ledviny stavba a funkce
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ledviny – stavba a funkce

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Ledviny – stavba a funkce - PowerPoint PPT Presentation


 • 219 Views
 • Uploaded on

Ledviny – stavba a funkce. Somatologie. Vylučovací ústrojí – organa uropoetica. Vylučovací ústrojí tvoří: - ledviny - vývodné cesty močové Odstraňuje látky tělu nepotřebné, které vznikají při metabolismu nebo látky cizorodé. Ledviny. Ren, renes Párový orgán fazolovitého tvaru

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ledviny – stavba a funkce' - aimee


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vylu ovac stroj organa uropoetica
Vylučovací ústrojí – organa uropoetica
 • Vylučovací ústrojí tvoří:

- ledviny

- vývodné cesty močové

 • Odstraňuje látky tělu nepotřebné, které vznikají při metabolismu nebo látky cizorodé
ledviny
Ledviny
 • Ren, renes
 • Párový orgán fazolovitého tvaru
 • Velikost – 12 x 3 x 6 cm
 • Jsou uložené retroperitoneálně po obou stranách bederní páteře
stavba ledviny
Stavba ledviny
 • Obklopuje je tukové vazivo – ochrana proti otřesům, tepelná izolace
 • Skládá se z:

- kůry – cortex renalis

- dřeně – medulla renalis

slide5
Kůra
 • 5 – 8 mm široká
 • Obsahuje 1 – 1,5 milionů nefronů
 • Nefron – stavební a funkční jednotka ledvin
nefron stavba
Nefron - stavba
 • Glomerulus – ledvinné cévní klubíčko
 • Bowmanův váček
 • Glomerulus + Bowmanův váček = Malpighiho tělísko
 • Proximální tubulus
 • Henleova klička
 • Distální tubulus
 • Sběrací kanálek
slide8
Dřeň
 • Uspořádaná do 10 – 20 pyramid
 • Pyramidy se sbíhají směrem k ledvinnému hilu
 • Jsou zakončeny papilami
 • Do dřeně zasahuje Henleova klička nefronů a sběrací kanálek
c vn z soben ledvin
Cévní zásobení ledvin
 • Ledvinami proteče 1200 – 1300 ml krve za minutu
 • 90% kůrou, 10% dření
 • Přívodná ledvinná tepna – a.renalis se postupně větví až na přívodné tepénky – vassa afferens, které vytváří klubíčko – glomerulus – zanořené do Bowmanova pouzdra
 • Z glomerulu je krev odváděna odvodnou tepénkou – vassa efferens
 • Odvodné tepénky vytvářejí dvě kapilární sítě – síť okolo tubulů a síť okolo Henleových kliček
 • Průtok krve ledvinami je stabilní, regulovaný působením látek, které jsou tvořeny speciálními buňkami ledvin – renin, adenozin, prostaglandiny aj.
funkce ledvin
Funkce ledvin
 • Podílí se na udržení homeostázy – stálého vnitřního prostředí:
 • A) vylučováním látek narušujících homeostázu a zpětnou resorpcí některých látek
 • B) regulací objemu ECT
 • C) regulací koncentrace iontů
 • D) tvorbou hormonů
 • Základními procesy jsou – glomerulární filtrace, tubulární resorpce a sekrece
 • Podíl ledvin na udržování pH – aktivním transportem vodíkových iontů a zpětnou resorpcí bikarbonátu
glomerul rn filtrace
Glomerulární filtrace
 • Filtrace krevní plazmy v glomerulu
 • Přes endotel kapilár, bazální membránu a buňky Bowmanova pouzdra
 • Výsledkem je – primární moč – glomerulární filtrát
 • Množství 170 – 180 litrů za den
tubul rn procesy
Tubulární procesy
 • Dochází zde k úpravě glomerulárního filtrátu na definitivní moč prostřednictvím tubulární resorpce a sekrece
proxim ln tubulus
Proximální tubulus
 • Zpětná resorpce vody, anorganických látek, organických látek do sítě kapilár v okolí tubulu
 • Pasivní difúze – hlavně voda
 • Aktivní transport – Na, K, Cl, Ca, aminokyseliny, glukóza, fosforečnany, uráty
 • Prahové látky – glukóza – překročí - li koncentrace glukózy v krvi určitý práh (8,9 mmol/l), tak zůstává zbytek glukózy v definitivní moči – patologie – DM (diabetes mellitus)
henleova kli ka
Henleova klička
 • Protiproudový multiplikační systém – odebírá vodu z tekutiny, která kličkou proudí tak, že vstřebává ionty sodíku, které sebou vodu berou – buď zpátky do cév (krve) nebo z krve do tubulu – dle množství moče a tekutin v těle
dist ln tubulus
Distální tubulus
 • Podílí se na sekreci vodíku a draslíku do tubulů
 • Reabsorbuje Ca ionty
 • Vylučuje močovinu a fosfáty
sb rac kan lek
Sběrací kanálek
 • Definitivní úprava objemu moči i jejího složení
 • Reguluje prostupnost buněk pro vodu a ionty:
 • A) antidiuretický hormon – ADH, vazopresin z hypotalamu – snižuje množství moče

účinek – když dojde ke snížení objemu ECT a zvýšení osmolality plazmy – dochází k dráždění osmoreceptorů – uvolnění hormonu do krve – zvýšení prostupnosti buněk sběracího kanálku pro vodu – pokles objemu a vzestup koncentrace definitivní moči

 • B) aldosteron – hormon kůry nadledvin – snižuje množství moče

účinek – když dojde ke snížení koncentrace Na v ECT – uvolnění hormonu – zvýšení zpětné resorpce Na a tím i vody – snížení objemu definitivní moči – vyloučení K

definitivn mo
Definitivní moč
 • Diuréza – množství definitivní moče za den – 1000 až 2000 ml
 • Oligurie – snížení tvorby moči – 500 ml
 • Anurie – zástava močení – 100 ml
 • Polyurie – zvýšený objem moči – více než 3000 ml
 • pH moči – lehce kyselé – 4,5 – 8,0
 • Specifická hmotnost – 1 001 – 1 035
 • Obsah moči:
 • Voda
 • Anorganické látky – Na, Cl, K
 • Organické látky – močovina, kyselina močová, kreatinin atd.
 • Urochrom – barvivo, degradační produkt bilirubinu
 • Amoniak – podmiňuje typický zápach
hormony produkovan ledvinami
Hormony produkované ledvinami
 • Erytropoetin – reguluje tvorbu erytrocytů, tvoří se při hypoxii v tkáních
 • Renin – produkují jej specializované buňky na rozhraní kůry a dřeně – enzym, který mění neúčinný angiotenzinogen na angiotenzin I., ten se dále mění na účinný angiotenzin II. – ten má vazokonstrikční účinky (zvyšuje TK) a podílí se na regulaci sekrece aldosteronu
hormony p sob c v ledvin ch
Hormony působící v ledvinách
 • Antidiuretický hormon
 • Aldosteron
 • Parathormon ze štítné žlázy – zpětná resorpce Ca a exkrece fosfátů
 • Atriální natriuretický faktor – srdeční buňky – zvyšuje vylučování Na ledvinami – zvyšuje diurézu – snižuje TK
vy et en funkce ledvin
Vyšetření funkce ledvin
 • Provádí se pomocí tzv. kreatinové clearence – vyjadřuje míru očišťovací schopnosti ledvin – za jak dlouhou časovou jednotku jsou ledviny schopny očistit krev od dané látky (zde od kreatininu)
ad