http polj uns ac rs n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
МАТЕМАТИКА СА СТАТИСТИКОМ http :// polj.uns.ac. rs PowerPoint Presentation
Download Presentation
МАТЕМАТИКА СА СТАТИСТИКОМ http :// polj.uns.ac. rs

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

МАТЕМАТИКА СА СТАТИСТИКОМ http :// polj.uns.ac. rs - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

МАТЕМАТИКА СА СТАТИСТИКОМ http :// polj.uns.ac. rs. др Сне ж ана Мати ћ- Кеки ћ Департман за пољопривредну технику, Пољопривредни факултет, Нови Сад, snmk@polj. u ns.ac. rs. Информације о .... искључиво на Сточарски павиљон, 5. спрат,огласна табла ili http:// polj.uns.ac.r s.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

МАТЕМАТИКА СА СТАТИСТИКОМ http :// polj.uns.ac. rs


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
http polj uns ac rs

МАТЕМАТИКАСА СТАТИСТИКОМhttp://polj.uns.ac.rs

др Снежана Матић-Кекић

Департман за пољопривредну технику, Пољопривредни факултет, Нови Сад,

snmk@polj.uns.ac.rs

5 ili http polj uns ac r s
Информације о .... искључиво наСточарски павиљон,5. спрат,огласна таблаili http://polj.uns.ac.rs

др Снежана Матић-Кекић

Сточарски павиљон,5. спрат,1. кабинет

КОНСУЛТАЦИЈЕ средом од 11-12 ч

СAРAДНИцИ

мр Небојша Дедовић

Сточарски павиљон,5. спрат,30. кабинет

slide3
Садржај курса
 • Системи линеарних једначина
 • Функције: особине, домен, нуле, знак
 • Изводи функције и примена (1. колоквијум)
 • Матрице и детерминанте
 • Вероватноћа и расподеле случајних пром.
 • Узорак, дисперзија, очекивање, статистике
 • Тестирање хипотеза, интервали поверења
 • Пирсонов тест
slide4
Начин полагања(100 поена)
 • 100 п.=40 п. (1. семестра)+ 60 п. (испит)
 • 40 п.=

20 п. (задаци)+ 20 п.(теорија)

 • 60 п. = 30 п. (задаци)+ 30 п.(теорија)
 • 55 поена је минимум за полагање

10 (активност) gratis

10 п. = 5 п.(вежбе)+5 п.(предавања)

slide5
Начин полагања(теорија)
 • Колоквијум:

10 теоријских тест питања

тачно, нетачно, не знам, негативни поени

(свако питање по 2 п. или -1 п. или 0 п.)

 • Активност: 5 п.

за редовно присуство на предавањима

за тачне одговоре на постављена питања.

 • Испит: 20+30 п.

15 (6+9)теоријских тест питања

(свако питање по 3,3 п. или -1,5 п. или 0 п.)

slide6
Литература (фотокопирница поред Амфитеатра)

1. Уџбеник: др Снежана Матић-Кекић,

“Привредна математика”435 дин

2.Збирка задатака : мр Сања Коњик и мр Небојша Дедовић “Математика збирка решених задатака” 576 дин

3. Збирка теорије: др Снежана Матић-Кекић

“Математика збирка решених теоријских тест питања” 289 дин

4. Скипте из Статистике за фотокопирање

slide7
Системи линеарних једначина
 • Поставка математичког модела
 • Гаусов метод елиминације
slide8
Систем линеарних једначина

Б = беланчевине М = масти У = угљени хидрати

Колико треба помешати сточне хране С1,С2, С3 и С4 за нову смешу тако да смешасaдржи 25% беланчевинa, 8 % масти и 45 % угљених хидрата?

slide9
Линеарно програмирање
 • Поставка модела проблема линеарног програмирања
 • Геометријска метода
 • Симплекс метод
slide10
Функције
 • Које пресликавање је функција?
 • Експлицитни и имплицитни запис
 • Дефинисаност
 • Парност, непарност
 • Раст и опадање
 • Локални екстреми
 • Конкавност и конвексност
 • Превојне тачке
slide11
Функције-изводи
 • Табела првих извода елем. Функција
 • Правила за изводе неелементарних функција
 • Изводи вишег реда
 • Примена извода на испитивање:
    • Раста и опадања
    • Локалних екстрема
    • Конкавности и конвексности
    • Превојних тачака
slide12
Привредне функције
 • Функција понуде и потражње
 • Функције прихода, трошкова и добити
 • Интервал рентабилност
 • Добро нивелисана цена робе
 • Максимална добит, максимални приходи и минимални трошкови
 • Еластичност привредних функција
slide13
Матрице и детерминате
 • Основне појмови: тип, ред, ....
 • Операције над матрицама
 • Детерминанта, дефиниција, особине и методе рачунања
 • Адјунгована и инверзна матрица
slide14
Вероватноћа
 • Случајан догађај
 • Дефиниција и особине вероватноће
 • Расподеле случајних променљивих
 • Математичко очекивање, дисперзија
 • Коефицијент корелације
slide15
Статистика
 • узорак, емпиријске расподеле
 • метода најмањих квадрата
 • интервално оцењивање параметара
 • тестирање хипотеза
 • Пирсонов тест
 • анализа корелације и регресије