liikkuvuusstrategia miksi liikkeelle miten n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Liikkuvuusstrategia – miksi Liikkeelle – miten PowerPoint Presentation
Download Presentation
Liikkuvuusstrategia – miksi Liikkeelle – miten

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Liikkuvuusstrategia – miksi Liikkeelle – miten - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

Liikkuvuusstrategia – miksi Liikkeelle – miten. Hanna Helavuori 2.8.2011. Missä kulttuuripolitiikan osa-alueilla liikkuvuus läsnä?. kulttuuriyhteistyö kulttuurivaihto matka-avustukset go and see -apurahat (verkottumisapurahat) kansainvälisten yhteistuotantojen ohjelmat

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Liikkuvuusstrategia – miksi Liikkeelle – miten' - akando


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
miss kulttuuripolitiikan osa alueilla liikkuvuus l sn
Missä kulttuuripolitiikan osa-alueilla liikkuvuus läsnä?
 • kulttuuriyhteistyö
 • kulttuurivaihto
 • matka-avustukset
 • go and see-apurahat (verkottumisapurahat)
 • kansainvälisten yhteistuotantojen ohjelmat
 • kansainväliset residenssiohjelmat
 • kansainvälinen kiertuetuki
 • Kulttuurivienti
laajempi viitekehys eurooppalainen liikkuvuuspolitiikka miksi liikkuvuus on t rke t
Laajempi viitekehys: Eurooppalainen liikkuvuuspolitiikka – miksi liikkuvuus on tärkeätä?
 • Yleisöjen ja markkinoiden laajentaminen
 • Esitysten elinkaaren pidentäminen
 • Verkostojen luominen, vuorovaikutus, dialogi
 • Edellytysten luominen, yhteisten ideoiden kehittäminen ja vahvistaminen
 • Taiteilijaresidenssien merkitys myös tuotantoresidensseinä (tila, aika, rauha; taiteen vapaus)
 • Yhteistuotannot, yhteiset hankkeet, festivaalien merkitys, taloudellisen riskin jakaminen
 • Erilaiset liikkuvuusohjelmat ja -tuet
practics liikkuvuusohjelma
Practics - liikkuvuusohjelma
 • Kolmivuotinen (2009-2011) EU-rahoitteinen hanke, jota TINFO koordinoi
 • Practics kehittää ja pilotoi taiteilijoiden liikkuvuutta helpottavia informaatio- ja palvelupisteitä Belgiassa, Espanjassa, Walesissa ja Alankomaissa
 • TINFOn koordinoima hanke
taivex vientivalmennushanke managerit ja tuottajat taiteen alojen tiedotuskeskusten hanke
TAIVEX – vientivalmennushanke (managerit ja tuottajat), taiteen alojen tiedotuskeskusten hanke
 • lisää ja kehittää taiteen välittäjäportaan toimijoiden kansainvälistä osaamista
 • kouluttaa vuosien 2009–2011 aikana lähes 100 taiteen ja luovien toimialojen tuottajaa, manageria, agenttia, galleristia, kuraattoria ja kustantamojen edustajaa
 • on aktiivinen yhteistyöverkosto teatterin, tanssin, sirkuksen, kuvataiteen ja kirjallisuuden ammattilaisille sekä kotimaassa että kansainvälisesti
 • kerää, kokoaa, tuottaa ja välittää tietoa taiteen kansainvälistymisen tueksi
 • edistää suomalaisen taiteen vientiä ja kansainvälistymistä
 • Jatkohanke tulossa
teatteri yhteis t ja vuorovaikutus
Teatteri, yhteisöt ja vuorovaikutus
 • Uusi ajattelu: kyse ei pelkästään vierailuista ja pistokeikoista
 • miten mahdollistaa kohtaamiset, taiteilijoiden toiminta paikan päällä; pitkäjänteinen vaikuttavuus ja yhteistyö, keskinäinen synergia
 • Tuotantoresidenssit ja teatterit
 • Mitä teatteri itse haluaa? Miten teatteri itsensä ja tehtävänsä paikantaa? Mitkä ovat prioriteetit? Mitä? Kenelle? Miksi? Millä vaikutuksella?
nykyinen k yt nt
Nykyinen käytäntö
 • Adhoc; reagointi jälkijunassa
 • Käytäntö hajanainen, ei parhaita käytäntöjä yhteen saatettuna
 • Onko pitkäjänteisyyttä ja suunnitelmallisuutta
 • Onko aiempi kokemus hyödynnetty riittävästi?
 • Minkälaista koordinointia tarvitaan?
 • Miten taataan ennakointi, nopea reagointi? Miten lisätään joustavuutta?
 • Miten tuetaan teattereiden/taiteilijoiden verkostoitumista tekoprosessin kaikissa vaiheissa?
