op tina loznica n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Op ština Loznica PowerPoint Presentation
Download Presentation
Op ština Loznica

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Op ština Loznica - PowerPoint PPT Presentation


 • 163 Views
 • Uploaded on

Op ština Loznica. Kancelarija za LER 2008. Opština Loznica – vizija. Da Loznica postane privredni, turistički i kulturni centar Zapadne Srbije Da postane poželjna destinacija za život i rad Da osigura pozitivnu budućnost gradjanima opštine Loznica. Otvorena kancelarija LER.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Op ština Loznica' - akiko


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
op tina loznica

Opština Loznica

Kancelarija za LER 2008.

slide2

Opština Loznica – vizija

Da Loznica postane privredni, turistički i kulturni centar Zapadne Srbije

Da postane poželjna destinacija za život i rad

Da osigura pozitivnu budućnost gradjanima opštine Loznica

slide3

Otvorena kancelarija LER

Kancelarija LER-a počela sa radom 16.11.2006

Kancelariju otvorio američki ambasador Majkl Polt

5 zaposlenih koji pokrivaju oblasti

Ekonomije

Poljoprivrede

Turizma

Prava

Informacionih Tehnologija

slide4

Metodologija stvaranja radnog plana

Definisanje ciljeva

Definisanje zadataka

Realizacija projekata

Praćenje realizacije projekata

Zadatak realizovan

slide5

Ciljevi

 • Privlačenje domaćih i stranih investitora
 • Pružanje podrške privrednim subjektima na lokalnom nivou
 • Marketing i promotivne aktivnosti
 • Umrežavanje sa institucijama na lokalnom nivou
 • Stvaranje funkcionalne baze podataka
 • Realizacija projekata iz Akcionog Plana
 • Razvijanje partnerstva izmedju javnog i privatnog sektora
 • Edukacija i permanentno usavršavanje
slide6

1. Privlačenje domaćih i stranih investitora

Rezultat

30 pisama namera kojima se planira otvaranje oko 1000 novih radnih mesta

Usvojena odluka o zakupu g.g.zemljišta sa olakšicama za investitore

Usvojena odluka o naknadama za uredjenje g.g.zemljišta

Infrastrukturno opremljena I faza industrijske zone do decembra 2008. godine

Predstavnicma EARa predstavljen projekat faze II

slide7

2. Pružanje podrške postojećim

privrednim subjektima na lokalnom nivou

Fond za razvoj 2005.-2008.godine:

- 227 kredita, 1000 novih radnih mesta

Opštinske pozajmice 2005-2008. godine:

- 91 za razvoj preduzetništva preko 100 novih radnih mesta

 • 136 pozajmice za razvoj poljoprivrede-150 novih radnih mesta

AKCIJA U TOKU- BRE-:

 • Anketa , analiza postojećeg stanja , definisanje prepreka i akcioni plan za njihovo rešavanje
 • “IZ LAVIRNITA”- Akcija NALED kojoj svoj doprinos daje i Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj Loznica

Rezultat

slide8

AKCIJA U TOKU

AKCIJA U TOKU:

- BRE

 • Anketa , analiza postojećeg stanja , definisanje prepreka i akcioni plan za njihovo rešavanje
 • “IZ LAVIRNITA”
 • - Akcija NALED kojoj svoj doprinos daje i Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj Loznica
 • Učešće u emisiji na B 92 – 16.06.2008. godine u 20.00h
slide9

Podrška formiranju i postojanju Zone unapređenog

poslovanja (BID)

 • Partnerstvo sa udruženjem privatnih preduzetnika
 • Privrednici – Savet za lokalni ekonomski razvoj
 • Piprema zajedničkog nastupa sa Udruženjem privatnih preduzetnika na sajmu biznis baza novembar 2007.
slide10

3. Marketing i promotivne aktivnosti

 • Priprema promotivnog materijala sa marketingom lokacija interesantnih za investitore- Sajamovi u Chicagu i Beču
 • Power point prezentacije projekta, Banje Koviljače, Tršića , Industrijke zone, Turizma,poljoprivredne proizvodnje i dr.
 • Predstavljanje opštine Loznica u Američkoj privrednoj komori
 • Izrada novog sajta opštine u toku
 • Ekonomist, Vreme, NIN – tekstovi o Loznici
slide11

