Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tomcio Paluszek Metoda story- line PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tomcio Paluszek Metoda story- line

Tomcio Paluszek Metoda story- line

607 Views Download Presentation
Download Presentation

Tomcio Paluszek Metoda story- line

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Tomcio Paluszek Metoda story-line Maria Lorek Szczecin, 29 listopada 2012 r.

  2. Epizod 1 Tomcio Paluszek zabłądził w lesie Pytania kluczowe: • Co zrobić, aby nie zabłądzić w lesie? • Co wiemy o lesie? Czego chcielibyśmy się dowiedzieć? • Jakie niebezpieczeństwa mogą nas spotkać w lesie?

  3. Epizod 1 Tomcio Paluszek zabłądził w lesie • Proponowane formy aktywności: • Sporządzenie listy niebezpieczeństw czyhających w lesie. • Opracowanie siatki pojęciowej: Co wiemy o lesie? • Przygotowanie ekwipunku przed wyprawą. • Ustalenie kodeksu zachowań w lesie. • Nauka wierszy o lesie, np. „O co prosi las?”.

  4. Epizod 2 Tomcio Paluszek spotyka Leśnego Dziadka • Pytania kluczowe: • Gdyby Leśny Dziadek nie był postacią z bajki, to jak moglibyśmy go nazwać? • Co wiemy o leśniczym? Czego chcielibyśmy się dowiedzieć? Jak się tego dowiemy? • Czego moglibyśmy nauczyć się od leśniczego? O co moglibyśmy zapytać leśniczego? Co nas ciekawi?

  5. Epizod 2 Tomcio Paluszek spotyka Leśnego Dziadka • Proponowane formy aktywności: • Przygotowanie pytań do wywiadu z leśniczym • Wyszukiwanie w dostępnych materiałach (encyklopedie, książki, filmy) odpowiedzi na pytania kluczowe • Spotkanie z leśniczym • Spacer dydaktyczny z leśniczym po lesie

  6. Epizod 3 Leśny Dziadek stawia Tomciowi zadania • Pytania kluczowe: • Czy potrafilibyście sprostać zadaniu, które dostał Tomcio Paluszek? • Jak poznać wiek drzewa? • Jak ustalić, która strona drzewa jest zwrócona na południe? • Co znajduje się w lesie oprócz drzew?

  7. Epizod 3 Leśny Dziadek stawia Tomciowi zadania • Przykładowe formy aktywności: • Opracowanie przewodnika po drzewach • Wskazywanie na pniu liczby lat oraz kierunku południowego • Sporządzenie makiety lasu – prace plastyczne • Czytanie tekstu o malutkiej czarownicy, która chciała wyczarować las • Inscenizowanie dialogu Tomcia i Dziadka w plenerze.

  8. Epizod 4 Leśny Dziadek wyprowadza Tomcia z lasu • Pytania kluczowe: • Czego Tomcia nauczyło spotkanie z Leśnym Dziadkiem? • Czego my się nauczyliśmy?

  9. Epizod 4 Leśny Dziadek wyprowadza Tomcia z lasu • Przykładowe formy aktywności: • Tworzenie siatki pojęciowej po zakończeniu projektu • Przygotowanie wystawy prac • Przygotowanie podziękowań dla leśniczego (można przygotować występ artystyczny, na który zostanie zaproszony leśniczy, rodzice, uczniowie innych klas)

  10. Dziękuję Marysia Lorek Szczecin, 29 listopada 2012 r.