kurtulu sava i rg tlenme d nem l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KURTULUŞ SAVAŞI ÖRGÜTLENME DÖNEMİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
KURTULUŞ SAVAŞI ÖRGÜTLENME DÖNEMİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 54

KURTULUŞ SAVAŞI ÖRGÜTLENME DÖNEMİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 252 Views
 • Uploaded on

KURTULUŞ SAVAŞI ÖRGÜTLENME DÖNEMİ. Bizi güçlü yapan yediklerimiz değil, hazmettiklerimizdir. Bizi zengin yapan kazandıklarımız değil, muhafaza ettiklerimizdir. Bizi bilgili yapan okuduklarımız değil, kafamıza yerleştirdiklerimizdir. İstanbul. Erzurum. Amasya. Samsun. Sivas.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KURTULUŞ SAVAŞI ÖRGÜTLENME DÖNEMİ' - albert


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Bizi güçlü yapan yediklerimiz değil, hazmettiklerimizdir. Bizi zengin yapan kazandıklarımız değil, muhafaza ettiklerimizdir.Bizi bilgili yapan okuduklarımız değil, kafamıza yerleştirdiklerimizdir.
samsun

İstanbul

Erzurum

Amasya

Samsun

Sivas

slide4
M.KEMAL’İN SAMSUN’A ÇIKIŞI

(19 Mayıs 1919)

M.Kemal, Mondros’tan sonra işgallere karşı koymak için padişah ve hükümeti ikna edebileceğini düşünüyordu. Fakat padişah İngiliz mandasını savunarak teslimiyetçi bir politika izliyordu.

slide7
MUSTAFA KEMAL

Anadolu’ya resmi bir görevle gitmek istiyordu.

ÇÜNKÜ:

 • Ordu ve devletin gücünü kullanacak,
 • Yapacağı işleri hızlandırıp kolaylaştıracak,
 • Osmanlı devlet adamı kimliğini taşıyan Mustafa Kemal, halk üzerinde daha etkili olacaktı.
slide8
Bu sırada Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Pontus Rum çeteleriyle, Türkler arasında çatışma olması ve İngilizlerin bu çatışmaların durdurulmasını istemesi üzerine İstanbul hükümeti Samsun ve çevresinin güvenliğini sağlama görevini 9.Ordu müfettişi olarak M.Kemal’e vermiştir.
slide9
Mustafa Kemal’in Anadolu’ya Gitmedeki Amaçları;
 • Ulusal bilinci harekete geçirmek,
 • Halkı örgütlemek,
 • Yurdu düşman işgalinden kurtarmak.
slide10
19 Mayıs 1919 da M.Kemal’in Samsun’a çıkışı, Kurtuluş Savaşı’nınbaşlangıcı kabul edilir.
slide11
Mustafa Kemal Samsun’dan İstanbul’a ilk raporunu göndermiştir.
 • Karadeniz’de Rumlar siyasiemellerinden vazgeçer ise güvenlik sağlanabilir.
 • Anadolu’nunişgali ve güdüm yönetimine derhal son verilmelidir.
 • Yunanlıların İzmir’i işgale hakları yoktur. İzmir boşaltılmalıdır.
slide12
HAVZA MİTİNGİ ve GENELGESİ

(28-29 Mayıs 1919)

 • İzmir’in işgaline karşı mitingler düzenlenmeli.
 • İstanbul’a işgalleri protesto edici telgraflar gönderilmeli.
 • Ordu dağıtılmamalı ve silahlar itilaf devletlerine teslim edilmemeli.
 • Gerektiğinde silahlı mücadele olmalı.
slide13
Milli direniş bilinci ilk defa uyandırıldı.
 • Mustafa Kemal İstanbul’a çağırıldı.
 • Mustafa Kemal, Amasya’ya hareket etti.
slide14
HAVZA GENELGESİ

I. Halka işgaller anlatıldı,

II. Mitingler yapılması istendi.

Böylece:

 • Milli bilincin uyanması sağlandı.
 • İstanbul hükümetine güvenip, işgallere tepki göstermeyen halk uyarıldı.
slide16

