verkstedet som bank og pengeinnkrever fakturering av mva og egenandel l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Verkstedet som bank og pengeinnkrever Fakturering av MVA og egenandel PowerPoint Presentation
Download Presentation
Verkstedet som bank og pengeinnkrever Fakturering av MVA og egenandel

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Verkstedet som bank og pengeinnkrever Fakturering av MVA og egenandel - PowerPoint PPT Presentation


 • 336 Views
 • Uploaded on

Verkstedet som bank og pengeinnkrever Fakturering av MVA og egenandel. Nasjonal skade-/lakkonferanse 22. mars 2011 Advokat Nils F. Bull ( n.bull@haavind.no ) . MVA ved bilskadereparasjoner. Bakgrunn - rammebetingelser Reparasjonsarbeider utløser moms

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Verkstedet som bank og pengeinnkrever Fakturering av MVA og egenandel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
verkstedet som bank og pengeinnkrever fakturering av mva og egenandel

Verkstedet som bank og pengeinnkrever Fakturering av MVA og egenandel

Nasjonal skade-/lakkonferanse 22. mars 2011

Advokat Nils F. Bull (n.bull@haavind.no)

mva ved bilskadereparasjoner
MVA ved bilskadereparasjoner

Bakgrunn - rammebetingelser

Reparasjonsarbeider utløser moms

Forsikringsselskap mangler fradragsrett for moms

Bileier har i visse tilfelle fradragsrett

Riktig tilordning gir bileier/forsikringsselskap avgiftsmessig besparelse

tidligere ordning
Tidligere ordning

Merverdiavgift innført i 1970

Samme år gir Skattedirektoratet anvisning på særskilt rutine for fakturering ved skadeoppgjør (kasko/”næringsbil”)

Forsikringsselskapet dekket moms og foretok etteroppgjør med bileier i den grad fradragsrett forelå

eksempel verkstedregning kr 20 000 eks mva egenandel kr 4 000 avkortning 20
Eksempel: Verkstedregning kr. 20.000,- eks.mva/ egenandel kr. 4.000 / avkortning 20 %

Kr. 5.000,- (hvis fradragsrett)

Forsikrings

selskap

Bileier/

forsikrede

Kr. 16.000,-

(25.000 – 9.000)

Kr. 9.000,-

Faktura nr. 1:

20.000 + MVA (5.000,-) = 25.000,-

Faktura nr. 2:

avkortning kr. 5.000,-

egenandel kr. 4.000,-

= kr. 9.000,-

Kopi av faktura nr. 1

Verksted

gjeldende ordning
”Gjeldende” ordning
 • Innført på initiativ fra Norges Forsikringsselskapers Forbund i 2001
 • Forsikringsselskapene betaler ikke lenger moms på verkstedfaktura
 • Begrunnet med at:
  • Bilverkstedene kunne utøve tilbakeholdsrett i kjøretøyet
  • Gammel praksis medførte ”betydelig merarbeid, økonomisk belastning og risiko for selskapene”
eksempel verkstedregning kr 20 000 eks mva egenandel kr 4 000 avkortning 206
Eksempel: Verkstedregning kr. 20.000,- eks.mva/ egenandel kr. 4.000 / avkortning 20 %

Kr. 16.000,-

(25.000 – 9.000)

Forsikrings

selskap

Bileier/

forsikrede

eller?

Kr. 9.000,-

Kr. 11.000,-

(25.000 –

5.000 –

9.000)

Faktura nr. 1:

20.000 + MVA (5.000,-) = 25.000,-

Faktura nr. 2:

avkortning kr. 5.000,-

egenandel kr. 4.000,-

= kr. 9.000,-

Kopi av faktura nr. 1

Verksted

status for gjeldende ordning
Status for gjeldende ordning
 • Ikke fremforhandlet mellom organisasjonene
 • Akseptert at Skattedirektoratet:

”Skattedirektoratet kan ikke se at det vil utgjøre noen forskjell mht. fradragsretten for inngående avgift hvorvidt forsikringsselskapet foretar oppgjør med verkstedet eksklusiv merverdiavgift og overlater til verkstedet å kreve inn merverdiavgiften av forsikringstaker.”

 • Praktisert (og motvillig akseptert av bilverkstedene?) i snart 10 år
begrensning av gjeldende ordning
Begrensning av gjeldende ordning
 • Kun kaskoskader

- Følger av rundskrivene fra FNH

- Fremgår av Skattedirektoratets uttalelser

 • Hva med ansvarsskader?
  • Reguleres ikke av avtale mellom forsikringsselskap og bileier
begrensning av gjeldende ordning forts
Begrensning av gjeldende ordning – forts.
 • Kun aktuell for ”næringsbiler”

- ”Næringsbil” er et uklart begrep

- Merverdiavgiftsloven bruker ikke betegnelsen

 • FNHs rundskriv nr. 20:

- ”Hovedsakelig laste- og varebiler”

- ”Forsikringsselskapene skal på forespørsel kunne gi beskjed om MVA skal faktureres bileier”

begrensning av gjeldende ordning forts10
Begrensning av gjeldende ordning – forts.

For hvilke biler er ordningen reelt sett aktuell:

 • Varebil klasse 2
 • Personkjøretøy ment for videresalg
 • Personkjøretøy til bruk i utleie, herunder leasing
 • Kjøretøy som benyttes i personbefordringsvirksomhet (taxi)
 • Lastebiler og andre nyttekjøretøy
er gjeldende ordning balansert og rimelig
Er gjeldende ordning balansert og rimelig?

Er bilverkstedets tilbakeholdsrett i kjøretøyet en relevant begrunnelse?

Er det rimelig at bilverkstedet pålegges den administrative byrden med å vurdere forsikredes fradragsrett?

Er det rimelig at bilverkstedet bærer likviditets- og kredittrisikoen?

Medfører gjeldende ordning risiko for feil avgiftshåndtering?

Finnes et mer balansert alternativ?