Datasikkerhet v r 2003
Download
1 / 41

- PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

Datasikkerhet vår 2003. Forelesning 12 Brannmurer. Bakgrunn. Informasjonssystemer er i konstant endring fra små lokalnett til tilknytning/ sammenknytning via Internett Sterke sikkerhetsmekanismer er ikke på plass for arbeidsstasjoner og tjenermaskiner. Design-prinsipper.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - aimon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Datasikkerhet v r 2003

Datasikkerhet vår 2003

Forelesning 12

Brannmurer


Bakgrunn
Bakgrunn

 • Informasjonssystemer er i konstant endring

  • fra små lokalnett til tilknytning/ sammenknytning via Internett

 • Sterke sikkerhetsmekanismer er ikke på plass for arbeidsstasjoner og tjenermaskiner

HiØ Forelesning 12


Design prinsipper
Design-prinsipper

 • Brannmuren plasseres mellom eget nettverk og Internett

 • Mål:

  • Etablere en kontrollert linje;

  • Beskytte eget nettverk mot Internett-baserte angrep;

  • Tilby ett enkelt punkt der trafikken kan blokkeres;

HiØ Forelesning 12


Brannmurer
Brannmurer

 • Mål for design av brannmur

  • All trafikk inn og ut av nett skal passere gjennom brannmuren

  • Kun autorisert trafikk, definert av den lokale sikkerhetspolicy, skal tillates å passere

  • Brannmuren skal selv være immun mot innbrudd

HiØ Forelesning 12


Fire generelle teknikker
Fire generelle teknikker

 • Kontroll med tjenestene.

  • Bestemmer hvilke Internett-tjenester som kan aksesseres - innkommende og utgående.

  • Kan filtrere på basis av IP-adresser og TCP portnummer;

  • Kan omfatte proxy-programvare som mottar og interpreterer ”service requests”

 • Retningskontroll

  • Hvilken vei kan en gitt tjeneste initieres (skal f.eks. ftp kunne initieres innenfra, utenfra eller begge veier)

  • hvilken vei kan data flyte

 • Brukerkontroll

  • Kontrollere aksess basert på hvem brukeren er

  • Kan benyttes begge veier

 • Oppførselskontroll

  • Kontrollere hvordan tjenester brukes - f.eks. filtrere epost meldinger for å hindre ”spamming”

HiØ Forelesning 12


Muligheter
Muligheter

 • Definerer en enkel sluse;

  • som holder uautoriserte brukere ute (og egne brukere og tjenester inne)

  • ett punkt forenkler sikringen/konfigureringen (men kan bli en flaskehals)

 • Ett enkelt sted der trafikk kan overvåkes og logges - implementere revisjon og sikkerhetsalarmer

 • Et hensiktsmessig sted å plassere diverse felles funksjonalitet

  • adressekonvertering far eksternt til internt adresserom

 • Plattform for sikkerhetsfunksjoner

  • IPsec

  • kryptografiske tuneller

  • autentisering av eksterne

FW

HiØ Forelesning 12


Begrensninger
Begrensninger

 • Beskytter ikke mot ”bakdører”

  • modemer eller andre offisiellle eller uoffisielle tilknytninger til eksternt nett

 • Beskytter ikke mot interne trusler

 • Kan ha problemer med å stanse ondsinnet programvare ol. i vedlegg siden man på baksiden av brannmuren kan ha mange forskjellige systemer/operativsystemer

HiØ Forelesning 12


Typer brannmurer
Typer brannmurer

 • Pakkefiltere

 • Portnere på applikasjonsnivå

 • ”Linjebasert” portnere (circuit level)

 • Bastion host

HiØ Forelesning 12


Pakkefilter
Pakkefilter

HiØ Forelesning 12


Pakkefilter funksjonalitet
Pakkefilter funksjonalitet

 • Håndhever et sett regler på mottatte IP pakker

  • videreformidler (forward) eller forkaster (discard)

  • filtrerer begge veier - innkommende og utgående

  • filtrere på felt i IP og transport (f.eks. TCP og UDP) hode

   • avsender IPadresse, mottager IPadresse, protokollfelt (TCP/UDP), portnummer

  • konfigureres som et sett med regler som skal avgjøre om forward eller discard.

  • Hvis ingen regel kommer til anvendelse, benyttes standard, som kan være discard (konservativ, initielt alt er stengt inntil man bevisst åpner) eller forward

HiØ Forelesning 12


Pakkefiltereksempel a
Pakkefiltereksempel A

Innkommende epost tillates, men kun til en portner (GW).

