cilj nastave
Download
Skip this Video
Download Presentation
Cilj nastave :

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Cilj nastave : - PowerPoint PPT Presentation


 • 265 Views
 • Uploaded on

Cilj nastave :. Principi LDg PGI : dlake nokta kože sluzokože oka uva. 2. Principi LDg IGI: aglutinacija, precipitacija, ELISA, PCR, PH invazivna aspergiloza (IA) invazivna kandidijaza (IC) zigomikoze Pneumocystis pneumonija. 3. Metode identifikacije gljiva

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Cilj nastave :' - ainsley-webb


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
cilj nastave
Cilj nastave:
 • Principi LDg PGI:
 • dlake
 • nokta
 • kože
 • sluzokože
 • oka
 • uva

2.Principi LDg IGI:

aglutinacija, precipitacija, ELISA, PCR, PH

 • invazivna aspergiloza (IA)
 • invazivna kandidijaza (IC)
 • zigomikoze
 • Pneumocystis pneumonija

3. Metode identifikacije gljiva

Metode ispitivanja

osetljivosti gljiva na AM

 • Difuzija
 • Dilucija
 • Etest

4. Epidemiologija GI

Rizične grupe pacijenata Endemske GI

(bifazne i subkutane mikoze)

Mikoalergeni i mikoalergoze

Mikotoksini i mikotoksikoze

epidemiologija mikoza
Epidemiologija mikoza
 • Mikoze/infekcije/ prisustvo i razmnožavanjem gljiva na/u tkivu čoveka:
  • nozokomijalne (hospitalne, bolničke), oportunističke
  • stečena u spoljnoj sredini:

oportunističke endemske

Poslednje 2 decenije - dramatičan porast invazivnih gljivičnih infekcija (IGI)!!!

 • Teške infekcije
 • Teško se dijagnostikuju
 • Teško se leče
igi predisponiraju i faktori
IGI - PREDISPONIRAJUĆI FAKTORI

IGI - FAKTORI RIZIKA

 • Povećan broj imunosuprimiranih/imunokompromitovanih pacijenata
 • Povećan broj starih osoba sa hroničnim bolestima
 • Mobilnost stanovništva
 • Nova i agresivna medicinska i hirurška terapijska i dijagnostička sredstva

Dugotrajna upotreba antibiotika širokog spektra

Hemoterapija

Prethodna kolonizacija

Prisustvo intravenskog katetera (IVK), posebno centralnog (CVK)

Neutropenija (PMN < 500/ml krvi)

Hemodijaliza

Kortikosteroidna terapija

Hiperglikemija

Transplantacija kostne srži i solidnih organa

slide5
Jedinica intenzivne nege

Jetra

Pluća

GVH

Srce

Opekotine

Bubrezi

Ko dobija IGI?

Haematološki maligniteti

Alogena HSCT

HIV

Invazivne gljivične infekcije

Transplantacija

slide6
IGI nakon transplantacije organa (meseci)

Candida

Aspergillus

Cryptococcus

Endemic fungi

Pneumocystis

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Snydman Clin Infect Dis. 2001 33: S5

slide7
srce/srce-pluća transplant

ch granulomatozna bolest

ac leukemija

alogena

autologa

+ factor rasta

transplantacija organa

AIDS

Incidencija IA kod “high risk patients”

transplantacija

hematopoetske

stem ćelije

0 10 20 30 40%

Denning. Clin Inf Dis 1998

neophodno stalno pra enje surveillance mikoza
Neophodno stalno praćenje (“surveillance“) mikoza

Nozokomijalne GI (NGI)*

 • Utvrđivanje stepena infekcije - broja obolelih
 • Identifikacija pretećih (“emerging“) agenasa
 • Određivanje faktora rizika

Oko 2 miliona pacijenata (oko 100 000 smrtni ishod)*

Čest Uzročnik smrtni u SAD (NGI na 4 mestu)

Ekonomski trošak (4,5 milijardi dolara)

Porast NGI oko 36% u poslednje 2 decenije

Kod 75% NGI je moguća prevencija

70% gljiva (uzročnika NGI) su multiplo rezistentne

nozokomijalne gljivi ne infekcije ngi
Nozokomijalne gljivične infekcije (NGI)
 • Najveći broj NGI na internističkim i hirurškim odeljenjima
 • Porast NGI bez obzira na tip bolnice
 • Gljive su 6. po učestalosti uzročnici NGI uopšte
 • Gljivesu4. po učestalosti uzročnici na odeljenjima intenzivne nege
 • Mortalitet od NGI porastao više od 3 puta tokom poslednje 2 decenije

Candida

 • najčešći uzročnik NGI
 • Porast non-albicans vrsta

(PROBLEM→ terapija i rezistencija na azole)

 • Odeljenja intenzivne nege→ prenošenje agenasa između pacijenata
 • 5-10 na 1000 pacijenata sa velikim rizikom će oboleti od Candida sepse (8-10% NI)
 • 35% će umreti zbog infekcije
 • 30% će umreti od same bolesti koja je rizik za infekciju kandidom
 • Kod 1/3 se može očekivati povoljan ishod (prevencija, terapija)

Aspergillus

 • Rezervoari:

nefiltrirani vazduh, ventilacioni sistemi, prašina, zastirke na podovima, hrana, cveće, rekonstrukcija objekata...

