šikana
Download
1 / 20

šikana - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

šikana. šikana. agrese jedince nebo skupiny proti jedinci či skupině v podstatě bezbrannými pro nemožnost účinné obrany (fyzická, psychická slabost), charakteristické opakování agrese – nagative action;. agresor – citová deprivace, malé sebevědomí, problémy komunikace;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'šikana' - akasma


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Ikana
šikana

 • agrese jedince nebo skupiny proti jedinci či skupině v podstatě bezbrannými pro nemožnost účinné obrany (fyzická, psychická slabost), charakteristické opakování agrese – nagative action;


 • agresor – citová deprivace, malé sebevědomí, problémy komunikace;

 • oběť – odlišnost rasy, náboženství, sociální a ekonomické prostředí, inteligenční prostředí; oproti normě úzkostnější, nejistější, opatrnější, citlivější, po tělesné stránce bývají většinou menší a fyzicky slabší; potřebují posílení sebevědomí a sebejistoty při vystupování, hrozí vytvoření vzorce chování šikany – vznik agresora;


Druhy ikany
druhy šikany

 • šikanování přímé a nepřímé – byl-li napaden jedinec anebo věc ve vlastnictví dotyčného jedince;

 • šikanování fyzické a verbální – došlo-li k přímému fyzickému útoku na osobu jedince s fyzickými následky, anebo pouze k útoku slovnímu;

 • šikanování krátkodobé a dlouhodobé – podle délky trvání;


V voj ikanov n
vývoj šikanování

 • 1. stupeň – mírná šikana, převážně psychická forma násilí, okrajový člen se necítí dobře, je neoblíben a neuznáván, stává se terčem drobných legrácek, zrod ostrakismu – zárodečná forma šikanování, riziko dalšího vývoje;

 • 2. stupeň – fyzická agrese a přitvrzování manipulace;


V voj ikanov n1
vývoj šikanování

 • 3. stupeň – tzv. klíčový moment, vytvoření úderného jádra – členové tohoto jádra začnou spolupracovat, systematicky, nikoliv již pouze náhodně šikanovat vhodné oběti, zpočátku odzkoušené oběti, později se jimi může stát téměř každý;


V voj ikanov n2
vývoj šikanování

 • 4. stupeň – normy agresorů jsou přijaty většinou, původně neutrální či mírně nesouhlasící členové skupiny stále komfortnější, postupně se začínají aktivně zapojovat do týrání, nebo šikanování samostatně realizují;

 • 5. stupeň – dokonalá šikana – normy chování agresorů přijaty a respektovány všemi a dojde k nastolení totalitní ideologie šikanování;


Typy agresora
typy agresora:

 • typ: hrubý, primitivní, impulsivní, s kázeňskými problémy

 • typ: slušný, kultivovaný, narcisticky šlechtěný, zvýšeně úzkostný

 • typ: srandista, optimistický, dobrodružný, oblíbený


Typ hrub primitivn impulsivn s k ze sk mi probl my
typ: hrubý, primitivní, impulsivní, s kázeňskými problémy

 • forma šikanování: šikanuje masivně, tvrdě a nelítostně, vyžaduje absolutní poslušnost, používá šikanování cíleně k zastrašování druhých;

 • specifika rodinné výchovy: častý výskyt agrese a brutality u rodičů;


Typ slu n kultivovan narcisticky lecht n zv en zkostn
typ: slušný, kultivovaný, narcisticky šlechtěný, zvýšeně úzkostný

 • forma šikanování: násilí a mučení je cílené a rafinované, bez přítomnosti svědků;

 • specifika rodinné výchovy: časté uplatňování důsledného a náročného přístupu rodičů, někdy až vojenského drilu bez lásky; typ: slušný, kultivovaný, narcisticky šlechtěný, zvýšeně úzkostný


Typ srandista optimistick dobrodru n obl ben
typ: srandista, optimistický, dobrodružný, oblíbený

 • forma šikanování: šikanuje pro pobavení sebe i ostatních;

 • specifika rodinné výchovy: nebyla zjištěna;


Diagnostika
diagnostika

 • pohybové sociogramy;

 • sociometrický – ratingový test SO-RA-D;

  • hodnocení spolužáků 5 stupňovou škálou:

  • 1) jak jsou vlivní;

  • 2) jak jsou mu sympatičtí;

 • dotazník specifických sociálních rolí DSSR;

  • metoda „hádej kdo to je?“, kdo se umí prát?...


Hlavn z sady postupu pedagoga
hlavní zásady postupu pedagoga:

 • chránit a neprozradit zdroj informací;

 • prozradit co nejméně o tom, co nám už je, a hlavně co nám dosud není známo, nebo to nemůžeme dokázat;

 • vyslechnout obě strany odděleně a později jejich výpovědi porovnat;

 • výpovědi zaznamenat;


Potrest n agresora
potrestání agresora:

 • záležitost má být vyřízena co nejrychleji;

 • odsuzujeme čin, nikoliv dítě;

 • snažme se na něm najít něco pozitivního;


N prava
náprava

 • metoda vnějšího nátlaku;

  • individuální nebo komisionální pohovor;

  • oznámení o potrestání před třídou;

  • ochrana oběti;

 • metoda usmíření;

  • společné hledání nápravy v neformální atmosféře;

  • korektivní emoční zkušenost . Učitel se zachová jinak než agresor očekává;


D tem je doporu ov no p i dal m probl mu
dětem je doporučováno při dalším problému:

 • útěk spojený s křikem;

 • reakce na posměšné narážky přejít mlčením nebo asertivním: “máš pravdu“;

 • energické odseknutí;

 • neútočný a neprovokativní slovní projev, zvláště ohrazení se proti slovnímu napadení;


D tem je doporu ov no p i dal m probl mu1
dětem je doporučováno při dalším problému:

 • získání pomoci od lidí, kteří jsou nablízku;

 • ignorování a pokus o navázání přátelského kontaktu;

 • obranný postoj bez nepřátelství;· protiútok bez ohledu na přesilu;


Ot zky
otázky

 • první příznaky šikany jsou zpravidla

 • ve třetí fázi šikany dochází ke zlomu ve skupině se utváří

 • poslední fáze šikany je vytvoření

 • typy agresorů:

 • legrácky, ostrakismus

 • úderné jádro

 • dokonalé šikany

 • hrubý, primitivní

 • slušný, kultivovaný

 • srandista


Ot zky1
otázky

 • proč vyslechneme obě strany odděleně?

 • proč si odpovědi zaznamenáváme?

 • proč je potřeba pracovat s celou třídou?

 • co mají často oběť a agresor společného?

 • strach oběti, absence důkazů

 • rozpory v detailech, moment překvapení – možnost podřeknout se

 • šikana je sociální jev, rozšiřuje se

 • citovou deprivaci


Pou it zdroje
Použité zdroje

HELUS, Z.: Sociální psychologie pro pedagogy, Grada, Praha 2007. ISBN 978-80-247-1168-3

KOLÁŘ, M.: Bolest šikanování , Portál, Praha 2001. ISBN 80-7178-513-X

KOLÁŘ, M.: Skrytý svět šikanování ve školách, Portál, Praha 1997. ISBN 80-7178-123-1

osobní poznámky ze studia Psychologie na FSS MU Brno

Pokudneníuvedenojinak, jsoupoužitéobjektyvlastníoriginálnítvorbouautora.


ad