Amasya Genelgesi

Milli İrade

Milli Egemenlik

Seçme Seçilme

Temsil Heyeti

TBMM

slide17
AMASYA GENELGESİ

(21-22 Haziran 1919)

 • Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. (Gerekçe)
 • İstanbul hükümeti üzerine düşen görevi yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş göstermektedir. (Gerekçe)
 • Milletin geleceğini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. (Amaç ve Yöntem)
slide18
AMASYA GENELGESİ
 • Her türlü etki ve denetimden uzak bir kurul oluşturulmalıdır. (Temsil Kurulu)
 • Anadolu’nun en güvenilir yeri olan Sivas’ta milli bir kongre düzenlenmeli, bunun için de her bölgeden üç delege Sivas’ta olacak şekilde yola çıkmalıdır. (Milli birlik ve beraberlik sağlanmaya çalışılmıştır)
 • Delege seçimlerini Reddi İlhak ve Müdafai Hukuk Cemiyetleri yapacaktır.(Halkı temsil)
slide19
AMASYA GENELGESİ
 • Doğu illeri için Erzurum’da bir kongre toplanacaktır.
 • Mevcut askeri birlikler ve örgütler kesinlikle dağıtılmayacaktır.
 • Bu genelge sır olarak gizlenmeli ve delegeler gizlilik içinde toplanmalıdır.
slide20
AMASYA GENELGESİ

“Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” hükmü yer alır.

VURGU:

“Milletin azim ve kararı”

ÇIKARIM:

Bir ülkede milletin karar yetkisini kullanması, demokrasi ve Cumhuriyete geçileceğinin kanıtıdır.

slide21
AMASYA GENELGESİ

Özellikleri

 • “Bölgesellikten” “Ulusallığa” geçiş sağlanmaya çalışılmıştır.
 • TBMM’nin kurulması ve Cumhuriyetin ilanı burada ortaya atılmıştır.
 • Yeni kurulacak devletin milli karakterli ve demokratik özellikte olacağı belirtilmiştir.
slide22
AMASYA GENELGESİ

ÖNEMİ

 • Türk İnkılabının İHTİLAL safhası başlamıştır.
 • Ulusal bağımsızlık konusunda atılan önemli bir adımdır.
 • Kurtuluş Savaşının; GEREKÇESİ, AMACI ve YÖNTEMİ belirlenmiştir. Genelgenin en önemli özelliğidir.
slide23
AMASYA GENELGESİ

ÖNEMİ

 • İlk kez Milli Egemenliğe dayalı bir yönetimden bahsedilmiştir.
 • İstanbul hükümeti ilk kez yok sayılmıştır.
 • Kurtarıcı görülen Padişahın, Manda ve Himaye düşüncelerinin yerini, millet ve milliyetçilik aldı.(Frs.İhtil)
samsun24

Havza

Samsun

Erzurum

Amasya

slide25
ERZURUM KONGRESİ

Amaçları

 • Doğu Anadolu’yu Ermenilere karşı savunmak,
 • Doğu illerinin bütünlüğünü sağlamak,
 • Doğu Anadolu’daki Türkleri, Azınlıklara oranla daha güçlü hale getirmek.
slide26
ERZURUM KONGRESİ

Kararlar

 • “Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez.”
 • Vatanı kurtarma konusunda İstanbul Hükümeti başarısız olursa, geçici bir hükümet kurulacaktır.
 • Ulusal güçleri etkin ve ulusal iradeyi egemen (hakim) kılmak esastır.
slide27
ERZURUM KONGRESİ

Kararlar

 • Hıristiyan unsurlara (azınlıklara) siyasi egemenliğimizi ve toplumsal düzenimizi bozucu ayrıcalıklar verilemez.
 • Manda ve himaye kabul edilemez.
 • Padişah ve halifelik makamı kurtarılmalıdır.
slide28
ERZURUM KONGRESİ

I. Hükümet kurmak gereklidir.

II. Ulusal iradeyi gerçekleştirmek,

çalışmaların esasıdır.

kararları alınmıştır.

