werk versus vrije tijd n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Werk versus vrije tijd PowerPoint Presentation
Download Presentation
Werk versus vrije tijd

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Werk versus vrije tijd - PowerPoint PPT Presentation


 • 177 Views
 • Uploaded on

Werk versus vrije tijd. Expertmeeting 3 oktober 2012 Rutger Claassen. Intro. “ Arbeid rustig en zonder zorgen Wat niet gereed komt is voor morgen Houd uw rust altijd in ere Alleen een dwaas werkt zich de kolere ” (variant: alleen de baas…). Overzicht.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Werk versus vrije tijd' - aine


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
werk versus vrije tijd

Werk versus vrije tijd

Expertmeeting 3 oktober 2012

Rutger Claassen

intro
Intro

“Arbeid rustig en zonder zorgen

Wat niet gereed komt is voor morgen

Houd uw rust altijd in ere

Alleen een dwaas werkt zich de kolere”

(variant: alleen de baas…)

overzicht
Overzicht
 • De liberaal-democratische rechtsstaat

2) Tijdsautonomie

3) Duurzaamheid

1 de liberaal democratische rechtsstaat
1) De liberaal-democratische rechtsstaat
 • Uitgangspunt: neutraliteit t.a.v. levensstijlen
 • Vertaling: tijdsautonomie
 • Zelf-realisatie in werk en/of vrije tijd?
 • Autonomie = zelf-bepaling.
2 tijdsautonomie
2) Tijdsautonomie
 • Robert Goodin et. al, Discretionary Time (2008)
 • Tijd verdeeld in 1) noodzakelijk bestede tijd (arbeid), en 2) discretionaire tijd
 • Noodzakelijk bestede tijd: (i) formele arbeid, (ii) informele arbeid, (iii) persoonlijke verzorging
 • Discretionaire tijd: kan naar eigen keuze worden besteed aan meer (i), (ii) en/of (iii) (zgn. time pressureillusion)
2 tijdsautonomie vervolg
2) Tijdsautonomie (vervolg)
 • Noodzakelijk bestede tijd: is afhankelijk van sociale normen. Bijvformele arbeid: armoedegrens. (“armoede is relatief”)
 • Sociale normen kunnen verschuiven onder invloed van keuzen t.a.v. discretionaire tijd.
 • Gevolg kan zijn steeds minder (of meer) discretionaire tijd.
 • Maar: sociale normen worden ook (mede) bepaald door overheid (instituties, wetgeving).
2 tijdsautonomie slot
2) Tijdsautonomie (slot)

Conclusie 1: Bandbreedte gewenst, tussen:

A) Minimum aan discretionaire tijd (maximum aan arbeid)

B) Minimum aan arbeid (maximum aan discretionaire tijd)

Conclusie 2: Daarbinnen: welke normen te kiezen?Afwegingen omtrent andere waarden, zoals:

A) groei van welvaart -> welzijn

B) Duurzaamheid: houdbaarheid van welvaart

C) Gelijkheid m/v, verdeling van zorgarbeid

3 duurzaamheid
3) Duurzaamheid
 • Mondiale voetafdruk, ‘carryingcapacity’ van de aarde: beschikbaar is 1,8 hectare per wereldbewoner.
 • Nederlander: 6,2
 • Amerikaan: 8
 • Chinees: 2,2
 • Indier: 0,9
 • Gemiddeld nu: 2,7 (overshoot)
3 duurzaamheid vervolg
3) Duurzaamheid (vervolg)

Ontkoppeling (cijfers Tim Jackson, Prosperity without Growth):

A) Groei van wereldbevolking: 0.9% per jaar

B) Groei van consumptie per wereldbewoner: 1,4% per jaar

C) Materialisatiegraad per eenheid consumptie: daling van 0,7% per jaar [To Be Continued???]

 • Conclusie: A en C heffen elkaar op; 0-groei nodig.
3 duurzaamheid1
3) Duurzaamheid
 • Arbeidsproductiviteit (1,5% per jaar) omzetten in vrije tijd:
  • Nu: 36 uur
  • Over 10 jaar: 30.9
  • Over 20 jaar: 26.6
  • Over 40 jaar: 19.7
 • Is dit nu strijdig met individuele keuzevrijheid? Nee, want gelijke vrijheid van toekomstige generaties
slide11
Slot
 • Conclusie 1: er is ruimte voor arbeidstijdverkorting, mits op juiste gronden (waartoe in ieder geval duurzaamheid).
 • Conclusie 2: moraliseren over een verandering in levensstijlen is a) niet nodig, b) rechtsstatelijk problematisch en c) waarschijnlijk ook contraproductief
 • Nalezen: Rutger Claassen, Het huis van de vrijheid (Ambo, 2011).