hazai innov ci s feladatok a nih szerepe s tev kenys ge n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hazai innovációs feladatok, a NIH szerepe és tevékenysége PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hazai innovációs feladatok, a NIH szerepe és tevékenysége

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Hazai innovációs feladatok, a NIH szerepe és tevékenysége - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Hazai innovációs feladatok, a NIH szerepe és tevékenysége. Dr. Peredy Zoltán Főosztályvezető-helyettes Stratégiai Főosztály. Platformnap Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló NTP Budapest, 2012.01.17. Új nemzetközi policy környezet. Nemzetközi stratégiák:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hazai innovációs feladatok, a NIH szerepe és tevékenysége' - aida


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hazai innov ci s feladatok a nih szerepe s tev kenys ge

Hazai innovációs feladatok, a NIH szerepe és tevékenysége

Dr. Peredy Zoltán

Főosztályvezető-helyettes

Stratégiai Főosztály

Platformnap

Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló NTP

Budapest, 2012.01.17.

j nemzetk zi policy k rnyezet
Új nemzetközi policy környezet

Nemzetközi stratégiák:

EUROPE 2020 - Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája (2010)

INNOVATION UNION (Europe 2020 Flagship Initiative), (2010)

OECD Innovation Strategy- Innováció a növekedés megerősítésére, valamint a globális és szociális kihívásokra, (2010)

Green GrowthStrategy (OECD stratégia, 2011)

OECD innovation for development strategy

Új policy megközelítés – a válság után …(?)

VÁLSÁG

2014. szeptember 18.

hazai strat giai portfoli
Hazai stratégiai portfolió

Új policy megközelítés

Hazai stratégiák:

 • Új Széchenyi Terv (2011. január 15.)
  • V. prioritás: Tudomány – Innováció
 • Nemzeti Reform Program (2011)

Készülő stratégiák:

 • Magyar Növekedési Terv (vitaanyag)
 • KFI stratégia (a támogatás-ösztönzés új alapokra helyezése)
 • NIH stratégia
 • Ágazati innovációs stratégiák
a k f i j korm nyzati strukt r ja

A K+F+I új kormányzati struktúrája

Parlamenti bizottságok

Innovációs és Fejlesztési Eseti Bizottság

MTA

OTKA

K o r m á n y

Innováció Koordináció (államtitkári/elnöki értekezlet)

Nemzeti Kutatási, Innovációs és

Tudománypolitikai Tanács (NKITT)

KIM

NEFMI

NFM

NGM

Tudományos,

szakmai,

vállalkozói,

és

társadalmi

szervezetek

SZTNH

NFÜ

NIH

MRK

(Szellemi

Tulajdon

Nemzeti

Hivatala)

(Magyar

Rektori

Konferencia)

(Nemzeti

Fejlesztési

Ügynökség)

(Nemzeti

Innovációs

Hivatal)

Közreműködő szervezetek (MAG)

Akadémiai

kutatóintézetek

Felsőoktatási

intézmények

Vállalkozások,

KFI szolgáltatók

az orsz ggy l s j eseti bizotts ga
Az Országgyűlés új eseti bizottsága

Innovációs és Fejlesztési Eseti Bizottság

(Az Országgyűlés 76/2011. (X. 14.), és 81/2011. (X. 28.) OGY határozata)

Feladata:

az Országgyűlés kutatás-, fejlesztés- és innováció politikai tevékenységének elősegítése; az innovációt érintő törvények áttekintése; a kutatásról és fejlesztésről közvetlenül rendelkező törvények, kormány-, illetve miniszteri rendeletek áttekintése; a kutatási és fejlesztési, innováció- és tudománypolitikai tevékenység kormányzati kezelésének módja, szervezeti rendjének áttekintése, hatékonyságának vizsgálata, valamint a tudomány és a gazdaság kapcsolatának erősítés.

A bizottság munkájáról évente a magyar tudomány ünnepéig, november 3-áig jelentést készít az Országgyűlés számára.

nemzeti innov ci s hivatal nih
Nemzeti Innovációs Hivatal(NIH)
 • A Kormány a 303/2010. (XII.23.) Korm. rendelettel 2011. január 1-jével létrehozta a Nemzeti Innovációs Hivatalt (NIH) és meghatározta jogi státuszát, működési feltételeit és feladatait.
  • „A Nemzeti Innovációs Hivatal a kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelős miniszter irányítása alatt működő központi hivatal.”
  • „A Kormány kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelős szervként a Hivatalt jelöli ki.”
 • A NIH-re vonatkozó új SZMSZ 2011. júniusban hatályba lépett (www.nih.gov.hu)
a nemzeti innov ci s hivatal nih k ldet se

A Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) küldetése

„A K+F és az innováció területén

olyan államigazgatási együttműködési struktúrák, kooperációs hálózatok,

valamint innovációs elemző és szolgáltató kapacitásokkiépítése és működtetése,

amelyek Magyarország és az EU

gazdaságstratégiai céljainakmegvalósítása érdekében elősegítik a nemzeti innovációs rendszer szereplőinek hatékony munkáját,

és a hazai, illetve nemzetközi együttműködését.”