Epost fra Lurum avvises. (Vi har blitt spammet av dem

tidligere). NB for rekkefølgen!

HiØ Forelesning 12


Pakkefiltereksempel b
Pakkefiltereksempel B

Standard (default) policy. Alle regelsett avsluttes implisitt

med denne

HiØ Forelesning 12


Pakkefiltereksempel c
Pakkefiltereksempel C

Avsenderadresse er en maske - vårt adresserom. Avsender fra vårt nett kan sende til alle, på port no 25. Innkommende pakker aksepteres på port 25 hvis ACK flagget er satt.

HiØ Forelesning 12


Pakkefiltereksempel d
Pakkefiltereksempel D

Tillater alle pakker sendt fra oss; Svar på disse fra mottager; Tillat pakker til høye portnummer.

HiØ Forelesning 12


Fordeler og ulemper
Fordeler og ulemper

 • Fordeler

  • Enkle regler

  • transparente for brukere

  • raske

 • Ulemper

  • Vanskelig å sette opp alle reglene komplett og riktig

  • Ingen autentisering

HiØ Forelesning 12


Angrep p pakkefiltere
Angrep på pakkefiltere

 • IP address spoofing

  • Angriper sender pakker fra utsiden med avsenderadresse fra maskin på innsiden

  • Tiltak: Ikke tillate pakker fra utsiden med avsenderadresse fra vårt adresserom

 • Fragmenteringsangrep

  • Angriper sender pakker delt opp i små fragmenter, TCP header deles på flere fragmenter. Forsøker å omgå filterregler som avhenger av TCP header info, og som kanskje kun tester på første fragment

  • Tiltak: Avvise alle TCP pakker som er fragmentert (IP Fragment Offset lik 1

HiØ Forelesning 12


Proxy basert brannmur
Proxy basert brannmur

HiØ Forelesning 12


Funksjonalitet proxy gateway
Funksjonalitet Proxy gateway

 • Fungerer som rele på trafikk på applikasjonsnivå

 • Inneholder proxyer (stedfortreder) for de aktuelle applikasjoner

 • Inneholder gjerne også pakkefilterfunksjonalitet

 • Kan regulere hvilke brukere som får bruke hvilke applikasjoner

 • Transparent: Ingen autentisering av innsidere

 • Ikke-transparent: pålogging på brannmur

 • Sterk autentisering på innkommende anrop

 • Aktivitet kan logges

 • Isolerer intern IP trafikk fra ekstern

 • Privat adresserom på innsiden av brannmur

 • Skjuler eksistensen av interne systemer

 • Kan regulere på applikasjonsspesifikke funksjoner - FTP Put file

 • NB! Hver ny applikasjon krever ny (proxy-)programvare

HiØ Forelesning 12


Eksempel brannmur konfigurasjon
Eksempel brannmur konfigurasjon

HiØ Forelesning 12Linjebasert brannmur
”Linjebasert” brannmur

HiØ Forelesning 12


Linjebasert circuit level
Linjebasert (circuit-level)

 • Setter opp to forbindelser (en på innsiden og en på utsiden)

 • Kopierer segmenter fra en forbindelse til den andre

 • Ingen bevissthet om applikasjonsfunksjoner

 • Regulerer på bakgrunn av til/fra adresser.

HiØ Forelesning 12


Tre arkitekturer
Tre arkitekturer

 • Screened host brannmurer (single-homed bastion host)

 • Dual homed host

 • Screened subnet

HiØ Forelesning 12


Single homed bastion host
Single homed bastion host

HiØ Forelesning 12


Screened host firewall single homed bastion
Screened host firewallSingle-homed bastion

 • Brannmur består av to systemer

  • Ruter med pakkefilterfunksjonalitet

  • En ”bastion host”

 • Ruter konfigureres slik at

  • Trafikk fra utsiden kun aksepteres hvis mottaker er bastion.

  • Trafikk ut fra innsiden aksepteres kun hvis avsender er bastion.

