gemeentelijk fietsbeleid n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gemeentelijk Fietsbeleid PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gemeentelijk Fietsbeleid

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

Gemeentelijk Fietsbeleid - PowerPoint PPT Presentation


  • 118 Views
  • Updated on

Gemeentelijk Fietsbeleid. NHL 2008 – 2009 12 mei 2009. Gemeentelijk Fietsbeleid. waarom fietsbeleid fietsbeleid werkt wat kan een gemeente aan fietsbeleid doen? wat zijn de voorwaarden voor succes? rol van de fiets in verplaatsingen instrumenten voor fietsbeleid.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Gemeentelijk Fietsbeleid


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
gemeentelijk fietsbeleid

Gemeentelijk Fietsbeleid

NHL2008 – 200912 mei 2009

gemeentelijk fietsbeleid1
Gemeentelijk Fietsbeleid
  • waarom fietsbeleid
  • fietsbeleid werkt
  • wat kan een gemeente aan fietsbeleid doen?
  • wat zijn de voorwaarden voor succes?
  • rol van de fiets in verplaatsingen
  • instrumenten voor fietsbeleid
slide3
waarom fietsbeleid?1. mobiliteit:- plaats in het vervoerssysteem- 25% van de verplaatsingen per fiets- 1/3 van de verplaatsingen < 7,5 km (= 30 min.) kansen voor de fiets - ruim 20,0 mln. fietsen in Nederland
slide4
2. ketenmobiliteit - 1/3 van de treinreizigers gaat per fiets naar het station - afgelopen vijf jaar: stijging fietsgebruik met 50% naar station
slide5
3. bereikbaarheid- fiets neemt weinig ruimte in: 20 á 30 keer minder dan een auto- fietsverkeerslicht: 6 keer zoveel fietsers verwerken dan auto’s- in de stad is de fiets sneller dan de auto- fietspaden zijn minder grote barrières
slide6
economie- fiets en voetganger: winkelomzet: 50% van automobilisten- bezoeken winkelcentra wel vakerAssen: aandeel fiets bij winkelbezoek is 30%; omzet aandeel: 26%. Auto: 46% en omzetaandeel: 56%
slide7
5. maatschappelijke participatie - bevordering zelfstandigheid ouderen en kinderen - vrijheid - bereikbaarheid van voorzieningen - goedkoop (in aanschaf en gebruik)
slide8
6. milieu en luchtkwaliteit- 6% van de autoritten kan door de fiets vervangen worden- luchtkwaliteit in steden: vooral auto is de boosdoener:minder auto’s  betere luchtkwaliteit!
slide9
7. gezondheid - 30 minuten bewegen - fietsen vermindert de kans op een hartinfarct, op diabetes, stress, sommige kankersoorten - goed voor ouderen, in beweging blijven - onderzoek EUR: mensen die regelmatig bewegen, leven 1,5 jaar langer
slide10
8. ruimtelijke ordening - minder auto’s  meer fietsen - minder ruimte voor auto-infrastructuur  compacte stad - bestemmingen op fietsafstand (binnen 7,5 km.) - goede fietsvoorzieningen (Groningen, Houten, Zwolle)
slide11
9. marketing - fiets is een goed marketing instrment - fiets als promotie-product - hotelfietsen - OV-fiets - rol van de fiets in films: Zwartboek (Carice van Houten); Evelien (Kim van Kooten) - in soap series
slide12
10. maatschappij/samenleving - fiets bevordert interactie tussen mensen - goed voor onderlinge verdraagzaamheid, mensen letten op elkaar - minder agressie - fietsen is onderdeel van de Nederlandse cultuur
slide13
- mensen willen gezien worden op een fiets - fietsen in alle soorten en maten voor diverse doelgroepen (www.gazelle.nl) - 85% van de Nederlanders vindt dat er meer geld voor de fiets moet worden uitgetrokken - fietsen wordt geassocieerd met vreugde, geluk, vrijheid, altijd op tijd,
slide14
fietsbeleid werkt!- inspanning in fietsbeleid: - infrastructuur - ruimtelijke ordening - fietsparkeren meer mensen op de fiets  tevreden fietsers hoe meer fietsers  hoe meer investeringen/ fietsvriendelijke beleidskeuzes
slide15
- fietsmaatregelen zijn relatief goedkoop in vergelijking met auto- en ov investeringen: - infrastruktuur auto: 10 keer duurder dan fiets - autoparkeren: 15 á 20 keer duurder dan voor de fiets- goede kosten/opbrengsten verhouding
slide16
wat kan een gemeente doen?- goed netwerk van fietsroutes: - veilig - direct - weinig oponthoud - goede en voldoende stallingsmogelijkheden
slide17
Goed fietsbeleid: wat zijn de voorwaarden voor succes?fietsbeleid is het meest effectief en efficiënt als integraal onderdeel van:- ruimtelijke ordening- verkeersbeleid- consequent politiek beleid- economisch beleid- onderwijs- binnenstadsbeleid- milieubeleid- gezondheidsbeleid
slide18
Politieke keuzes:- meer ruimte voor de fiets en minder voor de auto- bevorderen ketenverplaatsingen (bus + fiets) ipv uitbreiding auto-infrastruktuur- benutting bestaande infrastruktuur: - autoluw maken van bepaalde routes - aanpassing verkeerslichten - aanleg fietsstroken op bestaand wegprofiel- stringent parkeerbeleid
slide20
fiets en verkeersveiligheid- 1980: 400 fietsdoden- 2005: 150 fietsdodensterke toename autogebruik en fietsgebruik in 25 jaar:- verwachting: meer fietsdoden- praktijk: minder fietsdoden!
slide21
maatregelen:- fietsers voorrang van rechts- bromfietsen op de rijbaan- dode hoek spiegel- meer eigen infrastructuur- invoering Duurzaam Veilig
  • hoog fietsgebruik  minder fietsongevallen!
slide23
woon-werk verkeer- tot 7,5 km: fietsaandeel: 45%!- al jaren stabiel!- campagnes: “fiets naar je werk!”- fiets-privé plan- douches + kleedruimtes- goede stalling- reiskostenvergoeding fiets
slide24
winkelverkeer- fietsende bezoekers besteden minder maar komen wel vaker naar de winkel- meer op de fiets: parkeerruimte voor auto’s van regionale winkelbezoekers (binnenstad)- meer fietsen  goed voor lokale middenstand
slide25
voorbeeld: Groningen- Stadjers: 46% (fiets); 10% (auto); omzet: 56% (fiets); 11% (auto); besteding: € 28 (fiets); € 25 (auto)- totaal (lokaal + regionaal): 31% (fiets); 25% (auto); omzet: 34% (fiets); 35% (auto); besteding: € 27 (fiets); € 33 (auto)
slide26
stimuleren winkelbezoek binnenstad per fiets:- fietsenstallingen (gratis)- fietsparkeren dicht bij winkels- bezorgdienst boodschappen- transportfietsen- internet
slide27
fietsen in voetgangersgebieden:- 100 voetgangers/meter/uur  menging- 100 – 160: rijloper in “ongeleed profiel”- 160 – 200: rijloper in “geleed profiel”- > 200: geen menging
slide28
de fiets in het schoolverkeer- jong geleerd, oud gedaan- stimuleren zelfstandigheid- gezond- 14% wordt met de auto gebracht- Houten: 6%, Amsterdam: 60% lopen- gem. landelijk: 40%
slide29
waarom met de auto naar school?- verkeersveiligheid- combineren met naar het werk gaan- school is te ver weg- 14% is laag, maar iedere dag op hetzelfde moment! (14% van 500  70 kinderen in 50 auto’s om 8.30 uur in een woonstraat!)
slide30
brede aanpak: gedrag, infrastructuur en communicatie- CROW-brochure “Samen werken aan een Duurzaam Veilige schoolomgeving”- infrastructuur, handhaving, educatie, communicatie met ouders- fietsenstalling bij school
slide31
- samenwerken! - (verkeers)ouders - schoolleiding - gemeente - politie - omwonenden - leerkrachten - kinderen
slide32
- methoden

