immunsystemet l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Immunsystemet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Immunsystemet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Immunsystemet - PowerPoint PPT Presentation


  • 486 Views
  • Uploaded on

Immunsystemet. Agnes Wold Avdelningen för klinisk bakteriologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Medfödda immunsystemet. Attackerar inom minuter. CRP. komplement. Behöver inte träffat antigenet förut. Mikrober. Fagocyter. antikroppar . Smal specificitet. Kräver ”priming”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Immunsystemet' - Jims


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
immunsystemet

Immunsystemet

Agnes Wold

Avdelningen för klinisk bakteriologi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

slide2

Medfödda immunsystemet

Attackerar

inom

minuter

CRP

komplement

Behöver inte träffat antigenet förut

Mikrober

Fagocyter

antikroppar

Smal

specificitet

Kräver

”priming”

T-celler

B-celler

Har

minne

Förvärvade (”specifika”) immunsystemet

slide3

Medfödda immunsystemet

Förvärvade immunsystemet

Aktiveras inom minuter

Effektivt för att avdöda mikroorganismer, men orsakar ofta inflammation och vävnadsskada

Reagerar likadant varje gång på samma mikrob

Bred specificitet mot mikrobiella konserverade strukturer (LPS och andra cellväggskomponenter)

Finns hos alla flercelliga organismer

Aktivering första gången tar någon vecka

Har minne – reagerar snabbare och starkare nästa gång

Från fiskar och uppåt i djurserien (reptiler, fiskar, däggdjur)

Samverkar med medfödda immunsystemet för avdödning och elimination av mikroberna

Aktiveras via medfödda immunsystemet

(antigen-presentation)

slide4

Peptido-

glykan

LPS

Yttre

membran

LTA

Peptidoglykan

Cytoplasma-membran

Gram-positiv bacterie

Gram-negativ bakterie

slide5

IL-8

TNF

IL-1

bakterier

Akut inflammation:

Rekrytering av neutrofila granulocyter

Vasodilation

Ökad vasopermeabilitet

Läckage av vätska och proteiner – ödem

makrofag

slide6

IgG

IgG1 IgG2 IgG3 IgG4

IgM

IgA1

IgA2

sekretions-IgA

IgE

IgA

Mot maskparasiter?

Olika immunglobulinklasser (isotyper) har olika roller i skyddet mot mikroorganismer

Eliminerar extracellulära virus och bakterier genom att blockera inträde i celler, aktivera komplement och binda till fagocyter via Fc-receptrorer (opsonisering)

Skyddar slemhinnorna mot mikrobinvasion – skyddar utan att framkalla inflammation

slide7

Äldsta Ig-klassen

Aktiverar komplement

Dominerar i serum

IgG1, IgG3 akterar komplement och binder till Fc-receptorer

Aktiverar inte komplement

Anti-inflammatoriskt

Binder till mast-cells

Orsakar atopisk allergi

IgM

IgG

IgA

IgE

IgG1 IgG2 IgG3 IgG4

IgA1 IgA2 sekretions-IgA

slide9

B-celler blir plasmaceller som bildar antikroppar

antigen

membran-bundet Ig

aktivering

plasmacell

För de flesta antigener (proteinantigener) krävs hjälp av en aktiverad T-cell för att den skall mogna till plasmacell

slide10

antigen

dendritisk

cell

hjälpar-

T-celler

IL-4

Plasmacell

B-cell

slide11

CD8+ T-celler

cytotoxiska effektorceller

dödar virus-infekterade celler

CD4 + T-celler

hjälper B-celler att mogna till plasmaceller och bilda antikroppar

effektorceller i fördröjd överkänslighetsreaktion (delayed type hypersensitivity, DTH)/kontaktallergi

slide12

CD4+ och CD8+ T-celler känner igen sitt antigen på olika MHC

T-cellsreceptor

a

b

a

b

peptid

CD8

CD4

b2-m

MHC II

MHC I

Antigen-presenterande cell

slide13

II

Antigen-presenting cell

II

II

I

CD4+

T cell

Antigen-presenting cells have MHC I and MHC II and present peptides to CD8+ and CD4+ T cells

CD 8+

T cell

slide14

T celll proliferation & maturation

Antigen-presenting cells produce T cell-stimulating cytokines (IL-12, IL-1)

slide15

Presentation of antigen on MHC II without simultaneous delivery of T cell-stimulating cytokines leads to anergy

IL-2

Anergy

(paralysis)

II

II

slide16

Upon activation, T cells produce IL-2 and IL-2 receptor

IL-2

IL-2 receptor

IL-2 is an autocrine growth factor for T cells

slide17

Aktiverade T-celler bildar olika typer av cytokiner

Aktiveringssignal (ex antigen)

proliferation,

aktivering, mognad

Vilande

T-celler

IFN-g

IL-2

IL-10

IL-4

IL-6

slide18

IFN-g

Aktivering av makrofager

Fördröjd överkänslighet

Delayed type hypersensitivity

IL-4, IL-6, IL-10

IL-2

IFN-g

Antikroppsbildning

Cytotoxiska T-celler

(aktiva effektorceller)

med rätt att döda