tehni ki fakultet n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tehnički fakultet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tehnički fakultet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Tehnički fakultet - PowerPoint PPT Presentation


 • 223 Views
 • Uploaded on

Tehnički fakultet. “Mihajlo Pupin” Zrenjanin www.tfzr.uns.ac.rs. Profil: Ma šinsko inženjerstvo. Profil Industrijsko inženjerstvo je profil koji je akreditovan 2009 godine. Od 2014. godine profil menja naziv u Mašinsko inženjerstvo. Studentima je omogućeno sticanje znanja

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Tehnički fakultet


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tehni ki fakultet

Tehnički fakultet

“Mihajlo Pupin”

Zrenjanin

www.tfzr.uns.ac.rs

profil ma insko in enjerstvo
Profil:

Mašinsko inženjerstvo

slide3

Profil Industrijsko inženjerstvo je

profil koji je akreditovan 2009 godine. Od 2014. godine profil menja naziv u Mašinsko inženjerstvo.

Studentima je omogućeno sticanje znanja

izborom predmeta iz šire oblasti

Cilj ovakvog načina studiranja je

LAKŠE ZAPOŠLJAVANJE

slide4

U realizaciji nastave na profilu Mašinsko inženjerstvo uključeni su nastavnici i saradnici sa dve katedre i to:

Katedre za mašinsko inženjerstvo

Katedre za opšte-tehničke nauke

Na profilu su takođe prisutni nastavnici i saradnici koji predaju opšte-zajedničke predmete

osnovni podaci

Osnovni podaci

Nastava i laboratorijske vežbe na profilu Mašinsko inženjerstvo održavaju se u amfiteatru, učionicama i laboratorijama fakulteta.

slide7

Studentima je omogućeno da sa svojim nastavnicima učestvuju u naučno-istraživačkom radu kao i da rade svoje diplomske i projektne zadatke koji su im zadati.

program profila

Program profila

Osnovne studije Mašinskog inženjerstva traju četiri godine. Master studije traju jednu godinu.

Izlazna zvanja: diplomirani inženjer mašinstva, master inženjer mašinstva

Studenti u okviru ovog studijskog programa imaju obavezne i izborne predmete.

Nastava se izvodi kroz predavanja i vežbe.

Vežbe su auditorne, laboratorijske, računarske ili računske. Deo vežbi se odvija u laboratorijama fakulteta, fabrikama ili drugim institucijama.

slide9
Predmeti koji sačinjavaju ove studije mogu se podeliti na sledeće grupe:

- grupa predmeta iz osnovnih inženjerskih disciplina (Matematika, Elektrotehnika, Osnovi mašinskih konstrukcija, Mašinski materijali,Tehničko crtanje sa kompjuterskom grafikom,Računarsko projektovanje, Automatsko upravljanje, Industrijski dizajn, Tehnička fizika),

slide10
- grupa predmeta iz inženjerstva mašinstva (Ekološko inženjerstvo, Mašinsko inženjerstvo u praksi, Termodinamika sa termotehnikom, Mehanika i mehanizmi, Mašinski elementi,Hidraulika i pneumatika, Otpornost materijala i konstrukcija, Tehnologija mašinogradnje, Pouzdanost mašina, Tehnologija montaže, Tehnologija održavanja, Projektovanje tehnoloških sistema),
slide11
- grupa predmeta koji daju sistemski prilaz (Teorija sistema, Operaciona istraživanja),

- grupa menadžerskih predmeta (Upravljanje rizikom, Upravljanje kvalitetom, Menadžment održavanja, Elektronsko poslovanje, Metode upravljanja i odlučivanja, Upravljanje tehnološkim razvojem, Upravljanje projektima),

slide12
- grupa predmeta na kojem se obrazovanje iz mašinskog inženjerstva konkretizuje (Tribologija i podmazivanje, Instrumentacije, Mašine i aparati, Projektovanje termotehničkih i procesnih sistema, Procesna postrojenja, Tehnička dijagnostika, Klimatizacija grejanje hlađenje, