slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FUNDACJA POMOCY SPOŁECZNEJ IM.J.BEAUMONT ________________________________________________ PowerPoint Presentation
Download Presentation
FUNDACJA POMOCY SPOŁECZNEJ IM.J.BEAUMONT ________________________________________________

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 13
akina

FUNDACJA POMOCY SPOŁECZNEJ IM.J.BEAUMONT ________________________________________________ - PowerPoint PPT Presentation

143 Views
Download Presentation
FUNDACJA POMOCY SPOŁECZNEJ IM.J.BEAUMONT ________________________________________________
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. FUNDACJA POMOCY SPOŁECZNEJ IM.J.BEAUMONT ________________________________________________ Fundacja Pomocy Społecznej im. J. Beaumont 1990-2005

 2. FUNDACJA POMOCY SPOŁECZNEJ IM.J.BEAUMONT ________________________________________________ • W 1989 rok powstaje Obywatelski Komitet Pomocy Społecznej z siedzibą w • budynku byłego Zakładu Opieki Zdrowotnej, przy ulicy Wojska Polskiego16. • 1990 r. powstała koncepcja • zalegalizowania działalności Komitetu • - Punkt Wydawania Leków • - Luty 1990 r. powołano Fundację Pomocy • Społecznej

 3. FUNDACJA POMOCY SPOŁECZNEJ IM.J.BEAUMONT ________________________________________________ • Styczeń 1991 r. osobowość prawna • Siedziba Fundacji uległa zmianie - działalność przeniesiono • do budynku położonego przy ulicy Grunwaldzkiej 25 B. • - Starania Pani Haliny Szumiło oraz pomoc Pani Betty • Przybylskiej zaowocowała strumieniem pomocy • żywnościowej (odżywki dla dzieci) oraz odzieżowej • napływającym do Fundacji z Wielkiej Brytanii - osobą • organizującą paczki dla mieszkańców naszego regionu była • dama dworu Królowej Elżbiety II – Lady Jane Beaumont. • Stworzono jedną z pierwszych „bazę danych osób • potrzebujących pomocy”

 4. FUNDACJA POMOCY SPOŁECZNEJ IM.J.BEAUMONT ________________________________________________ - Pomoc dzieciom z rodzin wielodzietnych (organizowano kolonie dla dzieci lub je dofinansowywano) Kolonia w Sobieszowie 1992 rok Kolonia w Ocyplu – 2003 r.

 5. FUNDACJA POMOCY SPOŁECZNEJ IM.J.BEAUMONT ________________________________________________ „Kolorowe wakacje” –Przywidz 2004 r.

 6. FUNDACJA POMOCY SPOŁECZNEJ IM.J.BEAUMONT ________________________________________________ Inscenizacja fragmentów „Snu nocy letniej” – Przywidz 2004 r. Wystawa prac dzieci – „Kolorowe wakacje” Przywidz 2004 r.

 7. FUNDACJA POMOCY SPOŁECZNEJ IM.J.BEAUMONT ________________________________________________ Jesienią 1992 roku utworzono fundusz stypendialny. W początkowym okresie wpłaty pochodziły między innymi z organizowanych festynów takich jak ten z września 1993 roku, gdzie udało się uzyskać ponad 7.000 zł. W roku szkolnym 1992/93 stypendia o wartości 3.500 zł otrzymało 14 uczniów. Dla porównania w semestrach 2003/04 było 49 stypendystów, a stypendia opiewały na sumę 24.300 zł. Począwszy od 1992 roku do chwili obecnej z Funduszu Stypendialnego skorzystało w sumie 340 osób, na łączną kwotę stypendiów 116.840 zł.

 8. FUNDACJA POMOCY SPOŁECZNEJ IM.J.BEAUMONT ________________________________________________ W dniu 3 grudnia 1996 roku Fundacja przeniosła działalność do budynku parafialnego przy Kościele Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, który stanowi siedzibę Fundacji do dnia dzisiejszego. Uroczyste otwarcie siedziby Fundacji – 1996 r.

 9. FUNDACJA POMOCY SPOŁECZNEJ IM.J.BEAUMONT ________________________________________________ W 1997 roku Fundacja organizowała pomoc dla ofiar powodzi na południu naszego kraju. Dodatkowo ufundowano jedno stypendium dla uzdolnionego dziecka.

 10. FUNDACJA POMOCY SPOŁECZNEJ IM.J.BEAUMONT ________________________________________________ W 2000 roku gościem Fundacji był syn Pani Beaumont Spotkanie z Thomasem Beaumont

 11. FUNDACJA POMOCY SPOŁECZNEJ IM.J.BEAUMONT ________________________________________________ W roku 2000 Fundacja zorganizowała pierwszy kurs wolontariatu. W konsekwencji powołano do życia w grudniu 2000 roku Centrum Wolontariatu. Oprócz szkoleń prowadzonych przez Centrum Wolontariatu organizowane również były spotkania integracyjne dla dzieci z rodzin patologicznych i zastępczych. Od 2001 roku w dniu 6 grudnia organizowany jest Dzień Wolontariusza Obchody Dnia Wolontariusza – 6.12.2004 r.

 12. FUNDACJA POMOCY SPOŁECZNEJ IM.J.BEAUMONT ________________________________________________ Od kilku lat jednym z głównych fundatorów stypendiów przyznawanych przez Fundację jest Lions Club Gdańsk Amber. Spotkanie z Lions Club Gdańsk Amber – 2001 r.

 13. FUNDACJA POMOCY SPOŁECZNEJ IM.J.BEAUMONT ________________________________________________ • Podsumowanie • Zgodnie ze statutem Fundacja niesie pomoc rodzinom wielodzietnym, niepełnym, ludziom starym i niepełnosprawnym. Czyni to poprzez wielorakie działania: • organizowanie świątecznej pomocy żywnościowej, • finansowanie lub organizowanie letniego wypoczynku dla dzieci - w roku 2004 dzięki wsparciu środkami • z budżetu Powiatu Gdańskiego zorganizowano warsztaty artystyczno - terapeutyczne dla 36 dzieci z • wszystkich gmin Powiatu Gdańskiego, • przekazywanie potrzebującym używanej odzieży, mebli, sprzętu gospodarstwa domowego • Ponadto Fundacja: • współpracowała w organizowaniu pomocy dla dzieci z Domu Dziecka w Podbrodziu na Litwie, • dla osób niepełnosprawnych i starszych zorganizowała rejs szkoleniowo – wypoczynkowy do Kopenhagi pn. „Bliżej Unii”, • współpracuje z władzami samorządowymi, • współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi, • uruchomiła Centrum Porad Obywatelskich, dyżury w nim pełnią: psycholog i prawnicy, • zrealizowała projekt „Więcej młodzieży w Powiecie” współfinansowany ze środków UE w ramach • programu „Młodzież” • Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, fundusze pozyskuje od sponsorów i zbiórek do puszek. • Nikt z osób pracujących w Fundacji nie otrzymuje wynagrodzenia, wszystkie środki przeznaczone są na działalność statutową. Od 2004 roku Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego.