slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kennisbasis p.o. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kennisbasis p.o.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Kennisbasis p.o. - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

Kennisbasis p.o. gelaagd en betekenisvol. In de Jan Tooropstraat, Amsterdam. Basisschool voorgezet onderwijs IPABO. Enkele cijfers. schooltype aantal scholen aantal leerlingen basisonderwijs 8.200 1.600.000 voortgezet onderwijs 650 950.000

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Kennisbasis p.o.


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Kennisbasis p.o.

gelaagd en betekenisvol

slide3

In de Jan Tooropstraat, Amsterdam

Basisschool voorgezet onderwijs IPABO

slide4

Enkele cijfers

 • schooltype aantal scholen aantal leerlingen
 • basisonderwijs 8.200 1.600.000
 • voortgezet onderwijs 650 950.000
 • hbo 50 350.000
slide5

principe onder ruimtelijke spreiding van onderwijsvoorzieningen

 • spreiding van basisscholen; wijkvoorziening
 • klein verzorgingsgebied;
 • veel bewoners maken vaak gebruik van deze voorzieningen, zoals bushalte, buurtsuper, e.d.
slide6

principe onder ruimtelijke spreiding van onderwijsvoorzieningen

 • spreiding van scholen voor voortgezet onderwijs; stadsdeel of kleine gemeente
 • middelgroot verzorgingsgebied;
 • deel bewoners maakt gebruik van voorziening of veel bewoners maken met enige regelmaat gebruik
 • van deze voorzieningen, zoals huisarts, restaurant, e.d.
slide7

principe onder ruimtelijke spreiding van onderwijsvoorzieningen

 • spreiding van hbo-instellingen
 • groot verzorgingsgebied;
 • deel bewoners maakt gebruik van deze voorziening of veel bewoners af en toe, zoals academische boekhandel,
 • kwaliteitswarenhuis, effectenbeurs, e.d.
slide9

ruimtelijke spreiding van pabo’s over 1e en 2e orde CP: 100 %

 • 1e orde CP 2e orde CP
 • Amsterdam Leeuwarden
 • Rotterdam Groningen
 • Den Haag Zwolle
 • Utrecht Enschede/Hengelo
 • Deventer
 • Alkmaar
 • Haarlem
 • Arnhem
 • Nijmegen
 • Dordrecht
 • Middelburg/Vlissingen
 • Breda
 • Tilburg
 • Den Bosch
 • Eindhoven
 • Maastricht
slide10

ruimtelijke spreiding van pabo’s over 2e en 3e orde CP

3e orde CP 4e orde CP

met pabo: 50 % met pabo: 10 %

Assen Hoofddorp

Emmen Zeist

Meppel Ede

Almere Doetinchem

Leiden Veghel

Amersfoort Helmond

Gouda Terneuzen

Venlo

Roermond

Sittard

Heerlen

zonder pabo: zonder pabo:

10 plaatsen 63 plaatsen

slide11

vanuit CP-theorie:

 • aanwezigheid pabo’s in 3e/4e orde CP niet vanzelfsprekend; vereisen sterke profilering
 • demografische teruggang vergroot druk op bestaan pabo’s in 3e/4e CP’s
slide13

Functie van de kennisbasis

de leraar p.o. is meester van voorwaardelijke kennis en vaardigheden

die nodig zijn om de kerndoelen basisonderwijs voor een vak- of

vormingsgebied te realiseren

slide14

kennisbasis kent grondslag in Dublin Descriptor 1:

 • Heeft aantoonbare kennis van een vakgebied, waarbij wordt voortgebouwd op het niveau bereikt in het voortgezet onderwijs en dit wordt overtroffen; functioneert doorgaans op het niveau waarop met ondersteuning van gespecialiseerde handboeken enige aspecten voorkomen waarvoor kennis van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied is vereist
slide15

een vakgebied:

 • verzorgen van onderwijs in een vak- of vormingsgebied in het
 • basisonderwijs
 • conceptualisering van niveau van beheersing:
 • Pedagogical Content Knowledge (PCK)
  • kennis van de eigen benadering van de werkelijkheid van een vak- of vormingsgebied
  • kennis van de leerstrategieën die het vak vereist om het stapsgewijs te bemeesteren
  • kunnen hanteren van voorwetenschappelijke beelden van kinderen en/of misconcepties
slide16

Dublin Descriptor 2Gericht op verzorgen van onderwijs. Centraal staan kennis en gebruik/transfer van (vak)didaktiek en leerpsychologische inzichten.

Dublin Descriptor 3

Oordelsvorming.

Kunnen verantwoorden van een gekozen onderwijsaanpak.

