treball dels seus companys de classe.
 • Dificultats a l’hora de relacionar-se amb els altres. Preferia relacionar-se amb nens més petits que ell.
 • Amb tot un seguit de proves de competència intel·lectual, de lectoescriptura i proves de capacitat cognitiva, li detectaren un retard mental lleu.
conclusions
CONCLUSIONS
 • Els nens amb retard mental poden gaudir d'una vida plena ja que els programes d'intervenció precoç ajuden a aquests nens a adquirir habilitats bàsiques per cuidar de si mateixos.
 • Segons la gravetat del seu retard mental, els adults poden viure sols, amb companys o en llars col·lectives amb lleugera supervisió, segons el grau d'ajuda que requereixin.
 • Es pot presentar la malaltia mental en els primers anys de vida o bé aparèixer en etapes posteriors.
 • L’augment dels trastorns mentals és degut a un conjunt de factors biològic, psicològics i socials.
conclusions1
CONCLUSIONS
 • Excepte les persones que pateixen un RM lleu, la resta han de ser recolzats i en algunes ocasions guiats per altres persones.
 • En molts casos no s’ha de tenir únicament el retard mental en si que es pateix sinó que també s’ha de tenir en compte totes aquelles simptomatologies associades a la malalta que es manifestin alhora.
 • Els tractament ja siguin psicològics, psiquiàtrics o farmacològics són individuals.