 • Incidencija nozokomijalne aspergiloze u porastu, veća kod pacijenata sa transplantacijom kostne srži nego kod pacijenata sa transplantacijom organa

Pacijenti sa hroničnim plućnim bolestima

Posebni faktori rizika: neutropenija, primena AB širokog spektra, primena kortikosteroida

Mortalitet od invazivne aspergiloze oko 90%

smrtnost candida a aspergillus b
Smrtnost Candida (A); Aspergillus (B)

A

Tortorano et al., EJCMID 2004;23:317

B

Lin et al., CID 2001;32:358

prete i uzro nici emerging nosocomial fungal patoghens
“Preteći“ uzročnici (“emerging nosocomial fungal patoghens“)

Kvasnice:

Malassezia furfur, Malassezia pachydermatis

Trichosporon beigelii (T. cutaneum)

Rhodotorula spp. i Saccharomyces cerevisiae

Plesni (hialine):

Acremonium, Fusarium, Penicillium, Scopulariopsis, Paecilomyces

Fusarium spp. – drugi po redu uzročnik NGI (transplantacija kostne srži)

Plesni (dematiaceae):

Alternaria, Bipolaris, Curvularia, Cladosporium

igi izazvane plesnima
IGI izazvane plesnima

Invasive

aspergillosis

64%

Fusariosis

16%

Zygomycosis

20%

Porast incidencije!!!

357% (1980-2008)

slide13
Penicillium marneffei “emergency” patogen
 • Forma kvasnice

Tajland

Kina

Hong Kong

Singapor

Malezija

Filipini

subkutane mikoze
SUBKUTANE MIKOZE

Micetomi

Uzročnici subkutanih mikoza se lokalizuju u dubokim slojevima kože, mišićima i vezivnom tkivu

Ne diseminiraju se preko krvi do dubokih organa i tkiva

Najznačajniji uzrocnici:

Sporothrix schenckii (sporotrichosis)

Cladosporum sp. (chromoblastomycosis)

Phialophora sp. (chromoblastomycosis)

Exophiala sp. (pheohyphomycosis)

Rhinosporidium seeberi (rinosporidiosis)

Pseudoallescheria boydii (eumycetoma)

Madurella mycetomatis (eumycetoma)

sporotrihoza sporothrix shenckii
Sporotrihoza - Sporothrix shenckii

LDg - direktan preparat, kultura (konverzija), At

 • Saprofit u zemlji, na biljkama.
 • Rasprostranjenširom sveta, endemski u Južnoj Americii južnoj Africi
 • Infekcijanastajeubodom preko povredjene kože, sluzokoža.
 • Subkutana infekcija sa karakterističnim širenjem do regionalnih limfnih žlezda
 • Deseminacija - hematogeno (kosti, zglobovi, pluća, CNS)

In vivo i na 370C blastospore (1-4mm), okrugle i duguljaste (oblika cigare)

In vitro i na 260C tanke, hijaline, razgranate, septirane hife

rhinosporidiosis rhinosporidium seeberii
RHINOSPORIDIOSIS Rhinosporidium seeberii

LDg – DMP nalaz sporangija u polipima

(endospore)

kultivacija - nemoguća

Prva epidemija rinosporidioze u Evropi u našoj zemlji (1993. god.)

 • Distribucija: Indija, Šri LankaPut širenja infekcije nije poznat (vezan za vodu)
 • Rinosporidioza - hronična granulomatozna bolest mukokutanog i subkutanog tkiva (polipi na konjunktivi oka, sluzokoži nosa u ušnom kanalu, vagini, anusu...)
 • Biologija nepoznata
 • Ne kultiviše se
slide20
H. capsulatum endemska vrsta, prisutna u:
 • Ohio, reka Mississippi

HistoplasmosisHistoplasma capsulatum

The Organism

slide21
C. immitis – prisutanu zemlji:
  • Southwestern United States
  • Northern Mexico
  • Central America
  • Central South America

CoccidioidomycosisCoccidioidesimmitis

slide22
P. brasiliensis endemska vrsta

Mexico

Central America

South America

Mikroskopski:

?

Doctorfungus Corporation

ParacoccidioidomycosisParacoccidioidesbrasiliensis

The Organism

hroni ni alergijski fungalni sinuzitis hafs
Hronični alergijski fungalni sinuzitis (HAFS)

Alergijska bronhopulmonalna aspergiloza - ABPA

HAFS - alergijska reakcija sluzokože sinusa na prisustvo gljiva

Podela:

Ac nekrotizirajući fungali rinosinuzitis

Ch invazivni fungalni rhinosinuzitis

Granulomatozni invazivni fungalni rinosinuzitis

Neinvazivni fungalni rinosinuzitis

Fungal ball (micetom u sinusu)

Alergijski fungalni rinosinuzitis (AFS)

 • ABPA- senzibilizacija organizma/sindrom alergijske astme
 • Povećana aktivnost Th2 ćelija
 • Porast specifičnih antitela (At) IgE klase i eozinofilija.
 • Česta kod dece sa cističnom fibroze (CF) / prevalencija 2-13%
 • Klinička dijagnoza: simptomi bolesti i povišen nivo ukupnog IgE u serumu, eozinofili (krvi i BAL).
 • Laboratorijska dijagnoza: mikroskopska detekcija i/ili izolacijom gljiva roda Aspergillus
 • Pozitivan kožni test na Aspergillus
 • Povišen nivo IgE i IgG At specifičnih za Aspergillus
 • Pozitivnaprecipitinskih anti-Aspergillus-At IgG klase.
1928 fleming otkriva da penicillium inhibira rast kulture sta filokoka st mary s hospital london
1928. Fleming otkriva da Penicillium inhibira rast kulture stafilokoka(St. Mary’s Hospital, London)

Penicillium- ANTIBIOTIK

slide30
“The best way to win a war is to know the enemy”

MISLITE NA GLJIVE!!!

www.mikologija.org.rs

ad