Eu kih v sok magyar feladatok
Download
1 / 28

- PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

EU kihívások - magyar feladatok. Lehetőségek és feladatok az EU-ban magyar civil szervezetek számára Előadó: dr. Benedek László Térfél Alapítvány. Tartalom. Civil szervezetek az EU joganyagában és hivatalos dokumentumaiban Civil szervezetek képviselete az EU intézményeiben

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - kort


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Eu kih v sok magyar feladatok

EU kihívások - magyar feladatok

Lehetőségek és feladatok az EU-ban magyar civil szervezetek számára

Előadó: dr. Benedek László

Térfél Alapítvány


Tartalom
Tartalom

 • Civil szervezetek az EU joganyagában és hivatalos dokumentumaiban

 • Civil szervezetek képviselete az EU intézményeiben

 • Konzultáció és párbeszéd

 • A nyitott koordináció módszere

 • Támogatási rendszerek – pályázati lehetőségek civil szervezetek számára


Ngo szektor az eu joganyag ban
NGO-szektor az EU joganyagában

 • Maastrichti Egyezmény 1992. – az EU legyen a polgárok Európája

  • 23. Sz. Nyilatkozat: „fontos az Európai Közösség, valamint a jótékony célú egyesületek és alapítványok - mint a szociális létesítményekért és szolgálatokért felelős szervek - közötti együttműködés.”

 • Amszterdami Szerződés 1997.

  • Környezetvédelmi konvenció – környezetvédelmi szervezetek

  • Közlemény az önkéntes szervezetekről és alapítványokról - A nonprofit szektor teljesítményét gazdasági, szociális és politikai szempontból jelentősnek és támogatásra méltónak tartja, kiemelia szociálpolitikát, a fejlesztési és humanitárius segélyeket (fejlődő országoknak), a környezetvédelmet és az emberi jogokat

  • Párbeszéd – szociális NGO-k, Európai Szegénység-elleni Háló

 • Aarhusi Megállapodás 1998. – EU környezetvédelmi politikája

 • Lisszaboni stratégia 2000. – A szociális dimenzió megszilárdítása


 • Ngo szektor az eu dokumentumokban
  NGO-szektor az EU dokumentumokban

  • „Együttműködés jótékony szervezetekkel mint gazdasági és szociálispartnerekkel a szociális jólét területén” 1997.

  • „A civil szervezetek szerepe és hozzájárulása Európa építéséhez” 1999.

  • BIZOTTSÁGI VITAANYAG „Az Európai Bizottság és a Nem-kormányzati szervezetek: Szorosabb partneri kapcsolatok” 2000.

  • „Európai Kormányzás – Fehér Könyv” 2001.

  • A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE „A konzultáció és a párbeszéd megerősített kultúrája felé – A Bizottság általános elvei és minimális előírásai az érdekelt felek konzultációjához” 2002.

  • A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE „A Lisszaboni stratégia szociális dimenziójának megszilárdítása: a nyitott koordináció korszerűsítése a szociálpolitika területén” 2003.


  A bizotts g s az ngo szektor k z tti egy ttm k d s alapjai
  A Bizottság és az NGO-szektor közötti együttműködés alapjai

  • A részvételi demokrácia erősítése

  • Az állampolgárok meghatározott csoportjainak képviselete az európai intézményekben

  • Részvétel a politikai irányelvek kialakításában

  • Részvétel a programok végrehajtásában

  • Részvétel az európai integrációs folyamatban


  A civil t rsadalom szerepe
  A civil társadalom szerepe alapjai

  • Fehér Könyv: „A civil társadalom fontos szerepet játszik az állampolgárok ügyeinek felvállalásában, közvetítésében, illetve a polgárok érdekeinek megfelelő szolgáltatások biztosításában. A civil társadalom egyre inkább a politika-, és társadalomformálás terepeként tekint Európára. Reális lehetőség mutatkozik arra, hogy a polgárok aktívabban bekapcsolódhassanak az Unió ügyeibe, és arra is, hogy strukturált csatornákon keresztül jelezhessenek vissza, kritizálhassanak, tiltakozhassanak.


