Utbildningar inom lantm teriomr det
Download
1 / 29

- PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

Utbildningar inom lantmäteriområdet. Utbildningar, söktryck, trender och internationalisering Klas Ernald Borges Programledare Civilingenjörsutbildningen i lantmäteri Universitetslektor Avd för fastighetsvetenskap LTH. Lantmäteriområdet.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - akando


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Utbildningar inom lantm teriomr det

Utbildningar inomlantmäteriområdet

Utbildningar, söktryck, trender och internationalisering

Klas Ernald Borges

Programledare

Civilingenjörsutbildningen i lantmäteri

Universitetslektor

Avd för fastighetsvetenskap

LTH


Lantm teriomr det
Lantmäteriområdet

Lantmäteriområdet omfattar utveckling och förvaltning av fastigheter,

förändring av markanvändning samt geografisk informationsteknik.

Denna del av samhällsbyggandet kräver kompetens som integrerar

tekniska, juridiska och ekonomiska kunskaper. Behovet av en sådan

kompetens finns både inom offentlig sektor och i privat näringsliv.

Utbildningen i lantmäteri syftar till att möta behovet av civilingenjörer som:

 • tillämpar och integrerar kunskaper inom fastighetsvetenskap, geografisk informationsteknik, byggprocessen och fysisk planering

 • samverkar med andra yrkesgrupper inom samhällsbyggnadsområdet samt politiska beslutsfattare, fastighetsägare och andra berörda

  Programmet präglas av en helhetssyn på hållbart samhällsbyggande.

Fastställt av SLTH 2006-12-01


Lantm teri programm l
Lantmäteri - programmål

En civilingenjör i lantmäteri har kompetens att:

 • analysera och lösa fastighetstekniska, fastighetsekonomiska och fastighetsrättsliga problemställningar vid förändring av markanvändning.

 • skapa nya möjligheter för och hantera utveckling av fastigheter i alla faser, t ex. råmark, planlagd mark och bebyggd mark.

 • tillämpa och medverka till att utveckla lagar, regler och bestämmelser inom det fastighetsvetenskapliga området.

 • använda befintliga och utveckla nya metoder för att mäta, insamla, bearbeta, analysera och visualisera geografisk information.

 • medverka i översiktlig och detaljplanering av exploateringsprojekt, inklusive infrastruktur, med beaktande av estetiska och miljömässiga värderingar.
Utbildningar inom lantm teriomr det

Teknik + Ekonomi + Juridik

= Civilingenjör L, S, G, …


Utbildningar inom lantm teriomr det

Teknik + Ekonomi + Juridik

= Ingenjör L, S, G …

BSc - kandidatexamen


Utbildningar inom lantm teriomr det

Teknik + Ekonomi + Juridik

= BSc – kandidatexamen i

Fastighet och finans Lantmätare

Fastighetsföretagande GIS

Samhällsplanering Geomatik

Ingenjör…Utbildningar inom lantm teriomr det

Teknik + Ekonomi + Juridik

= MSc in …

Land Management

Geoinformatics/Geomatics

Real Estate Finance

Property Development

Property Market


Lths bas r projekt
LTHs basår (+projekt)

 • Fastighetsrätt & Matematik

 • Mark & miljö (anläggning av verksamhet)

 • Geomatik (upprättande av karta och databas)

 • Fastighetsinformationsteknik (register för kolonilotter)

 • Fastighetsekonomi (värdering av småhus, mm)

 • Fastighetsteknik (detaljplan och ersättningar till fastighetsägare)


Specialiseringar k 4 5
Specialiseringar åk 4 + 5

 • Fastighetsrätt

 • Fastighetsutveckling

 • Geografisk informationsteknik

 • Fastighetsmarknaden

 • Stadsutveckling

 • Landinspektør (dubbelexamen Aalborgs univ)

 • Technology Management

 • Riskhantering


Mnen i lths l program
Ämnen i LTHs L-program

 • Fastighetsvetenskap

 • Byggnadsekonomi

 • Naturgeografi/GIS-centrum

  • Matematik

  • Matematisk statistik

  • Datavetenskap

  • Stadsbyggnad

  • Trafikteknik

  • Geodetisk mätningsteknik

  • Handelsrätt


St rre kurser i k 4 l 2008 09

Fastighetsvetenskap

Fastighetsfinansiering

Fastighetsmarknaden

Fastighetsvärdering

Speciell fastighetsrätt

Fastighetsrättsliga avtal

Internationell fastighetsrätt

Fastighetsvetenskapliga seminarier

Byggnadsekonomi

Byggprocessen & Företagsek

Fastighetsförvaltning

Trafikteknik

Översiktsplanering

Handelsrätt

Miljörätt

Större kurser i åk 4 lå 2008/09


Mindre kurser i k 4 l 2008 09

Fastighetsvetenskap

Marksamverkan

Bostadsrätt

Byggnadsekonomi

Fastighetsföretagande & Facility Management

Byggledning

Installationsteknik

Husbyggnads&installationsteknik

Trafikteknik

Geodetisk mätningsteknik

Trafikplanering

Naturgeografi/GIS-centrum

Fjärranalys

GIT via internet

Algoritmer i GIS

Handelsrätt

Beskattningsrätt

Stadsbyggnad

Stadsbyggnad

Stadsutformning

Stadsförnyelse

Datavetenskap

Databasteknik

Mindre kurser i åk 4 lå 2008/09


Lund aalborg dubbelexamen
Lund – Aalborg dubbelexamen

 • Öresundsregionen – 1,5+0,5 M invånare (Kph-Malmö/Lund)

 • Filial från ht 2007 i Ballerup (Kph)

 • BSc (S) + MSc (DK) - eller tvärtom

 • Landmåling + Utstykningsprocessen (åk 3)

 • Opmålning&kortlaegning; GIS; Planlaegning & arealforvaltning (ht åk 4)

 • Formell kompetens för förrättningstjänst mm (landinspektör resp offentlig tjänst i Sv)


Utbildningar inom lantm teriomr det

Teknik + Ekonomi + Juridik

= Kandidat X, Y, Z


Utbildningar inom lantm teriomr det

Teknik + Ekonomi + Juridik

= MSc Ax, By, Cz, Dx, Bz…


Utbildningar inom lantm teriomr det

Teknik + Ekonomi + Juridik

= PhD ∂ax, ∆by, ∞cz…