 • Hvis ruter kompromitteres vil trafikk kunne omgå brannmur

 • Bastion host utfører autentisering og proxy-funksjoner

 • Fordeler

  • Implementerer både pakkefilter og applikasjonsnivåfiltrering

  • En angriper må trenge gjennom to forskjellige systemer

 • Ulempe

  • Hvis ruter kompromitteres vil trafikk kunne omgå brannmur

HiØ Forelesning 12


Dual homed host
Dual homed host

HiØ Forelesning 12


Dual homed host1
Dual homed host

 • All trafikk må gjennom proxy server;

 • Ikke helt avhengig av ruteren med pakkefilter;

HiØ Forelesning 12


Screened subnet
Screened subnet

HiØ Forelesning 12


Screened subnet1
Screened subnet

 • Det er nå tre barrierer på veien inn

  • Ruter; Bastion; Ruter.

 • Innkommende

  • Kun adresse til subnet med Bastion kjent på utsiden

  • Privat nett skjult bak innerste ruter – med eget adresseområde

 • Utgående

  • Kun subnettets adresser kjent for systemer på privat nett;

  • De kan derfor ikke selv sette opp direkte forbindelser til systemer på internett

HiØ Forelesning 12


Brannmur og dmz

Internett

Brannmur og DMZ

DMZ

Internt

nett

DMZ=

Demilitarisert

sone

Web-

server

FTP-

server

HiØ Forelesning 12


Trusted systems
Trusted Systems

 • En måte å forbedre evnen til å forsvare systemer mot inntrengere og ondsinnet programvare.

HiØ Forelesning 12


Data access control
Data Access Control

 • Ved login kan en bruker identifiseres og auteniseres overfor systemet

 • Assosiert med hver bruker kan det finnes en profil som spesifiserer lovlige handlinger og filaksess

 • Operativsystemet kan håndheve regler basert på brukerprofilen.

HiØ Forelesning 12


Aksesskontroll
Aksesskontroll

 • Generelle aksesskontrollmodeller:

  • Aksesskontrollmatriser

  • Aksesskontrollister

  • Adgangskortlister (capability list)

  • Sikkerhetsmerker

HiØ Forelesning 12


Aksesskontroll1
Aksesskontroll

 • Aksesskontrollmatrise

HiØ Forelesning 12


Aksesskontroll2
Aksesskontroll

 • Aksesskontrollmatrise – grunnleggende elementer

  • Subjekter: “Noe” som kan aksessere objekter.

   • Typisk prosess på vegne av bruker

  • Objekt: Alle ressurser som er underlagt aksesskontroll

   • f.eks. filer, programmer, kanaler

  • Aksessrettighet: Den måten som et objekt brukes av et subjekt

   • f.eks. Lese, skrive, eksekvere

HiØ Forelesning 12


Aksesskontroll3
Aksesskontroll

 • Aksesskontrolliste: Matrisens kolonner

  • Til hvert objekt finnes en liste over vilke subjekter som har rettigheter og vilke disse rettigheter er

 • Adgangskort - Matrisens rader

  • Hvert subjekt har adgangskort som inneholder spesifikasjoner av vilke objekter subjektet har rettigheter og og vilke rettigheter dette er

HiØ Forelesning 12


Trusted systems konseptet
Trusted Systems - Konseptet

 • Beskyttelse av data og andre ressurser på basis av sikkerhetsnivåer (f.eks. militære)

 • Brukere kan gis klarering til visse kategorier av data

 • Flernivå sikkerhet

  • Definisjon av flere nivåer av data

 • Et flernivåsikkert system må håndheve:

  • No read up (ikke lese ovenfor). Et subjekt kan kun lese objekter med lavere eller samme sikkerhetsnivå.

  • No write down (Ikke skrive nedover): Et subjekt kan kun skrive til et objekt på samme eller høyere sikkerhetsnivå.

HiØ Forelesning 12


Trusted systems konseptet1
Trusted Systems - Konseptet

HiØ Forelesning 12


Trusted systems reference monitor
Trusted Systems – Reference monitor

 • Refernce monitor

  • Er kontrollerende element i maskinvare og operativsystem som regulerer aksess til objekter på bakgrunn av sikkerhetsparametre

  • Har aksess til en fil – sikkerhetskjernens database

  • Håndhever sikkerhetsreglene (policyen - no read up, no write down)

 • Egenskaper ved “Reference Monitor”

  • Fullstendig “formidling” (mediation);

   • Policy/regler håndheves for hver aksess

  • Isolering:

   • Monitor og database beskyttet mot uautorisert modifikasjon

  • Verifiserbar:

   • Monitorens korrekthet må kunne bevises (matematisk)

 • Et system som tilfredsstiller disse krav er “Trusted”

HiØ Forelesning 12