  A p rbesz d s konzult ci sor n k vetett f c lkit z sek
  A párbeszéd és konzultáció során követett fő célkitűzések

  • Átláthatóbb konzultációs folyamat kialakítása

  • Hasznos információkkal – alapelvek és standardok – szolgálni

  • Koherens és rugalmas hálózatok kialakítása a konzultációk elősegítésére

  • Kölcsönös tanulás és a legjobb gyakorlatok átvételének elősegítése


  A bizotts g s az ngo szektor k z tti p rbesz d folyamata
  A Bizottság és az NGO szektor közötti párbeszéd folyamata

  • Ad hoc megbeszélések – az EU fontos eseményeihez kötődő egyeztető fórumok

  • Strukturált dialógus – az NGO-kal folytatott párbeszéd rendszeres keretek között, többnyire szektorálisan

  • Hivatalos konzultációk – szakértő tanácsadó testületekben, az NGO-k megfigyelő és kontrollfunkciója érvényesül


  Aj nl sok a civil szervezetekkel val konzult ci hoz
  Ajánlások a civil szervezetekkel való konzultációhoz folyamata

  • Internetes adatbázis kialakítása az információkhoz való hozzáférés biztosítása és a konzultációs folyamat koordinálása céljából – CONNECS

   http://europa.eu.int/comm/civil_society/coneccs/index_en.htm

  • A Bizottság évenként tárgyalja meg a fontosabb eseményeket

  • Megfelelő eszközök kifejlesztése a konzultációkhoz

  • Nyilvánosság és átláthatóság biztosítása

  • Minimális szabványok megfogalmazása a konzultációhoz


  Coneccs
  CONECCS folyamata


  Coneccs ii
  CONECCS II. folyamata


  Az eur pai gazdas gi s szoci lis bizotts g
  Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság folyamata

  • Az Európai Bizottság az Európai Parlament és az Európai Tanács hivatalos véleményező intézménye

  • Az EGSZB hivatása, hogy híd szerepet töltsön be az EU intézményei és a tag-államok, Európa szervezett civil társadalma között


  Kikb l ll az egszb
  Kikből áll az EGSZB? folyamata

  • Római Szerződés, 1957.

   A gazdasági és társadalmi élet különböző csoportjainak képviselőiből

  • Nizzai Szerződés, 2000.

   A szervezett civil társadalom különböző gazdasági és társadalmi alkotóelemeinek képviselőiből


  Mi a szervezett civil t rsadalom
  Mi a szervezett civil társadalom? folyamata

  • A mezőgazdasági és egyéb termelőket, a munkavállalókat, a szabad foglalkozásúakat, a fogyasztókat és a szociális gazdaságot képviselő szervezetek és egyéb civil szervezetek;

  • A szervezett civil társadalom a közigazgatási szervek és a polgárok közötti közvetítő szervezet szerepét tölti be.


  Kik alkotj k az egszb t
  Kik alkotják az EGSZB-t? folyamata

  • Az EGSZB egy Közgyűlés, melyet az Európai Unióból érkező 317 tag alkot;

  • A bizottsági tagokat 4 évre nevezik ki, mandátumuk megújítható;

  • A tagokat a nemzeti kormányok által összeállított listák alapján a Tanács nevezi ki;

  • Az EGSZB munkájában 12 magyar képviselő vesz részt, 3 csoportban: munkaadók, munkavállalók, egyéb szakmai civil szervezetek

  • 4 magyar képviseli a civileket (Herczog, Barabás, Garai, Tóth)


  Az egszb szervei

  DÖNTÉSHOZÓK folyamata

  Elnökség

  Vezető testület

  Közgyűlés

  MUNKAVÉGZŐ SZERVEK

  6 szakosított szekció

  Egységes piac, termelés és fogyasztás

  Közlekedés, energia, infrastruktúra és információs társadalom

  Mezőgazdaság, vidékfejlesztés és környezetvédelem

  Gazdasági és Monetáris Unió, gazdasági és szociális kohézió

  Foglalkoztatáspolitika, szociálpolitika és állampolgárság

  Külkapcsolatok

  + két új szervezet

  Egységes Piac Megfigyelő Központ

  Ipari Változások Tanácsadó Testülete

  Az EGSZB szervei


  Az egszb tev kenys ge
  Az EGSZB tevékenysége folyamata

  • Az EGSZB feladata az EU politikai dokumentumainak véleményezése (évente kb. 150)

  • Kötelező és választható konzultáció

  • Kezdeményezési jogkör

  • Feltáró véleményeket dolgozhat ki

  • Megkönnyíti és elősegíti a civil társadalommal folytatott párbeszédet


  Munkam dszerek temez s

  MUNKAMÓDSZEREK folyamata

  A vélemények kidolgozásához a szekciók többnyire „tanulmányozó csoportokat” hoznak létre, előadóval

  A „dinamikus kompromisszum” lehetőségénekfolyamatos keresése

  Szakértelemre alapozott konstruktív viták

  Szavazás a szekción belül, majd a plenáris ülésen

  ÜTEMEZÉS

  Évente 9 plenáris ülés

  6 szakosított szekció havonta ülésezik

  Tanulmányozó csoportok esetileg 1-3 alkalommal tanácskoznak

  Munkamódszerek, ütemezés


  Civil p rbesz d
  Civil párbeszéd folyamata

  • A párbeszéd a közhatalom és az NGO-k között folyik

  • Rendszeres kapcsolattartás és együttműködés az országos gazdasági és szociális tanácsokkal valamint a civil szervezetekkel