DD2 en DD3 behoren tot de verantwoordelijkheid van elke individuele

opleiding. Dit geldt ook voor de opbouw van het opleidingsprogramma

en de toetsing.

slide17

Terug naar DD1, kennisbasis

 • Gaat om vakkennis en vakvaardigheden
 • Taxonomie van Romiszowski:
 • KENNIS
 • feitelijke kennis (de effectenbeurs staat in Amsterdam)
 • begripsmatige kennis (kennis van ruimtelijke vraagstukken)
 • VAARDIGHEDEN
 • cognitieve vaardigheden (analyse van spreiding van pabo’s)
 • reactieve vaardigheden (bewondering voor Berlage als schepper van de beurs)
 • psychomotorische vaardigheden (een kaart van de wijk tekenen)
 • interactieve vaardigheden (samen onderzoek doen)
 • n.b.: elke mentale, motorische of creatieve activiteit is mix van kennis en vaardigheden !
slide18

KENNIS

feitelijke kennis

beschikken over de nodige parate kennis; wordt

verder aangeduid als CONTEXT

Keuze van ‘verplichte’ context is veelal arbitrair,

zie canondiscussies.

begripsmatige kennis

gaat erom ‘boven de stof te staan’; geschiedt als

leraar de ‘big ideas’, concepten, paradigma’s, het

vakeigene van een vak kent en wendbaar kan toepassen

slide19

basisconcepten aardrijkskunde

geografisch besef

|

---------------------------------------------------------------

| | |

geografische Kennis/inzicht ruimtelijke geografische

wereldbeeld vraagstukken benadering

|

- theorie van CP’s

- etc.

slide20

basisschool is bijzonder domein;gaat om stimuleren en begeleiden van leren van 4- tot 12-jarigen

 • kinderen doorlopen ontwikkelingsfasen (cognitief, moreel,
 • motorisch, etc.)
 • cognitief: Piaget
 • senso-motorische fase (0-2 jaar)
 • tasten, voelen, pakken
 • pre-operationele fase (2-7 jaar)
 • dingen vanuit eigen standpunt kunnen zien
 • concreet operationele fase (7-12 jaar)
 • redeneren is gebonden aan concrete processen
 • formeel-operationele fase (vanaf 12 jaar)
 • vermogen tot generaliseren, abstraheren
slide21

Tot de vakkennis behoort kennis van de

 • ontwikkelingsfasen die kinderen voor dat
 • vak- vormingsgebied doorlopen:
 • kennis van voorwetenschappelijke beelden/ misconcepties
 • kennis van sequentering leerstof (zie TULE)
slide22

construeren kennisbasis:

 • hierarchisch gelaagd en betekenisvol netwerk van
 • concepten met daaraan verbonden context
 • elke redactiegroep doorloopt de volgende 6 stappen:
 • bepaal specifieke van vakgebied voor ontwikkeling van kind
 • werk dat uit in een aantal kernconcepten
 • werk kernconcepten zonodig uit in onderschikkende concepten
 • bepaal context per concept (referentie kerndoelen/TULE)
 • beschrijf ontwikkelingsfase van een basisschoolleerling
 • bepaal representaties voor verschillende ontwikkelingsfasen
slide23

bepaal specifieke van vakgebied voor ontwikkeling van kindaardrijkskunde geografisch besefgeschiedenis historisch besefmuziek muzikaal/culturele ontwikkeling

werk dat uit in een aantal kernconcepten

aardrijkskunde ruimtelijke vraagstukken

geschiedenis continuïteit en verandering

muziek klank, vorm, betekenis

slide24

werk kernconcepten zonodig uit in onderschikkende conceptenaardrijkskunde theorie Centrale Plaatsengeschiedenis bestaansdimensiesmuziek klankduur, -hoogte, -sterkte, -kleur

bepaal context per concept (referentie kerndoelen/TULE)

aardrijkskunde voorzieningen in de buurt in kaart brengen

geschiedenis hofstelsel en horigheid

muziek samenklank en melodieën

slide25

beschrijf ontwikkelingsfase van een basisschoolleerlingaardrijkskunde fasen Piaget (werkelijkheid, 3D, 2D -kaart-)geschiedenis fasen Egan (de mytische fase)muziek van Oers (’in the mood’, objectivering)

bepaal representaties voor verschillende ontwikkelingsfasen

Aardrijkskunde mental map van een wijk

geschiedenis voorstelling van leefwijze van verzamelaar

muziek karaktertekening van dieren in muziek

slide26

omvang kennisbasis

 • document van maximaal 15 pagina’s met:
 • verbinding tussen concepten en context
 • literatuurverwijzingen