4. Umrežavanje sa institucijama na lokalnom

i republickomnivou

Rezultat

 • Saradnja sa NZS
 • Saradnja sa SIEPOM
 • Saradnja sa SKGO
 • Saradnja sa NVO sektorom u Loznici- BID, Udruženje privatnih preduzetnika
 • Saradnja sa svim Ministarstvima
 • Kontakt sa Agencijom za privatizaciju
 • Saradanja sa RPK
slide12

5. Stvaranje funkcionalne baze podataka

Rezultat

Izradjene:

Baza preduzetnika

Baza nezaposlenih lica

Baza NVO

Baza javnih preduzeća i ustanova

Baza Republičkih i Regionalnih institucija

Baza značajna za razvoj turizma

Baza značajna za razvoj poljoprivrede

Baza mesnih zajednica

Baza privatizacije

Baza greenfielda i dr.

slide13

6. Realizacija projekata iz Akcionog Plana

Rezultat

 • Praćenje i priprema dokumentacije za realizaciju projekata iz NIPa 2006 . godine( 28 projekata odobreno), 2007. godine

-IN.ZONA, PUTNA INFRASTRUKTURA, VODOSNABDEVANJE , GASIFIKACIJA,DEČIJA IGRALIŠTA, BIBLIOTEKA ....

 • Rad na novim projektima iz Akcionog plana za LER
 • 21( 37) projekat kandidovano za NIP u 2008. godini u saradnji sa JP , ustanovama , školama
 • Izrada Plana kapitalnih investicija- 50 projekata ( kapitalna investicija je svaka investicija preko 50.000 E)
slide14

6. Realizacija projekata iz Akcionog Plana

Rezultat

 • Revitalizacija vajata u Tršiću –multimedijalni centar , etno radionica – 54.000 $ - projekat relalizovan u saradnji sa USAID-om
 • Rekonstrukcija Vukove kuce-partnerstvo sa Centrom za kulturu “ Vuk Karadžić” i MERR
 • Turistička signalizacija – Tršić, B. Koviljača, Gučevo, Tronoša
 • Turistička mapa opštine Loznica
 • Godišnji plan uredjenja poljoprivrednog zemljišta
slide15

7. Partnerstvo privatnog i javnog sektora

Rezultat

 • Zajednička izrad Akcionog plana za LER – KSP
 • Savet za lokalni ekonomski razvoj
 • Saradnja sa Zonom unapredjenog poslovanja
 • Saradnja sa udruženjem privatnih preduzetnika
 • Privrednici veoma često pružaju podršku dogadajima koji znače lepšu i bolju Loznicu:
 • - Stalna postavka Muzeja Jadra
 • - Etnoradionica
 • - Mobilijar za Tršić
 • - Etnotezge za prodaju suvenira
 • - Organizacija koncerata i sportskih dogadjaja ........

Svi imamo isti cilj: da Loznica bude poželjno mesto za život i rad

slide16

ŽELIMO:-DA IH BUDE JOŠ VIŠE -DA BUDU ŠTO USPEŠNIJIDA BI LOZNICA BILA PRIVREDNI CENTAR U KOJI LJUDI

RADO DOLAZE A RETKO ODLAZE

slide17

8. Edukacija i permanentno usavršavanje

Rezultat

 • Usavršavanje na seminarima koje organizuje USAID-ov Program, za ekonomski razvoj opština -MEGA, SKGO, UNDP, NALED, RPK, Privredna komora i dr.
 • 15 seminara iz oblasti lokalnog ekonomskog razvoja, privlačenja investicija, aktiviranja brownfielda, razvoja preduzetništva, zakonske regulative, marketinga opština, strateškog planiranja koji su omogućili sertifkacijiju zaposlenih u KLERu.
 • Saradnja sa drugim opštinama i razmena iskustava
 • Kragujevac, Kruševac, Užice, Indjija, Subotica, Zrenjanin, Vranje, Prokuplje, Pećinci, Pančevo, Novi Beograd, Bački Petrovac,
 • Studijska putovanja - SAD, ITALIJA, ČEŠKA, SLOVENIJA
slide18

Videli smo:

