slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Naziv strokovne izobrazbe: inženir/ka lesarstv a Okrajšava: inž. les . PowerPoint Presentation
Download Presentation
Naziv strokovne izobrazbe: inženir/ka lesarstv a Okrajšava: inž. les .

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Naziv strokovne izobrazbe: inženir/ka lesarstv a Okrajšava: inž. les . - PowerPoint PPT Presentation


  • 136 Views
  • Uploaded on

Naziv strokovne izobrazbe: inženir/ka lesarstv a Okrajšava: inž. les . Poklicni standardi, na podlagi katerih je program pripravljen: Tehnolog lesarstva (VI.) Trajanje študija: 2 leti Ovrednotenje s kreditnimi točkami (KT) po ECTS: 120 KT. Temeljni cilji študija :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Naziv strokovne izobrazbe: inženir/ka lesarstv a Okrajšava: inž. les .' - adele-harding


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Naziv strokovne izobrazbe:inženir/ka lesarstva

Okrajšava: inž. les.

Poklicni standardi, na podlagi katerih je program pripravljen:

Tehnolog lesarstva(VI.)

Trajanje študija:2 leti

Ovrednotenje s kreditnimi točkami (KT) po ECTS:120 KT

slide3

Temeljni cilji študija:

  • -          usposabljanje “kreativnih managerjev” in “strateško usmerjenih oblikovalcev, konstruktorjev in tehnologov” z zadosti širokim praktično aplikativnim in strokovno teoretičnim znanjem s področja lesarstva, tako na področju stroke kot tudi na področju ekonomije, vodenja in poslovnega komuniciranja,
  • -          poznavanje operativnih aktivnosti v poslovanju lesno-predelovalnega podjetja,
  • -          poznavanje organiziranja konkretnih tehnoloških del,
  • -          usposabljanje za načrtovanje, organiziranje, vodenje in nadziranje proizvodnega procesa v obratih ali manjših proizvodnih podjetjih,
  • -          pridobivanje sposobnosti za uporabo strokovnih metod in uporabo strokovne literature pri reševanju strokovnih problemov,
  • -          oblikovanje samozavesti in odločnosti za poslovne odločitve ter reševanje konkretne strokovne problematike,
  • oblikovanje odgovornega odnosa do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu.
slide4

Pogoji za vpis

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor:

n·je opravil splošno oziroma poklicno maturo, ali je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih, ali

·ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

slide5

Način in oblika izvajanja študija

Študijski program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.

Študijsko leto obsega v prvem in drugem letnikupo 34 tednov izobraževalnega dela, od tega 24tednov predavanj, seminarskih in laboratorijskih vaj v šoli in 10 tednov praktičnega izobraževanja pri delodajalcih oziroma v medpodjetniških izobraževalnih centrih.

slide6

Pogoji za napredovanje

V 2. letnik lahko napreduje študent/ka, če je uspešno opravil/a obveznosti iz modulov, predmetov in praktičnega izobraževanja (vključno z vajami, seminarskimi nalogami,projekti, izpiti...) 1. letnika v obsegu najmanj 45 KT, pri tem mora obveznosti iz vaj in praktičnega izobraževanja opraviti v celoti.

Študent/ka lahko ponavlja letnik, če opravi študijske obveznosti istega letnika v obsegu najmanj 20 KT ter obveznosti iz praktičnega izobraževanja v celoti. Ponavljanje odobri študijska komisija višje strokovne šole na podlagi pisne vloge študenta/ke.

slide7

Pogoji za dokončanje

Za končanje študijskega programa in pridobitev izobrazbe mora študent/ka opraviti vse študijske obveznosti programa (izpite, vaje, seminarske naloge...) in sicer:

 1.vse obvezne module v obsegu 92KT:KOMUNIKACIJE V TEHNIKI, ORGANIZACIJA DELA 1, OSNOVE LESARSTVA, EKONOMIKA IN PODJETNIŠTVO, ORGANIZACIJA DELA 2

2.naslednje izbirne module/predmete v obsegu 18 KT vsak:

PRIMARNA PREDELAVA IN LESNA GRADNJA ali FINALNA OBDELAVA

3.prostoizbirni predmet (5 kreditnih točk).

 4.diplomsko delo (5 kreditnih točk).

slide8

Praktično izobraževanje v skupnem obsegu 26 KT (800 ur študentovega dela v podjetju) je del obveznih modulov v obsegu 23 KT

in

del vsakega izmed dveh izbirnih modulov v obsegu 3 KT.

slide9

Diplomski izpit je sestavljen iz diplomske naloge in njenega zagovora.

Študent izbere temo diplomskega dela v dogovoru z mentorjem v organizaciji, kjer se študent praktično izobražuje in predavateljem višje strokovne šole. Tema mora biti izbrana tako, da jo je mogoče vsaj deloma izdelati med praktičnim izobraževanjem v 2. letniku. Nalogo študent izdela po navodilih študijske komisije ter jo zagovarja pred komisijo. Za diplomsko delo lahko študent pripravi in izvede tudi projekt ali storitev.

slide10

1. letnik

2. letnik

M4 (16 KT):

EKONOMIKA IN PODJETNIŠTVO

M1 (20 KT):

KOMUNIKACIJE V TEHNIKI

PRI1: 4 KT

PRI4: 6 KT

M2 (9 KT):

ORGANIZACIJA DELA 1

M5 (16 KT):

ORGANIZACIJA DELA 2

PRI2: 3 KT

PRI5: 6 KT

M3 (31 KT):

OSNOVE LESARSTVA

M6 (18 KT):

PRIMARNA PREDELAVA IN LESNA GRADNJA

PRI3: 4 KT

PRI6: 3 KT

M7 (18 KT):

FINALNA OBDELAVA

PRI7: 3 KT

PROSTOIZBIRNI PREDMET

(5 KT)

DIPLOMSKO DELO (5 KT)