a nih funkci i s tev kenys g nek n gy pill re

Közvetítő,

kooperációs funkciók

NIH

Államigazga-

tási funkciók

Szolgáltatási, ügynökségi funkciók

KFI stratégia

és

stratégiai monitoring, értékelés

Innovációs elemző tudásbázis,

és

információs adatbázis

Innovációs szolgáltató és menedzs-ment rendszerek, hálózatok fejlesztése

EU-s

és nemzetközi

KFI

együtt-működések

Hatékony szervezet

A NIH funkciói és tevékenységének négy pillére
a nih tev kenys ge 1
A NIH tevékenysége (1)
 • KFI stratégia és stratégiai monitoring, értékelés
  • Közreműködés a KFI stratégia tervezésében (NGM) és megvalósításában, részstratégiák és elemző anyagok készítése
  • Hazai és nemzetközi stratégiák (EU, OECD) összehangolásában közreműködés
  • Kiemelt ágazatok (ÚSZT) innovációs stratégia- készítésének koordinálása
  • A KFI szakterület képviselete más szakterületi fejlesztési stratégiákban
  • KFI stratégiák, programok stratégiai monitorozása, és szakmai értékelése
a nih tev kenys ge 2
A NIH tevékenysége (2)
 • Innovációs elemző tudásbázis és informá-ciós KFI adatbázis (TéT Obszervatórium)
  • Tényeken alapuló stratégiai tervezés, elemzések
  • Innovációs szolgáltatások megalapozása (partnerkeresés, pályázatok alanyai)
  • Obszervatóriumi szolgáltatások (államigazgatás, kutatók, vállalkozók)
  • Integrált KFI adatbázis
  • Hazai és nemzetközi KFI trendek; kiadványok
  • Közreműködés a KFI statisztika módszertani fejlesztésében
a nih tev kenys ge 3
A NIH tevékenysége (3)
 • Innovációs szolgáltató és menedzsment rendszerek, hálózatok fejlesztése
  • Innovációs szolgáltatások fejlesztése, módszertani megalapozása
  • Innovációs szolgáltatások hálózatos, rendszerszerű tervezése, szervezése
  • Az innovatív ötletek megvalósítását segítő mentori rendszer kiépítése
  • Fókuszált ágazati KFI programok szakmai koordinálása
  • Regionális innováció segítése
a nih tev kenys ge 4
A NIH tevékenysége (4)
 • EU-s és nemzetközi KFI együtt-működések
  • Közreműködik az EU tagállami feladatokban
  • Összefogja az EU KFI kertprogramokkal kapcsolatos hazai tevékenységet (22 tematikus program esetén: program-tanácsok, PC, nemzeti kapcsolattartók hálózata, NCP)
  • Multilaterális KFI együttműködések gondozása
  • Kétoldalú KFI kapcsolatok szakmai gondozása, 36 országra kiterjedően
  • Kétoldalú KFI programok gondozása
  • TéT attaséi hálózat szakmai koordinálása
egy j lehet s g a pcp
Egy új lehetőség, a PcP
 • A kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzés (Pre-commercial Procurement, továbbiakban PcP) egy két- vagy három szakaszos, versenyalapú beszerzési folyamat, az állami támogatás (de minimis) kizárásával.
 • A modell alapelve a K+F leválasztása a végtermék kereskedelmi léptékű bevezetéséről, tárgya ezért kizárólag K+F szolgáltatás beszerzése (nem tartalmazza a kereskedelmi célú fejlesztési tevékenységet).
 • A PcP modell előnye, hogy ennek alkalmazásával a közintézmény saját, elsősorban financiális nehézségeire testre szabott, anyagilag vállalható terméket/szolgáltatást kaphat.
 • A megfogalmazott közérdekű probléma megoldására a versenyben kiválasztott vállalkozások különböző megoldási javaslatokkal állnak elő.
 • A többlépcsős folyamat során közbenső értékelések teszik lehetővé, hogy a legjobb megoldásokat ajánlók kerüljenek kiválasztásra.
 • A PcP projektek végső szakaszában jellemzően legalább két vállalkozás kap megbízást, ami biztosítja a versenyhelyzetet jövőbeli kereskedelmi léptékű közbeszerzésekhez.
slide14
A PCP programok jellemzően az alábbi célokat szolgálhatják:

 A. a közszolgáltatások színvonalának növelése;

B. közpolitikai célok elérése;

C. a technológiatranszfer ösztönzése a gazdaságban új technológiák kifejlesztése révén;

D. a versenyképesség növelését (állami és privát egyaránt);

E. megoldás új kihívásokra (öregedő európai társadalom – új irányok, megoldások az egészségügyben).

F. Lehetőséget biztosít a közszféra szereplőinek, hogy olyan vállalkozásokkal működhessenek együtt, amik egyéb esetben – méretüket vagy kapacitásukat tekintve – nem indulhatnának közbeszerzéseken.

pcp helyzete eur p ban
PcP helyzete Európában

Növekvő érdeklődés

Keretprogram tervezése

Keretprogram-tervezet kész

Működő pilot-projektet*

SI, FR, GR, DE, LV, MT,

RO, LU, BG, SK, CZ,

EE, CH, PO, CY

IT, IE, SE, ES, AT,

LT, PO, NO

FI, DK, HU

BE, UK, NL

* Egyelőre csak 1 PcP folyamatot ismer el az Európai Bizottság (UK Energia-Technológiai Intézet), mint nem állami támogatást. Más kezdeményezések (UK SBIR, NL SBIR, BE / flandriai pilot) esetében még folyik azok Bizottsági vizsgálata.

p ld k pcp alkalmaz sra
Példák PcP alkalmazásra

Szúrás mentes vércukorszint mérő (Non-invasive Glucose Meter) - UK

slide19
Köszönöm a figyelmet!

További információ:

Dr. Peredy Zoltán főosztályvezető-helyettes

Nemzeti Innovációs Hivatal

Stratégiai Főosztály

E-mail: zoltan.peredy@nih.gov.hu

Web:www.nih.gov.hu