- KANS (Kinderen Anders Naar School) - verkeersslang - kindlint - ANWB Streetwise - verkeersveiligheidslabel - boekjes: “spitsuur rond school”, “de schoolspits” (www.rov-utrecht.nl)

slide33
fiets en openbaar vervoer(ketenmobiliteit)- station: - éénderde van de treinreiziger komt met de fiets - 45% van alle Nederlanders woont binnen een afstand van 3 km van een station! - Groningen: ca. 9.000 fietsen (weekend)
slide34
onderzoek bij 25 woon-werk relaties: reistijd (vf-waarde): fiets+ov - auto: 1,25 reistijd: lopen of bus+ ov – auto: 1,43

 fiets bij voortransport: 15% verbetering

slide35
maatregelen: - uitbreiding stallingsvoorzieningen (Prorail: “ruimte voor de fiets”) - verschuiving van bewaakt naar onbewaakt - aanpak weesfietsen (15%!!) - fietskluizen

- vouwfiets - OV-Fiets (www.ov-fiets.nl) - Parijs: “witte fietsen-plan” (www.velib.fr)

slide36
nieuwe ontwikkelingen- vouwfiets mee in de bus (Qliners + streekbussen in Groningen en Drenthe)- Park & Bike- fiets mee in de metro- Q-park: huurfietsen in parkeergarages- OV-fiets niet alleen bij stations - handhaven veerponten (www.voetveren.nl)
slide37
recreatief fietsen- fietsen met een doel-bestemming (zwembad, recreatie gebied)- fietsen als doel (zondagmiddag)- wielrennen- bewegen- fietsvakanties
slide38
- fietsvoorzieningen dienen beide doelen: (recreatief + utilitair) - voetveren - fietspaden - stallingen bij bushaltes
slide39
wat is belangrijk voor recreatief fietsen?- (bewaakte) stallingen bij het strand- knooppuntroutes- bewegwijzering- paddestoelen- horeca- arrangementen
slide40
zie ook: www.fietsberaad.nlwww.fietsersbond.nlwww.verkeerskunde.nlwww.crow.nl