ÇIKARIM:

 • Yönetim demokrasi olacak
 • Yeni bir devlet kurulacak
 • Hükümet kurmak, devlet kurmak demektir.
slide29
ERZURUM KONGRESİ

ÖNEMİ

 • Toplanma amacı ve şekli bakımından bölgesel, aldığı kararlar açısından ulusaldır.
 • Misak-ı Milli’nin temelleri atılmıştır.
 • İlk Temsil Kurulu oluşturulmuştur. (Bölgesel)
 • Doğudaki cemiyetler birleştirilmiştir.
slide30
Erzurum Kongresi’nin kararlarını uygulamak için kongre üyeleri arasından seçilen 9 kişilik kurula Temsil Kurulu (Heyet-i Temsiliye) denilmiştir.
slide31
Balıkesir-Alaşehir Kongreleri
 • Batı Anadolu’da Kuvva-i Milliye kuvvetlerinin insan ve malzeme bakımından beslenmesine ve ortak bir cephe oluşturulmasına çalışılmıştır.
 • BATI CEPHESİ bu şekilde kurulmuştur.
slide32
SİVAS KONGRESİ

KARARLAR

 • Erzurum Kongresi kararları onaylandı.
 • Anadolu ve Rumeli’de kurulan bütün Müdafa-i Hukuk Dernekleri, Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Derneği adı altında birleştirildi.
 • Manda ve Himayekesin olarak reddedildi.
slide33
SİVAS KONGRESİ

KARARLAR

 • Başkanı M.Kemal olan Temsil Heyeti,tüm yurdu temsil eden ve Türk Ulusu adına görev yapan bir organ haline getirilmiştir.
 • Misak-ı Milli sınırları kesinleşmiş ve kabul edilmiştir.
 • Padişahın dağıttığı Mebusan Meclisi toplanacaktır.
slide34
SİVAS KONGRESİ

ÖNEMİ

 • Toplanma şekli, amacı ve kararları yönünden ULUSAL dır.
 • Ulusal Temsil Kurulu oluştu ve TBMM’nin açılmasına kadar yürütme görevini yerine getirdi.
 • Cemiyetler birleşti ve ULUSAL mücadele başladı ve tek merkezden yönetildi.
erzurum ve s vas
ERZURUM ve SİVAS

Amaç ve Biçim ULUSAL,

Tüm cemiyetler birleştirildi.

Manda kesin olarak reddedildi.

Tüm yurttan 3’er delege.

Başkan M.Kemal,

Kararlar ULUSAL.

Amaç ve Biçim BÖLGESEL,

Doğu Cemiyetleri birleştirildi,

Manda ve Himaye reddedildi,

Delegeler doğu illerinden,

Başkan M.Kemal,

Kararlar ULUSAL.

s vas ta m kemal ile rauf orbay
SİVAS’ta M.Kemal ile Rauf Orbay
slide37
DAMAT FERİT
 • Ulusal mücadeleye karşı olan DAMAT FERİT, Sivas Kongresini engelleyememiştir.
 • Temsil Heyeti, bu engelleme girişimini Ulusun Sesini BOĞMAYA yönelik bir girişim olarak görüp İstanbul ile tüm ilişkileri kesmiştir.
 • Baskılar üzerine hükümet istifa etmiştir. (Anadolu hareketinin ilk başarısı)
slide38
AMASYA GÖRÜŞMELERİ

(Protokolü)

 • İstanbul Hükümeti adına Salih Paşa, Temsil Kurulu adına Mustafa Kemal.

KARARLAR

 • İstanbul Hükümeti, Sivas Kongresi Kararlarını kabul edecektir.
 • Manda ve Himaye kabul edilmeyecek, bütünlük ve bağımsızlık korunacaktır.
slide39
AMASYA GÖRÜŞMELERİ

(Protokolü)

 • Azınlıklara siyasi ve ekonomik ayrıcalıklar verilmeyecektir.
 • İstanbul Hükümeti, Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti’nin varlığını tanıyacaktır.
 • İtilaf Devletleri ile yapılacak barış görüşmelerine Temsil Kurulu’nun da uygun göreceği kişiler katılacaktır.
slide40
AMASYA GÖRÜŞMELERİ

(Protokolü)

