funk n styly slohov postupy a tvary n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PowerPoint Presentation
Download Presentation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

- PowerPoint PPT Presentation


 • 720 Views
 • Uploaded on

CJL sloh. Funkční styly, slohové postupy a útvary. M gr. Kateřina Pelikánová. www.zlinskedumy.cz. Základní funkční styly. Podle funkce jazykového projevu rozlišujeme tyto základní funkční styly spisovného jazyka:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - murray


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
funk n styly slohov postupy a tvary

CJL sloh

Funkční styly, slohové postupy a útvary

Mgr. Kateřina Pelikánová

www.zlinskedumy.cz

z kladn funk n styly

Základní funkční styly

Podle funkce jazykového projevu rozlišujeme tyto základní funkční styly spisovného jazyka:

1. Prostěsdělovací –funkce = informovat, sdělit, konstatovat. Styl běžné komunikace a konverzace.

2. Odborný – funkce = sdělit, informovat v oblasti odborné. Sdělují se odborné poznatky.

3. Administrativní – funkce = informovat, také řídicí a archivační. Styl věcné komunikace.

z kladn fun n styly
ZÁKLADNÍ FUNČNÍ STYLY

.

4. Publicistický – funkce = informovat, sdělit, ale získat a přesvědčit adresáta (čtenáře, posluchače, diváka). Styl novin, časopisů a ostatních masmédií.

5. Řečnický – funkce = přesvědčit, získat, také funkce a

agitační a propagační.

6. Umělecký – funkce = estetická, styl literární komunikace.

zaj mavost
Zajímavost
 • Zamyslete se!
 • Který funkční styl je ze všech nejstarší???
 • Odpověď:
 • Historicky nejstarší ze všech funkčních stylů je styl administrativní.
 • Jednalo se o různé zápisy (kolik zboží je potřeba, kdo komu co dluží), předpisy, zákony.
slohov postupy a tvary
Slohové postupy a útvary
 • Slohový postup je způsob, jakým ztvárníme dané téma (pojetí, výběr a uspořádání prostředků).
 • Slohový útvar je konkrétní výsledek použití jednoho slohového postupu (ale většinou více slohových postupů). Je to určitý uzavřený textový celek.
 • Konkrétní útvary se mohou uplatnit ve více postupech.
slohov postupy a tvary i
Slohové postupy a útvary - I

Rozlišujeme tyto postupy a útvary:

 • 1. Informační (sdělovací) – nejjednodušší, podává fakta (co, kdy, kde), nevysvětluje, připouští se forma výčtu.

Útvary – běžný hovor, rozhovor, sdělení, oznámení, zpráva, dopis, SMS, e-mail, úřední oznámení, pozvánka, dotazník, formulář, zprávy v masmédiích, inzerát, reklama.

 • 2. Vyprávěcí postup – má dějovou linii, požaduje se zápletka, vyvrcholení a rozuzlení děje. Důraz se klade na zajímavost.

Útvary – běžné vyprávění, umělecké vyprávění (povídka, novela, román), vzpomínky, memoáry, reportáže, črty.

slohov postupy a tvary ii
Slohové postupy a útvary - II
 • 3. Popisný a charakterizační postup – rysy a znaky skutečnosti (jev, věc, osoba, zvíře). Charakterizační vystihuje vlastnosti.

Útvary – běžný popis, odborný popis, návod, popis pracovního postupu, výklad, seznam, dotazník, životopis, posudek, umělecký popis nebo charakteristika (líčení).

 • 4. Výkladový postup – podstata jevů, nejen vnější znaky, ale i vnitřní souvislosti. Podstatná je logická souvislost.

Útvary – výklad, pojednání – učebnice, publikace, zákony, směrnice, předpisy, normy, přednáška, referát, proslov, projev.

slohov postupy a tvary ii i
Slohové postupy a útvary - III
 • 5. Úvahový postup – vyjadřuje názor autora, zamyšlení se nad určitou problematikou nebo jen citový postřeh. Hodnotí a srovnává, vyvozuje závěry.
 • Útvary– zamyšlení, úvaha, odborná úvaha – esej, recenze, diskuse (běžná, rozhlasová nebo televizní, internetová), komentář.
 • Který z výše uvedených slohových útvarů neznáte?
 • Např. črta = zde drobný prozaický útvar, jednoduchý děj,

uvolněná kompozice.

zdroje
Zdroje
 • MUŽÍKOVÁ, Olga. MARKVARTOVÁ, Barbora. KLUSÁČKOVÁ, Lenka. JEŘÁBKOVÁ, Eleonora; ADÁMKOVÁ, Petra: Odmaturuj z českého jazyka, třetí, doplněné vydání, Didaktis, 2007. ISBN 80-7358-082-9.
 • SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk v kostce pro střední školy, druhý dotisk 2. vydání, Fragment, 2011. ISBN 978-80-253-0950-6.