slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
7 minutter omkring besejlings-scenarier i 3. færgeudbud PowerPoint Presentation
Download Presentation
7 minutter omkring besejlings-scenarier i 3. færgeudbud

play fullscreen
1 / 5

7 minutter omkring besejlings-scenarier i 3. færgeudbud

75 Views Download Presentation
Download Presentation

7 minutter omkring besejlings-scenarier i 3. færgeudbud

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Borgermøde 21. maj i Svaneke 7 minutter omkring besejlings-scenarier i 3. færgeudbud

  2. Et lille tilbageblik • Ifm. første færgeudbud åbnede Øresundsbroen og Villum Clausen blev indsat på Rønne-Ystad ruten. Rejsetiden fra København til Bornholm blev dermed halveret fra ca. 6 timer til ca. 3 timer. På Sjællandsruten var der stadig dobbeltrettet natsejlads, men destinationen blev ændret fra København til Køge. Tilskudsniveau: 126,5 mio. kr. årligt (2004 priser) • Andet færgeudbud betød en yderligere styrkelse af Ystad ruten med mere hurtigfærgekapacitet, da den kortere rejsetid havde medført et trafikspring samt en betydelig overflytning af trafik fra Rønne-Køge til Rønne-Ystad. Ved at overgå til ”kun” at sejle enkeltrettet med én færge på Rønne-Køge blev det muligt at få Leonora Christina i drift på Rønne-Ystad ruten. Tilskudsniveau: 201,3 mio. kr. årligt • Meget kunne tyde på, at hovedtemaet for tredje færgeudbud bliver lavere billetpriser – Dette vil uden tvivl have en gavnlig effekt for turisterhvervet på Bornholm, men naturligvis også være til glæde for de fastboende. Det store spørgsmål er imidlertid hvordan dette skal finansieres? Forventet tilskudsniveau: Som i andet færgeudbud

  3. Et tænkt eksempel på konsekvensen for tilskudsbehovet hvis billetprisen halveres… =

  4. Et muligt scenario Leonora Christina eller lignende hurtigfærge sejler stor set som nu – dvs. 3 dobbeltture i lavsæsonen og op til 5 dobbeltture i højsæsonen. Villum Clausen sejler op til 3 daglige dobbeltture på Rønne-Ystad – primært i den absolutte højsæson. Antallet af færger nedbringes fra i alt 4 til 2 ved at Hammerodde og de to ”suppleringsfærger” erstattes af én større Ro/pax færge. Besejlingen på Rønne-Køge ruten indstilles og alle afgange samles på Rønne-Ystad, således at der samlet set bliver flere afgange og mere kapacitet på Rønne-Ystad ruten. Hammerodde sejler 1 daglig dobbelttur på Rønne-Køge. Povl Anker fungerer som erstatningsfærge ved vejrlig og havari og besejler Rønne-Sassnitz i sommer halvåret.

  5. Fordele og ulemper • Fordele • For den samme tilskudsramme bliver det muligt med en signifikant nedsættelse af billetprisen • Mulighed for differentieret produkt og prisniveau • Øget kapacitet for den samlede trafik til Bornholm • Flere afgange udenfor højsæsonen på Rønne-Ystad • Mindre følsomt overfor vejrlig da Ro/pax færgen også sejler i dårligt vejr. • Mulighed for et forbedret serviceniveau på Rønne-Sassnitz ruten • Bedre for miljøet • Ulemper • Transitproblematikkerne for trafikken gennem Sverige skal løses. Eventuelt i samarbejde med flytrafikken • Mindre hurtigfærgekapacitet i den absolutte højsæson. • Ingen direkte forbindelse til Sjælland • Ikke mulighed for overnatning ombord • Muligvis lavere serviceniveau i tilfælde af havari, inden der kan indsættes erstatningstonnage