medzin rodn s stava jednotiek si n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Medzinárodná sústava jednotiek SI PowerPoint Presentation
Download Presentation
Medzinárodná sústava jednotiek SI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Medzinárodná sústava jednotiek SI - PowerPoint PPT Presentation


 • 241 Views
 • Uploaded on

Medzinárodná sústava jednotiek SI. Michal Babiak, 1.G. OBSAH. Sedem základných jednotiek Doplnkové jednotky Odvodené jednotky Násobky a diely jednotiek SI Najpoužívanejšie násobky a diely. 1. Sedem základných jednotiek. 2. Doplnkové jednotky.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Medzinárodná sústava jednotiek SI


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
obsah
OBSAH
 • Sedem základných jednotiek
 • Doplnkové jednotky
 • Odvodené jednotky
 • Násobky a diely jednotiek SI
 • Najpoužívanejšie násobky a diely
2 doplnkov jednotky
2. Doplnkové jednotky

V medzinárodnej sústave SI máme 2 doplnkové jednotky. Označenie doplnková jednotka vyplýva z osobitného postavenia v SI.

3 odvoden jednotky
3. Odvodené jednotky

Odvodené jednotky sú určené na meranie odvodených fyzikálnych veličín. Odvodzujú sa pomocou definičných vzťahov zo základných jednotiek.

Príklad: Jednotka rýchlosti je m/s, čo vychádza zo vzorca pre rýchlosť –

v = s / t (m/s)

niektor odvoden jednotky
Niektoré odvodené jednotky:
 • plošný obsahm2 S = a2
 • objem kockym3 S = a3
 • rýchlosťm.s-1v = s : t
 • zrýchleniem.s-2a = v : t
 • hustotakg.m-3ρ = m : V
 • špecifický objemm3.kg-1 v = V : m
 • hybnosť kg.m.s-1 p = m . v
 • práca kg.m2.s-2 W = F . S
 • výkon kg.m2.s-3 P = W : t
4 n sobky a diely jednotiek
4. Násobky a diely jednotiek

Násobky a diely jednotiek sa tvoria pomocou normalizovaných predpôn z názvov základných jednotiek. Výnimka je iba pri tvorení násobkov a dielov jednotky hmotnosti. Každá predpona má svoju značku, ktorá sa napíše pred jednotku a spolu s ňou sa aj číta.

ot zky a lohy
Otázky a úlohy

1. Aká je základná jednotka času?

a, minúta b, hodina c, sekunda

2. Je jednotka hustoty odvodená?

a, áno b, nie

3. Aký násobok určuje predpona kilo-

a, 0,001 b, 1000 c, 1

4. Ako sa označuje predpona mikro-

a, μ b, m c, mk

spr vne odpovede
Správne odpovede

1. Aká je základná jednotka času?

a, minúta b, hodina c, sekunda

2. Je jednotka hustoty odvodená?

a, áno b, nie

3. Aký násobok určuje predpona kilo-

a, 0,001 b, 1000 c, 1

4. Ako sa označuje predpona mikro-

a, μ b, m c, mk

zdroje inform ci

Zdroje informácií:

Fyzika pre 1. ročník gymnázia, Jaroslav Vachek a kol., SPN, Bratislava, 2001

www.atlas.referaty.sk

www.studentske.sk