-Industrijske zone u Češkoj,

-Udruživanje u Sloveniji,

-Porodični biznis u Italiji ,

-KLER, saradnju opštine i

privatnog biznisa na razvoju lokalne zajednice -SAD

slide19

Aktivnosti Kancelarije LER

Projekti

 • Industrijska zona “Šepak”
 • Promocija lokacija za izgradnju hotela u B. Koviljači
 • Promocija lokacije Lagator
 • Promocija različitih kreditnih linija
 • Master plan razvoja turizma
 • Priprema, praćenje i relaizacija NIP a u svim oblastima
 • Obuka stanovništva za razvoj seoskog turizma, starih zanata, umetničkih veština,razvoja poljoprivrede
 • Saradnja sa Udruženjima gradjana
 • Agrobiznis Centar
 • Izrada sajta i promotivnog materijala za sajmove. Promocija grada kao poželjne destinacije za život i rad.
 • Akcija - “ Dobar dan domaćine”- Poljoprivreda
 • Izrada CD prezentacije o kulturnom nasledju
 • Saradnja sa donatorima USAId, EAR,SDC itd.
slide20

Aktivnosti Kancelarije LER

Ostale aktivnosti

 • Seminari
 • Proces privatizacije
 • Učešće na javnim raspravama
 • Kontakti sa privrednicima i preduzetnicima
 • Kontakti sa poljoprivrednim proizvodjacima
 • Organizovanje predavanja u oblasti poljoprivredne proizvodnje
 • Učešće u informisanju i dodeli opštinskih pozajmica
 • Razvoj hotelijerstva – poseta stručnih konsultanata
 • Kontakti sa ministarstvima,vladinim,nevladinim organizacijama,

regionalnim republickim agencijama i predsednicima MZ

 • Prezentacije opstine na raznim skupovima
 • Veliki broj ostalih aktivnosti
n ajve i uspesi op tine loznica u 2006 godini
Usvojena Strategija razvoja opštine Loznica

Usvojen Akcioni plan za lokalni ekonomski razvoj

Podrška za 28 projekata iz NIP

“Golden lady”- jedna od najvećih investicija u Srbiji

Formirana “Zona unapredjenog poslovanja”

Formirana Kancelarija za LER

Pobeda na takmičenju “ Investiraj u Srbiju”- Odlazak na studijsko putovanje u Chicago

Opština Loznica kao jedan od 10 MEGA lidera u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja

Najveći uspesi opštine Loznica u 2006. godini
n ajve i uspesi op tine loznica 2007 2008
Najveći uspesi opštine Loznica2007.-2008.

1.Smanjen broj nezaposlenih za 3753:

28.02. 2007. -15730

31.07. 2008.- 11987

31.10.2008.- 11245

2.Medijsko predstavljanje u najelitnijem časopisma koji se bave privredom: Ekonomist , Vreme

3. Veliko interesovanje investitora za Loznicu -24

4. Kancelarija za LER –Servis privrede grada Loznice

5. Kultura u sluzbi LER-a- Trsic kao brend Loznice,kultura u sluzbi otvaranja novih radnih mesta i privlacenje investicija u razvoj hotelijerstva

6. STATUS GRADA

n ajve i uspesi op tine loznica 2007 20081
Najveći uspesi opštine Loznica2007.-2008.

7. Sertifakat o povoljnom poslovnom okruženju

8.Ekspanizija postojećeg biznisa kroz dobijanje sredstava iz Fonda za razvoj i otvarnje novih radnih mesta

9.Projekti realizovani iz NIPa i donatorskih sredstva stvorili novo lice Loznice efekat vidljiv, merljiv i prepoznat od gradjana Loznice( bazen, in.zona, pešačka zona,biblioteka, Vukova kuca, Muzej, lokalni putevi, gasifikacija, park u Banji Koviljaci, dnevni boravak za decu sa posebnim potrebama, škole , sportski tereni, dečija igrališta, lagator, promocija,turisticka signalizacija ...)

10. Veliko interesovanje investitora, donatorai medija za Loznicu. Loznica čest primer dobre prakse rada LSU u Srbiji ( KLER, kancelarija za mlade, opštinski uslužni centar, Kancelarija za razvoj zajednice i dr.)

slide24

KLER čine :

Mladen Nikolić

Stručni saradnik za IT

Stručni saradnik za IT, marketing i edukaciju

Jelena Radjen

Stručni saradnik za ekonomski razvoj

Milijana Kladarin

Stručni saradnik za pravna pitanja

Strahinja Zlatanović

Stručni saradnik za razvoj turizma

Danijela Milutinovic

Zoran Kaitović

Stručni saradnik za razvoj poljoprivrede

Tehnički sekretar

Marina Gavrić

Koordinator KLER-a

Ljiljana Nikolic