de religiometer n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De religiometer PowerPoint Presentation
Download Presentation
De religiometer

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation

De religiometer - PowerPoint PPT Presentation

alaura
153 Views
Download Presentation

De religiometer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. De religiometer Hoe zie ik het universum, en wat is mijn plaats erin?

 2. Graad 1: Atheïsme “Ik ben.”

 3. Graad 2: Spiritueel atheïsme “Ik ben...” “… deel van een groter, ondoorgrondelijk geheel.” (awe)

 4. Graad 3: Agnosticisme “Ik ben….” “… deel van een groter, ondoorgrondelijk geheel…” “… en ik kan niet weten of dat geheel natuurlijk of boven-natuurlijk is.”

 5. Graad 4: Ietsisme “Ik ben….” “… deel van een groter, ondoorgrondelijk geheel…” “… dat boven-natuurlijk is… ” “… maar dat ik niet benoem.” (Er moet toch iets zijn)

 6. Graad 5: Deïsme, de onkenbare God “Ik ben….” “… deel van een groter, ondoorgrondelijk geheel…” “… dat boven-natuurlijk is… ” “… en dat ik God noem…” “… maar waar ik verder niets van weet.”

 7. Graad 6: Theïsme, de verpersoonlijkte God “Ik ben….” “… deel van een groter, ondoorgrondelijk geheel…” “… dat boven-natuurlijk is, … ” “… dat ik God noem, …” “… en waar ik een aantal eigenschappen van ken…” “… bijvoorbeeld dat het liefde kan voelen, hoop, teleurstelling, …”

 8. Graad 7: De God met het plan “Ik ben….” “… deel van een groter, ondoorgrondelijk geheel…” “… dat boven-natuurlijk is… ” “… dat ik God noem, …” “… en waar ik een aantal eigenschappen van ken, …” “… bijvoorbeeld dat het liefde kan voelen, hoop, teleurstelling, …” “… en dat het een project heeft.”

 9. Graad 8: De God met het planvoor alles “Ik ben….” “… deel van een groter, ondoorgrondelijk geheel…” “… dat boven-natuurlijk is… ” “… dat ik God noem, …” “… en waar ik een aantal eigenschappen van ken, …” “… bijvoorbeeld dat het liefde kan voelen, hoop, teleurstelling, …” “… en dat het een project heeft.” “… een project dat de hele mensheid betreft, dus ook de niet-gelovigen.”

 10. Graad 9: De God met regels en wetten “Ik ben….” “… deel van een groter, ondoorgrondelijk geheel…” “… dat boven-natuurlijk is… ” “… dat ik God noem…” “… en waar ik een aantal eigenschappen van ken, …” “… bijvoorbeeld dat het liefde kan voelen, hoop, teleurstelling, …” “… en dat het een project heeft…” “… een project dat de hele mensheid betreft, dus ook de niet-gelovigen…” “… kenbaar gemaakt in regels en wetten.”

 11. Graad 10:De mens als instrument “Ik ben….” “… deel van een groter, ondoorgrondelijk geheel…” “… dat boven-natuurlijk is… ” “… en dat ik God noem, …” “… en waar ik een aantal eigenschappen van ken, …” “… bijvoorbeeld dat het liefde kan voelen, hoop, teleurstelling, …” “… en dat het een project heeft…” “… een project dat de hele mensheid betreft, dus ook de niet-gelovigen… ” “… kenbaar gemaakt in regels en wetten…” “... en mij vraagt om die regels en wetten na te leven, toe te lichten, te openbaren, af te dwingen.”

 12. 10 graden van (on-)gelovigheid • Atheïsme • + Spiritualiteit = spiritueel atheïsme • + Supra-materiële = agnosticisme • + Benoeming = ietsisme • + Ongeschapen ‘God’ = deïsme • + Persoonsbeschrijving (menselijke eigenschappen) = theïsme • + Openbaring van het project = theïsme • + Inclusie (betreft alles en iedereen) = theïsme • + Regels en wetten (sharia’s, theorema’s, dogma’s, mantra’s, postulaten, leerstellingen) = theïsme • + Mens als goddelijk instrument = theïsme