 • Meclis-i Mebusan’ın bir an önce toplanması sağlanacaktır. Ancak İstanbul’da toplanması güvenlik bakımından uygun değildir.
 • Önemi: İstanbul Hükümeti, Temsil Kurulunun varlığını ilk kez kabul etti.
 • Sadece Meclisin açılması uygulanmıştır
slide41
UYARI:

İstanbul Hükümeti, Amasya Görüşmelerini yapmakla Temsil Heyeti’ni hukuken tanımıştır.

slide42
TEMSİL KURULU’NUN

ANKARA’YA GELMESİ

 • NEDEN ANKARA;
 • Düşman tehlikesinden uzak,
 • Asıl savaşın olduğu BATI cephesine yakın olması,
 • Demiryolu ve haberleşme açısından iyi,
 • İstanbul’da ki gelişmeler takip edilebilir,
slide44
SON OSMANLI

MEBUSAN MECLİSİ’NİN TOPLANMASI

 • 12 OCAK 1920
 • M.Kemal, Müdafaa-i Hukuk (Meclisin kapanması ihtimalinden dolayı, Anadolu’da tekrar meclis toplayabilmek için M.Kemal, başkan seçilmek istenmiştir.
slide45
SON OSMANLI

MEBUSAN MECLİSİ’NİNTOPLANMASI

 • Mebusan Meclisi, Müdafaa-i Hukuk grubunu tanımamış, bunun yerine Felah-ı Vatan grubu oluştu.
 • Saltanat yanlıları çok olduğu için M.Kemal başkan seçilememiştir.
 • Padişaha bağlı hareket edilmiştir.
slide46
MİSAK-I MİLLİ

(Milli Ant-yemin)

 • Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez.
 • Arap topraklarının geleceği için halkın oyuna başvurulacaktır. (Plebisit)
 • Batı Trakya’nın geleceği halk oyu ile.
 • Elviye-i Selase (üç il; Kars, Ardahan, Batum) için halk oylaması yapılacak.
slide47
MİSAK-I MİLLİ

(Milli Ant-yemin)

 • Azınlıklara, komşu ülkelerdeki Müslümanlara verilen haklara kadar hak tanınacak.
 • Kapitülasyonlar kesinlikle kabul edilemez.
 • Bağımsızlığımızı ve ekonomik gelişmemizi engelleyen hiçbir sınırlama kabul edilemez.
slide48
MİSAK-I MİLLİ

(ÖNEMİ)

 • Ulusal (Milli) Egemenlikten söz edilmemiştir.
 • Vatanın kurtuluşu (bağımsızlık) esas alınmıştır.
 • Yeni Türk devletinin sınırları onaylanmıştır.
slide49
İSTANBUL’UN İŞGALİ

(16 Mart 1920)

 • Mebusan Meclisi’nin, Misak-ı Milli kararlarını alması sonucu İtilaf Devletleri İstanbul’u işgal etmiştir.
 • 7. Maddeye dayandırılan işgale dünya kamuoyundan tepki gelmesini önlemek için bir bildiri yayınlamışlardır.
slide50
Bu bildiriye göre:
 • İşgal geçicidir.
 • Padişahın gücünü kırmak değil sağlamlaştırmak amaçlanmıştır.
 • Anadolu’da karışıklık devam ederse İstanbul Türklerden alınacaktır.
 • Anadolu, İstanbul’dan gelecek emirlere uymak zorundadır.
slide51
Padişah Vahdettin, Son Osmanlı Mebusan Meclisi’ni, “siyasal zorunluluklar” nedeni ile kapatacaktır. (11 Nisan 1920)

Böylece Meşrutiyet rejiminin önemli bir organı kapatılmış oldu.

slide52
İstanbul’un İşgali ve Mebusan Meclisi’nin kapatılması M.Kemal’e istediği fırsatı vermiştir. Anadolu’da Milli Egemenliğe dayalı bir meclis oluşturma fırsatı doğmuştur.
slide53
Kavram:

KURUCU MECLİS

Anayasa hazırlayan ve sonuçta Devlet kuran meclis anlamına gelir.

I.TBMM kurucu meclistir.