Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Michaela Glabazňová PowerPoint Presentation
Download Presentation
Michaela Glabazňová

Michaela Glabazňová

137 Views Download Presentation
Download Presentation

Michaela Glabazňová

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Lions Club Opava Lions Eye - Zdravá očka Lions Eye - Zdravá očka Projekt „Zdravá očka“ na podporu screeningu zrakového postižení u předškolní mládeže Michaela Glabazňová

 2. Lions Club Opava Michaela Glabazňová

 3. Lions Club Opava Michaela Glabazňová

 4. Lions Club Opava u 3% narozených dětí dochází k tupozrakosti u 4% dětí vzniká šilhavost 25% dětí trpí refrakční vadou 95% všech poruch vidění lze úspěšně léčit ... pokud jsou odhaleny včas Michaela Glabazňová

 5. Lions Club Opava Screeningové vyšetření zraku v Opavě a okolí je výhradně aktivitou členů Lions Clubu Opava. V rámci Moravskoslezského kraje jde o unikátní projekt. Michaela Glabazňová

 6. Lions Club Opava Pediatric Autorefractor plusoptiX A09 je binokulární autorefraktometr (videoretinoskop), který je určen k vyšetření zraku dětí již od kojeneckého věku. Jeho konstrukce a funkce je podobná videokameře. Přístroj pomáhá při screeningu amblyopie (tupozrakosti) a refrakčních vad. Michaela Glabazňová

 7. Lions Club Opava Pediatric Autorefractor plusoptiX A09 Michaela Glabazňová

 8. Lions Club Opava Pediatric Autorefractor plusoptiX A09 • Přístroj umožňuje: •  binokulární měření – obě oči jsou měřeny současně •  ne-invazivní měření – k změření není potřeba aplikovat oční kapky (cykloplegie) • bezkontaktní zaměření – dítě uvolněně sedí na klíně jednoho z rodičů a měření je prováděno ze vzdálenosti 1m • rychlost měření – měření trvá řádově vteřiny, v některých případech i méně než jednu vteřinu •  výstupem jsou hodnoty refrakce ve sféře, cylindru a osy, rozměr zornic, • měření interpupilární vzdálenosti, symetrie os, zákaly optického prostředí oka Michaela Glabazňová

 9. Lions Club Opava Pokyny pro Mateřské školy pomozte nám pomáhat … jde o dětský zrak Michaela Glabazňová

 10. Lions Club Opava Pokyny pro Mateřské školy • MŠ informuje rodiče dětí o projektu LionsEye – Zdravá očka a důležitosti • zrakového vyšetření. • 2. MŠ s předstihem dodá koordinátorovi projektu seznam dětí (podle tříd), • které měření zraku absolvují, aby mohly být s předstihem připraveny měřící protokoly. • Seznam bude obsahovat: • - jméno, příjmení (pro identifikaci na protokolu o měření) • - datum narození (z důvodu nastavení přístroje) • - podpis zákonného zástupce dítěte (jako projev souhlasu s měřením) Michaela Glabazňová

 11. Lions Club Opava Pokyny pro Mateřské školy 3. MŠ zajistí vhodné prostory pro měření a následné vyhodnocení protokolů. Vhodné je vyčlenit jednu třídu, kde lze vytvořit šero (např. pomocí žaluzií) a kde budou postupně měřeny děti ze všech tříd. 4. V připraveném prostoru budou dva dětské stolky a 3 dětské židle. V dosahu musí být i el. zásuvka a prodlužovací přívod pro napájení třech přístrojů. 5. Učitelé přivedou do připraveného prostoru vždy celou třídu a podle dodaného seznamu budou děti postupně u stolku měřeny. Michaela Glabazňová

 12. Lions Club Opava Pokyny pro Mateřské školy 6. Po změření posledního dítěte budou všechny protokoly vyhodnoceny a předány prostřednictvím pracovníků MŠ zákonným zástupcům dětí. 7. Protokol o měření je podkladem pro dětského lékaře, který eventuelně rozhodne o dalším postupu např. doporučení do přímé péče očního lékaře. Michaela Glabazňová

 13. Lions Club Opava Děkuji za pozornost Web: www.lcopava.cz email: zdravaocka@centrum.cz Michaela Glabazňová