breytingar b v rusamningum 2009 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Breytingar á búvörusamningum 2009 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Breytingar á búvörusamningum 2009

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Breytingar á búvörusamningum 2009 - PowerPoint PPT Presentation


 • 234 Views
 • Uploaded on

Breytingar á búvörusamningum 2009. Aðdragandi. Fjárlög 2009, hækkun 5,7% frá 2008, áætluð skerðing 800 milljónir. Réttarstaða sterk, en í málaferlum er aldrei hægt að treysta á niðurstöðu Málaferli taka ca. 3 ár

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Breytingar á búvörusamningum 2009' - albert


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a dragandi
Aðdragandi
 • Fjárlög 2009, hækkun 5,7% frá 2008, áætluð skerðing 800 milljónir.
 • Réttarstaða sterk, en í málaferlum er aldrei hægt að treysta á niðurstöðu
  • Málaferli taka ca. 3 ár
 • Niðurskurður fjárlaga 2010-2012, áframhaldandi niðurskurður eða uppsögn með forsendubresti samninga
 • Fást bætur?
hva er til r a
Hvað er til ráða?
 • Samningarofi mótmælt
 • Ályktanir bændafunda og mótmæli búnaðarþings 2009
 • Samningar enda 2012 og 2013, nýir samningar í miðri niðursveiflu
 • Samningaviðræður og tillaga BÍ, LK og LS að lausn
hva n st fram
Hvað næst fram?
 • Samningar „aftur í gildi“ og koma aftur á traustu sambandi á milli viðsemjenda
 • Rekstarforsendur búanna
 • Atvinnulíf og afurðastöðvar
 • Tryggja fæðuframboð og gæta þess að framleiðsla stöðvist ekki
hver er lausnin
Hver er lausnin?
 • 2009 sauðfé 4,021 m. mjólk 5,425 m.
 • 2010 +2% s. 4,101 m. Mj. 5,534 m.
 • 2011 +2% auk helmings þeirra verðbóta sem á vantar, hámark þó 5% hækkun
 • 2012 Samningsfjárhæð samkvæmt gildandi ákvæðum, þó að hámarki 5%
 • 2013 Samningar að fullu í gildi, samkvæmt grunnvísitölum við gerð þeirra.
framhaldi
Framhaldið
 • Mjólkursamningur gildir nú til 31. des 2014 lengist um 28 mánuði
 • Sauðfjársamningur gildir nú til 31. des 2015 lengist um 24 mánuði
 • Sömu forsendur og ákvæði og eru í gildandi samningum
mj lkursamningur
Mjólkursamningur
 • Stefnt að verðlagsárið verði almanaksárið
  • Næsta verðlagsár verið 16 mánuðir, 1. september 2009 – 31. desember 2010
 • Fresta frekari tilfærslu frá beingreiðslum í „græn hólf“ um tvö ár
 • Beingreiðslur á framleiðslu því hærri
 • Þegar ákveðin verkefni halda áfram
 • Mögulegt að færa fjármuni milli verkefna
forsendur b nda
Forsendur bænda
 • Búvörulög verði styrkt og gildi þeirra umfram samkeppnislög virt
 • Almennra forsendna búvörumarkaðar verði gætt
 • Bændur starfi allir eftir sömu löggjöf, með sömu réttindum og skyldum
b kun
Bókun
 • Samningsaðilar vinni að könnun á skuldastöðu í samvinnu við banka og leitað úrlausna
 • Áherslur í landbúnaðarmálum til framtíðar verði til umræðu
 • Samningar áfram í gildi þó gildandi landbúnaðarstefna verði tekin til endurskoðunar
hva er framundan
Hvað er framundan?
 • Fyrirhugaður niðurskurður ríkisútgjalda…
 • Þjóðarsátt, engin frekari ákvæði eða yfirlýsingar bænda um verðstöðvun á afurðaverði
 • Bændur eiga síðasta orðið í atkvæðagreiðslu
 • Búnaðarlagasamningur enn opinn
ef b ndur fella
Ef bændur fella?
 • Þá er aftur komin óvissa…
 • Stjórnvöld skera niður
 • Bændur hefja málsókn
 • Langur ferill ekki örugg niðurstaða
 • Álit lögmanna um að samningurinn sé betri en málshöfðun
 • Frekari „þvinganir“ í tengslum við samninga á almennum vinnumarkaði
gallar kostir
Gallar/kostir
 • Áhætta 2010 og 2011, engin „fallhlíf“, þó hægt að reyna samninga
 • Kostur að lengri samningstími getur nýst til traustari áætlana á næstu árum
 • Nýir samningar verða gerðir þegar þjóðarhagur vænkast
 • Hagur bænda og allra að hefja hér markvissa uppbyggingu
samkomulag um breytingar samningi um starfsskilyr i mj lkurframlei slu fr 10 ma 2004
Samkomulag um breytingar á samningi um starfsskilyrði mjólkurframleiðslu frá 10. maí 2004
 • Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og fjármálaráðherra f.h. ríkisstjórnar Íslands og Bændasamtök Íslands hafa með vísan til 30. gr. laga nr. 99/1993 um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum, með síðari breytingum, og gr. 8.1 í samningi um starfsskilyrði mjólkurframleiðslu frá 10. maí 2004, orðið sammála um eftirfarandi:

BREYTINGU á samningi um starfsskilyrði mjólkurframleiðslu frá 10. maí 2004.

 • Síðari málsliður greinar 2.4. verður svohljóðandi: „Þó mun verðlagsár samningsins miðast við almanaksár frá og með árinu 2010. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið skal í samráði við Bændasamtök Íslands ákveða nánar með hvaða hætti yfirfærslan á sér stað.“
 • Árleg framlög samkvæmt 6. gr. samningsins fyrir árin 2009 til 2012 verða sem hér segir, sbr. V-lið ákvæðis til bráðabirgða í lögum nr. 99/1993, sbr. 2. gr. laga nr. 173/2008.
 • 2009: 5.425,0 m.kr.
 • 2010: Framlag hækkar um 2% frá árinu 2009 og verður 5.534,0 m.kr.
 • 2011: Framlag hækkar um 2% frá árinu 2010 en auk þess bætist við helmingur af því sem upp á vantar að upphæðin sé samkvæmt 6. grein samnings. Þó skal hækkun milli áranna í heild ekki vera meiri en 5%.
 • 2012: Fjárhæð skv. 6. grein samnings, en þó skal hækkun frá fyrra ári ekki vera meiri en 5%.
 • Samningsaðilar eru sammála um að framlengja samning þennan um 28 mánuði eða til ársloka 2014. Í töflu 1 bætast þá við 2 ár, 2013 og 2014. Fjárhæðir lækka um 1% á ári hvort ár, að teknu tilliti til uppfærslu samkvæmt vísitölu neysluverðs, sbr. ákvæði 6. gr. samningsins.
 • Við 6. gr. bætist nýr liður, 6.5., svohljóðandi: „Verði samkomulag með samningsaðilum er þeim heimilt að ákvarða tilfærslu fjárhæða milli einstakra liða í töflu 1.“
 • Í stað orðanna „31. ágúst 2012“ í lið 9.1 kemur „31. desember 2014“.
 • Samningsaðilar eru sammála um að beita sér fyrir könnun á skuldastöðu mjólkurframleiðenda í samvinnu við viðskiptabanka í þeim tilgangi að leita lausna til að bæta stöðu greinarinnar í þeim fjármálaþrengingum sem þjóðin býr nú við. Þá eru samningsaðilar sammála um að hefja vinnu við endurskoðun á landbúnaðarstefnunni í þeim tilgangi að treysta stöðu landbúnaðarins og búa hann undir breytingar á komandi árum.
 • Reykjavík, 18. apríl 2009.

- Af hálfu ríkisstjórnarinnar er samningur þessi undirritaður með fyrirvara um nauðsynlegar lagabreytingar.

- Með fyrirvara um samþykki í atkvæðagreiðslu meðal bænda.