neuvosto karjalan talous osaksi yleisliittolaisia tavoitteita n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Neuvosto-Karjalan talous osaksi yleisliittolaisia tavoitteita PowerPoint Presentation
Download Presentation
Neuvosto-Karjalan talous osaksi yleisliittolaisia tavoitteita

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Neuvosto-Karjalan talous osaksi yleisliittolaisia tavoitteita - PowerPoint PPT Presentation


 • 67 Views
 • Uploaded on

Neuvosto-Karjalan talous osaksi yleisliittolaisia tavoitteita. Sari Autio-Sarasmo sari.autio-sarasmo@helsinki.fi 16.4.2008. ”Puutavaratehdas”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Neuvosto-Karjalan talous osaksi yleisliittolaisia tavoitteita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
neuvosto karjalan talous osaksi yleisliittolaisia tavoitteita

Neuvosto-Karjalan talous osaksi yleisliittolaisia tavoitteita

Sari Autio-Sarasmo

sari.autio-sarasmo@helsinki.fi

16.4.2008

puutavaratehdas
”Puutavaratehdas”
 • ”Optimaalinen” suunnitelma 1929 > suunnitelmien tavoitteet nousevat huikeasti > paikalliset resurssit ylittyvät > tavoitteet suuremmat kuin vuotuinen kasvu.
 • ”Ainoa keino kasvattaa tuloja on lisätä hakkuita”
 • Aiheuttaa merkittäviä ongelmia käytännön tasolla (liikahakkuu, kuljetusongelmat).
 • Johtaa virtuaaliseen todellisuuteen > paikallistason todellisuus eri kuin keskuksen.
 • Metsätöiden ”mekanisointi” , vankka usko propagandan voimaan.
 • KASNT:n talousautonomia lakkautetaan ja metsätalouden hallinto keskitetään keskukseen.
puun hankinta
Puun hankinta
 • KASNT:llä runsaat metsävarat ja alue osa Euroopan puoleista Pohjolaa > metsätalouden painopistealue.
 • Perustavanlaatuisia ongelmia: puu suhteellisen helppo kaataa > haaste alkaa sen kuljetuksesta > runsaat vesitiet > tiestö kehittymätön > pula sekä työvoimasta että kalustosta.
 • Kaadetut puut jäivät metsään tai talvehtimaan veteen > puuraaka-aineen huono laatu ja suuri hukkaprosentti.
sahateollisuus
Sahateollisuus
 • Sahateollisuus sidoksissa puun hankintaan > ongelmia sekä raaka-aineessa että kuljetuksessa > teknologia vanhentunutta: kapasiteetti tarpeeseen nähden alhainen.
 • Suunnitelmatalouden alussa suuret suunnitelmat > ei investointeja > kasvuodotus kuitenkin 190%.
 • Suunnitelmat eivät täyty > prosessoimattoman puun osuus kasvaa.
 • KASNT:n rooli sahatavaran tuottajana kotimarkkinoille.
petroskoin suksitehdas
Petroskoin suksitehdas
 • NL:n paras tuotantolaistos > suunnitelmien moninkertainen ylitys sekä määrässä että laadussa.
 • Työvoimana ammattitaitoiset suomalaiset > suomalaisuus leimallista > KASNT:n ylpeys ja esimerkki jatkojalostuksen kehittämisestä.
 • Menestys kääntyy työntekijöitä vastaan > merkitys kasvaa talvisodan sytyttyä.
kontupohjan paperitehdas
Kontupohjan paperitehdas
 • Kontupohjan paperitehtaasta KASNT:n teollinen keskus > paikallisjohdolle tärkeä toimija.
 • Yksi harvoista painopaperin tuottajista > tuotanto keskitetään keskuksen käsiin jo 1930.
 • Yleisliittolainen merkitys kasvaa I ja II 5vs:n aikana sanomalehtipaperin tuottajana.
 • Henkilökunnan ammattitaito korkeata > työntekijät pääosin suomalaisia ja siirtolaisia > vainot kohdistuvat erityisesti Kontupohjaan mikä vaikuttaa toimintaan.
kasnt alkaa periferisoitua
KASNT alkaa periferisoitua
 • Stalinin vainot kohdistuvat erittäin voimakkaasti KASNT:n suomalaisia vastaan > talouden suunta muuttuu lopullisesti yleisliittolaisten tavoitteiden mukaiseksi > KASNT muuttuu perifeeriseksi luonnonvarojen hyödyntäjäksi.
 • NKVD:n rooli taloudessa kasvaa ja toiminta KASNT:n alueella vahvistuu.
 • Vankityövoiman laajeneva käyttö v:sta 1929 alkaen metsäteollisuudessa > myös KASNT:ssä suomalaisen johdon hyväksymänä > keino ratkaista työvoimaongelma.
vainot kasnt ss
Vainot KASNT:ssä
 • Keskeinen peruste vainojen aloittamisella KASNT:ssä oli talouden heikko johto
 • 1935-36 paikallisjohto vaihdettiin keskukselle myönteisemmäksi > ensin poliittinen johto sitten talousjohto.
 • Keskuksen logiikan mukaan talousjohdon vaihto olisi pitänyt kääntää talous nousuun > ei merkittävää muutosta > suhtautuminen entistä keskusmyönteisempää.
 • 1937 puhdistukset siirtyivät tuotantotasolle: metsätyömaille, sahoille ja tehtaisiin > erityisesti puhdistukset näkyivät ammattitaitoa vaativilla aloilla.
stalinin kanava
Stalinin kanava
 • Stalinin kanava rakennetaan keskisen Karjalan metsäisimmille seuduille.
 • Kanavan pituus 212 km > yhdisti KASNT:n vesitiet yleisliittolaisiin järjestelmiin.
 • Liian matalan ei soveltunut sotalaivoille > merkitys puutavaran kuljetuksessa korostui.
 • Valtava rakennusprojekti: veden alle 100 000 hehtaaria metsää > 300 000 vankia rakensi kanavaa vuosina 1931-1933
bbk vienanmeren it meren kanavakombinaatti
BBK, Vienanmeren-Itämeren kanavakombinaatti
 • NKVD:n alaisuudessa > päätehtävä keskisen KASNT:n metsävarojen taloudellinen ja teollinen hyödyntäminen.
 • Erinomaiset kulkuyhteydet: Muurmannin rata ja Stalinin kanava.
 • BBK haukkasi keskeisimmät alueet KASNT:stä > vaikeutti suunnitelmien toteutusta ja verojen maksua > BBK vapautettu veroista.
 • Työvoimana karjalaiset sekä vankityövoima.
 • Merkittävät investoinnit ja monopoli kanavan käytössä.
bbk sis ist kolonialismia
BBK sisäistä kolonialismia?
 • Keskuksen tavoitteena oli luoda BBK:sta omavarainen > pohjoisten alueiden asuttaminen.
 • Karhumäestä BBK:n pääkaupunki > vsta 1937 BBK täysin itsenäinen alue KASNT:n sisällä.
 • BBK:ssa toteutui kaikki tavoitteet, joita suomalaisella johdolla oli KASNT:n suhteen > osoitti suunnitelman toimivuuden!
 • Keskus/periferia-teorian näkökulmasta BBK oli esimerkki keskuksen harjoittamasta sisäisestä kolonialismista.