F rnyad webbn rvaro webbkoncept f r verksamheten kick off f r arbetspaket layout och navigering
Download
1 / 18

Efter 10-15 år på Internet: Vad tar vi med oss in i framtiden? - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

Förnyad Webbnärvaro; Webbkoncept för verksamheten; Kick-off för arbetspaket: Layout och Navigering. 2012-01-24. Efter 10-15 år på Internet: Vad tar vi med oss in i framtiden?. F ramtida utveckling av extern webbnärvaro. Förvaltnings- organisation? Jan 2013?. Projektslut Dec 2012?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Efter 10-15 år på Internet: Vad tar vi med oss in i framtiden?' - alaric


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
F rnyad webbn rvaro webbkoncept f r verksamheten kick off f r arbetspaket layout och navigering

Förnyad Webbnärvaro;Webbkoncept för verksamheten;Kick-off för arbetspaket: Layout och Navigering

2012-01-24

Efter 10-15 år på Internet:

Vad tar vi med oss in i framtiden?


 • Framtida utveckling av extern webbnärvaro

Förvaltnings-organisation?

Jan 2013?

Projektslut

Dec 2012?

Projektstart

Jan 2011

Nu

Jan 2012

Central webbplats

Webbkoncept för verksamheten

Vi jobbar här

12Q4


Huvudprojektet Förnyad webbnärvaro

Externwebb centralt

Beställning

”Förnyad webbnärvaro”

Styrning och stöd

Huvud-projekt

Styrgrupp

Verksamhetens externa webb

Forsknings-databas

Förstudie Intern webbmiljö


Agenda
Agenda

Först Presentationsrunda och kort historik och introduktion till vad som händer under våren 2012

- uppdatering på lu.se och konsekvenser för verksamheten

- tidplan för våren och statusöversikt för 11 teman

- mål för våren

- mål för dagen

Sedan Introduktion och inspel till temat

- central frågeställning

- existerande dokument och idéer

- tänkta leverabler

- diskussion och beslut om aktiviteter och tider (arbetsplan)

Efter detArbetspass

Mot slutetAvslutning

- säkring av vem-gör-vad

- revision av arbetsplan?


lu.se levereras med ny design på ny plattform bemannad up’n runningförsommaren 2012

Interna sidor ligger kvar i o.o.i.s i väntan på internwebb

Gemensam design erbjuds till webbplatser utanför ny plattform

WKFV

I

I

I

M

lu.se

K

K

F

F

M

M

M

B

B

K

Interna sidor

B

K

K

C

C

B

B

F

F

R

R

I

I

P

P

I

I

I

I

webbplatser i o.o.i.s

Några organisationer kan i mån av egna resurser flytta in i början på Q3

Organisationer och verksamheter med mer komplexa behov flyttar in från o.o.i.s och andra plattformar efterhand som ny funktionalitet finansierats och utvecklats

Permanent gemensam organisation för förvaltning av flera intresseområden, utveckling och support från 2013

Interimorganisation för förvaltning och support under 2012

Fakultet Institution Publik verksamhet Bibliotek Centrumbildning Konferens etc.…


Organisation f r framtida webb inom lu arbetsscenario
Organisation för framtida webb inom LU - arbetsscenario

M

F

≈ tema/arbetspaket

lu.se

I

C

B

web service

K

UP

En teknisk webbmiljö med flera olika intresseområden???

 • Gemensamma webbservisar mot databaser

 • Central site (lu.se)

 • Typsitermed backlogg

 • Profiltyper som går på tvären mot typsiterna

FP

En gemensam webborganisation som stödjer intresseområdena och innehållsproducenter med:

 • självhjälp & manualer?

 • utbildning i teknik & innehåll?

 • rådgivning & support?

 • utveckling & planering?

 • som leder webben genom:

 • att äga gemensam funktionalitet?

 • driva nätverk för intresseområden?

 • förvalta de intresseområden som saknar långsiktiga intressenter?

 • En gemensam webbstyrning som äger och följer upp:

 • strategiska webbmål ?

 • mätbara delmål ?

 • betalar LU-gemensamma kostnader?


Konkreta m l f r webbkoncept f r verksamheten v ren 2012
Konkreta mål för Webbkoncept för verksamheten våren 2012

 • Roadmap för 2013-2016

 • Backlogg för resterande 2012 (≈ todolista)

 • Arbetsplan för 2013 för blivande webborganisation

 • Budget för 2013 för blivande webborganisation

 • Planeringsunderlag för universitetets verksamheter

 • Etablera långsiktiga nätverk och kompetens för framtida utveckling av vår webbnärvaro


Prelimin r tidplan f r v ren 2012
Preliminär tidplan för våren 2012

kan ge inspel till lu.se 1.0

Arbetspaket:

Kick-off med projektet

Eget arbete

Dokumentation

Bearbetning och estimering

Leverans med projektetDokumentation fr n arbetspaketen 2
Dokumentation från arbetspaketen 2

Målgrupper för behovet: Markera med x eller ännu hellre gradera 1-5 (5=mycket) hur relevant behovet är för respektive målgrupp. ≈ vilka målgrupper ska man prata med när man försöker möta eller utveckla lösning för behovet? Vem ska testa?

Avsändargrupper för behovet: Markera med x eller ännu hellre gradera 1-5 (5=mycket) hur relevant behovet är för respektive avsändargrupp/typsite? ≈ vilka användare i backend ska man prata med när man försöker möta eller utveckla lösning för behovet? Vem ska testa? Hur kan man motivera kostnad?Ap layout och navigering inspel dokument
AP: Layout och navigering:Inspel & dokument

Dokument från huvudprojektet

 • Introduktion & Inspel .ppt (Jonas Wisbrant)

 • Malldokument för rapport (arbetsgruppens resultat) .xls (Niklas Löfgren)

 • Malldokument för att skapa wireframes .xls (Jonas Wisbrant)

 • Grundprinciper för design på lu.se .pdf (Jonas Wisbrant / InUse)

 • Diverse dokument om grafisk profil .zip/pdf (Jonas Wisbrant)

 • LU.se sprint 3 från november 2011 (A3-utskrift)

  Dokument från gruppdeltagare

 • Trafikanalyser?

 • Kritik mot huvudnavigation på lu.se-?

 • Konkreta förslag?


Tema layout navigering resultat 16 1
Tema: Layout & NavigeringResultat 16/1

Inga tillägg eller

ändringar 16/1 /JW


Tema layout navigering inspel 24 1
Tema: Layout & NavigeringInspel 24/1Ap layout och navigering f rslag till tidplan
AP: Layout och navigering:Förslag till tidplan

Ref: Referenspersoner AG: Arbetsgrupp KP: kontaktperson HP: huvudprojetet


Vad r en fakultets webbplats
Vad är en fakultets-webbplats?

Jonas hypotes:

Relaterade fenomen:

 • Institution

 • Utbildningsprogram

 • Avdelning

 • Centrumbildning

 • Strategisk kommunikation


N gra utmaningar som uppv rmning
Några utmaningar som uppvärmning…

 • Överlämningar mellan webbplatser:

  • hur vet besökaren var den är?

  • hur vet besökaren var den hamnar?

  • hur undvika upprepningar i huvudnavigation?

  • Hur hantera breadcrumbsmellan webbplatser?

 • Hur hantera variation av prioriterade målgrupper:

  • Ett universitet  särskild konkurrenssituation?

  • Reklam  Community (extern publik  intern)

  • Språk:

   • swe swe/eng  eng andra

   • fackspråk  populärt  enkelt


ad