nykyinen k yt nt1
Nykyinen käytäntö
 • Jokainen pärjää omillaan ja oppii kantapään kautta
liikkuvuuden swot mitk ovat meid n omat
Liikkuvuuden SWOTMitkä ovat meidän omat
 • Vahvuudet
 • Heikkoudet
 • Mahdollisuudet
 • Uhat
miksi liikkuvuusstrategia
Miksi liikkuvuusstrategia?
 • Ketkä ovat yhteistyökumppaneita? Mitä yleisöjä? Missä teattereissa?
 • Millaista teatteria ja kenen kanssa haluamme tehdä? Mitä ohjelmistoa meillä on tarjota? Onko esityksen elinkaari riittävän pitkä?
 • Kenelle?
 • Mitä edellyttää? Minkälaisia muutoksia? Uusia ajattelu- ja toimintatapoja? Mitä tarkoittaa käytännössä?
 • Yleisöt/henkilöstö/prosessi/tuotanto/talous
 • Miten henkilökunnan sitouttaminen tapahtuu?
liikkuvuusstrategia apuna
Liikkuvuusstrategia apuna
 • Minkä teatteri asettaa tavoitteekseen?
 • Millaisia tavoitteita teatteri haluaa saavuttaa?
 • Mitä teatteri tavoittelee toiminnallaan? Mikä asema toiminnassa on liikkuvuudella?
 • Mikä yhteys kiertuetoiminnalla ja/tai kansainvälistymisellä on teatterin muuhun strategiaan?
 • Mihin suuntaan teatterin kiertuetoimintaa, kansainvälistymistä ja liikkuvuutta halutaan kehittää?
keskeisi kysymyksi
Keskeisiä kysymyksiä
 • Mitä liikkuvuudella tavoitellaan? Miten liikkuvuutta halutaan kehittää?
 • Miten tukea liikkuvuutta prosessin eri vaiheissa?
 • Miten turvataan henkilökunnan taiteilijalähtöinen ja taiteilijaerityinen /teknis/tuotannolliserityinen, hallinnolliserityinen osaaminen?
 • Miten turvataan tietopääoman jatkuva kertyminen?
keskeisi kysymyksi1
Keskeisiä kysymyksiä
 • Miten yhdistetään eri toimijoiden tietopääoma ja parhaat käytännöt?
 • Miten sitoutetaan eri tahot?
 • Miten hyödynnetään kertynyttä kokemusta?
 • Miten yhdistetään kansallinen taso ja EU-taso?
keskeisi kysymyksi2
Keskeisiä kysymyksiä
 • Miten varmistetaan myös jatkuva ja helppo tiedon saanti?
 • Miten tehdään näkyväksi ja tilastoidaan liikkuvuutta?
kuka voi auttaa ja miten
Kuka voi auttaa ja miten?
 • Oma ajattelu
 • Taiteen keskustoimikunta
 • Aluetaidetoimikunnat
 • TINFO
 • Pohjoismainen kulttuuripiste
 • IETM:n verkostot
 • Vertaistuki
liikkuvuuden tahtotila mit tavoitellaan
Liikkuvuuden tahtotila? Mitä tavoitellaan?
 • Kuinka hyvin taiteen/liikkuvuuden edistäminen ottaa huomioon muutoksen, joka taiteen tuottamisessa on tapahtunut?
 • Kenen tehtävänä on luoda yhteinen teattereiden liikkuvuusstrategia? Tarvitaanko sellaista? TINFOn rooli?
tinfo
TINFO
 • TINFO tukee tekijöiden liikkuvuutta
 • TINFOn verkkosivut ja uutiskirjeet
 • Showcaset, yhteistyökumppaneina suomalaiset festivaalit
 • Seminaarit, asiantuntijaohjelmat ulkomaalaisille
 • TINFOn kumppanuushankkeet
 • TINFO käännösapuraha (20 000 vuodessa)
 • TINFOn ja Teatterikeskuksen tuki suomalais-ruotsalaiseen yhteistyöhön (2011)
tinfo1
TINFO
 • tukee liikkuvuutta, kansainvälistä verkostoitumista ja vaihtoa sekä teatterivientiä (pitkäjänteisyys, suunnitelmallisuus, tavoitteellisuus, tavoitteena on pitkäkestoinen vaikuttavuus)
 • On kansainvälisen liikkuvuuden aktiivinen toimija, koordinoija ja osaaja
 • Luo edellytyksiä suomalaisten teatterintekijöiden ja teosten tulla kansainvälisten teatteripäättäjien ja –ostajien tietoisuuteen
tinfo2
TINFO
 • TINFO edistää manageri- ja tuottajaosaamista
 • TINFO helpottaa tekijöiden kansainvälistä verkottumista asiantuntijaohjelmilla ja –vierailuilla, seminaareilla, showcaseilla, markkinointimateriaaleilla, kontaktitietokannoilla ja tukemalla hankkeita taloudellisesti
slide20

Kohti kiinteämpää vuorovaikutusta, aitoa vuoropuhelua, moninaisuutta, vastavuoroisuutta.

Onko kaikkien tehtävä ja osattava kaikkea? Voidaanko jakaa? Uskalletaanko jakaa? Uskalletaanko olla erilaisia? Voidaanko erikoistua? Voidaanko profiloitua?

Kiitokset!