cara merawat sepatu futsal n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Cara Merawat Sepatu Futsal Specs

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 6

Cara Merawat Sepatu Futsal Specs - PowerPoint PPT Presentation


  • 83 Views
  • Uploaded on

Siapa lagi yang ingin mengetahui cara merawat sepatu futsal Specs dengan mudah? Bongkar rahasianya sekarang!

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Cara Merawat Sepatu Futsal Specs' - afrian


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Penggemar futsal tentumempunyai futsal , padamenambah area hobinya main futsal di arena lapang. makasepatu futsal yaknibendaygtentubutuhdijagajugadayakenyalsupayatakmenyelesaikanduitbuatberbelanjasepatu futsal. tambahan pula apabila futsal sepatutelahdipunyaisepatu futsal bersama pass menguraskantong, pastinyakitamestimemeliharasepatu futsal buatdayauletdankitatakbutuhmembengkalaikanduitkitagunakembaliberbelanjasepatu futsal.

Untukingatmacammanaatauanjuranmemeliharasepatu futsal, berikutmerupakansekianbanyakrahasiaterhadapmenanganisepatu futsal jadilestaridankuat lama.

slide3

Cara menjagadanMencuci Sepatu Futsal

1. sesudahsepatu futsal, sepatusanggupbasahlantarankeringatasalceker. Kelembabaninibisamemanggilmunculnyajamurdankumanbagisepatudanmampumengarangbau. kepadaitu, supayahawalembabsanggupkeluar, kitasanggupmelonggarkanhelaisepatu futsal.

2. sepatu futsal basuhdgnmemanfaatkantekstilbasah di atassepatu.Setelahdiikutiolehtekstilrepihsupayatakbasahsepatu. trikmencucisepatu futsal replika

3. bilasbidanglembahsepatu, lantaransektorini paling rentanbagikotoran. Paling utamajangansampaiterlampauitidakjarangmenyiangisebabdapatmerusakkualitas futsal alas ceker. Kita sanggupmembersihkannyadgnmemakaitikamgigiataujarumdansikat.

4. jangansampaimemerah air di seluruhnyabidangsepatuatausepaturendampada air.

5. janganlahmenyimpankausceker di padasepatu, terpentingkauscekerygtampakbasahlantarankeringat. sebabsanggupmenurunkanjamurdanbauburuk.

slide4

6. terhadapwaktukitamauterbengkalaisepatu, takdiletakkan di lokasiygsanggupmenggondolcahayasuryacepat, lantaranmampumerusakkomposisisepatu futsal abdi. Lebihapikmemanfaatkanruangberangin.

7. pakaisepatu futsal ygkitapunyacumaterhadapbermainfutsal. Apakahdigunakanuntukgerakan lain makinmemakaifutsalditrotoarataucarasepatuterbuatsemenjakbatu. factor inimampumerusakbagian-bagianalamat alas ceker futsal. pedomanmencucisepatu futsal dgnbenar

8. saatkitadapatmemanfaatkansepatu futsal, senantiasamemanfaatkankauscekerdikarenakankauscekermampumenopangmenyerapkeringatdanmenegahpertumbuhanpatogen di padasepatufutsalkita.

9. Kita sanggupmenyemprotkanpewangikesepatu futsal biartakmemunculkanbauygtakmenyenangkandan pun bisamenghindarisepatukesukaransemut, kecoaataurayap.

10. Perlakukansepatu futsal kamudengancararutin. dikarenakantakpeduliseberapaapiksepatuberkwalitasfutsalyangkitapunyai, lagi pula apabilakitaengganbuatmerawatnya, sehinggasanggupmengambilkitakepadasepatu futsal langsungrusak.

slide5

Tips perawatansepatufutsalyangtelahdijelaskanlumayangampangdilakukan, ygutamadilakukandengancaraterus. rata-rata jikalaukitasemulasepatu futsal baru, benar-benarkitalumayanteraturdekatperawatan, namunapabilatelahsebulanatauduabln, rata-rata kitatelahmerasaengganbuatmerawatnya. duluapaygdibutuhkanyaitupendirianterusbersumberkitapadamenyelesaikansepatu futsal aku. bersamabegitu, meskikitacumamempunyaisepatusepatu futsal ygtakterlampauimahal, sedangkanbilakitamenyeledikiapik, sehinggasepatuinimampulebihbakadanliatkedaluwarsa. Itulaharahan tips mencucisepatu futsal oriygdapatakumemberi. mudah-mudahanbergunadanmampumenopang.

slide6

Referensi :

http://www.gosportee.com/sepatufutsal/specs