   • európai uniós szinten

   • a tagállamokban és más európai országokban

   • Az Euromed-társulás országaiban

   • Az afrikai, karibi és csendes-óceáni (AKCS) államokban

   • A Mercosur-államokban és más latin-amerikai országokban

   • Indiában, Kínában


  Miben rejlik az egszb ereje
  Miben rejlik az EGSZB ereje? folyamata

  • Nagy szakértői bázis

  • Konszenzuskeresés – dinamikus kompromisszum

  • Összekötő szerep a civil társadalom és az európai uniós intézmények között

  • Valódi befolyásoló tényező az Európai Unió jogalkotási folyamatában


  K z ss gi egy ttm k d s a nyitott koordin ci m dszer vel
  Közösségi együttműködés a nyitott koordináció módszerével

  • A módszer lényege: a tagállamok – konszenzus alapján – egy-egy területen közös célkitűzéseket határoznak meg és ezeket beépítik a nemzeti szakpolitikába

  • Évente nemzeti jelentések/akciótervek

  • EU szinten közös mutatók, összegző Bizottsági közös jelentés – közösségi akcióprogramok pl. a Társadalmi kirekesztődés elleni Közösségi Akcióprogram


  K z s c lkit z sek a t rsadalmi beilleszked s el seg t s re
  Közös célkitűzések a társadalmi beilleszkedés elősegítésére

  • Foglalkoztatottság lehetővé tétele és a forrásokhoz, jogokhoz, javakhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés mindenki számára – aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések, munkahely és családi élet összeegyeztethetősége, gyermekek, rászorulók gondozása, szociális gazdaság fejlesztése, élethosszig tartó tanulás, szociális védelmi rendszerek, jó lakáskörülmények és egészségügyi ellátás

  • A társadalmi kirekesztődés kockázatának elkerülése - tudás alapú társadalom fejlesztése, társadalmi krízis helyzetek megelőzése

  • A legelesettebbek segítése – fogyatékkal élők, gyermekek, leszakadó régiók lakói

  • Minden érintett szerv mozgósítása – kormányzati és nem kormányzati szervek egyaránt


  T mogat si rendszerek p ly zati lehet s gek civil szervezeteknek
  Támogatási rendszerek – pályázati lehetőségek civil szervezeteknek

  • Közösségi Kezdeményezések

  • Közösségi Programok

  • Hazai támogatások civil szervezetek számára

  • Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjainak pályázatai


  K z ss gi kezdem nyez sek
  Közösségi Kezdeményezések szervezeteknek

  • Equal – Küzdelem a társadalmi egyenlőtlenségek és diszkrimináció ellen

  • Interreg III – Határokon átnyúló együttműködés

  • Leader+ - a fenntartható helyi fejlesztés integrált stratégiája

  • Urban – fenntartható fejlődés a városi övezetekben


  K z ss gi programok
  Közösségi Programok szervezeteknek

  • Altener Megújuló energiák

  • Culture Az Európai nemzetek kultúrája

  • Daphne Gyermekek, fiatalok és nők elleni erőszak elleni küzdelem

  • eContent Az európai digitális tartalom szolgáltatások elterjesztése

  • eEurope Modern online közszolgáltatások

  • eTen Telekommunikációs hálózatok Európában

  • Enterprise & SME Növekedés és versenyképesség növelése az üzleti szektorban

  • Intelligent Energy Europe Intellegins Energia Európa számára

  • Leonardo da Vinci II Szakképzés, átképzés

  • Life III Környezetvédelmi program

  • Lingua Nyelvtanulás, nyelvtanítás, nyelvi sokszínűség

  • Media Europai audiovizuális szektor erősítése

  • Save Energiahiány kezelése nem technológiai akciókkal

  • Socrates III Nyelvtanulás, mobilitás, innováció az oktatásban

  • Youth Mobilitás és oktatás az ifjúság körében

  • 6-os Keretprogram Kutatás-fejlesztés, innováció


  Access programok
  ACCESS Programok szervezeteknek

  • Az EU és a csatlakozó országok közös keretprogramja a csatlakozó országok civil társadalmának megerősítése és a csatlakozási felkészítés céljából

  • Access 1999, 2000, 2001, 2002, 2003

  • Prioritás területek

   • Környezetvédelem

   • Társadalmi-gazdasági fejlesztés és fogyasztóvédelem

   • Emberi jogok képviselete

   • Szociális szektor, hátrányos helyzetű társadalmi csoportok

  • Makroprojektek, mikroprojektek, hálózatépítés


  Tag llami szint p ly zatok
  Tagállami szintű pályázatok szervezeteknek

  • Nemzeti Fejlesztési Terv

  • 5 operatív programjának pályázatai

  • Civil szervezetek számára számos intézkedés nyitott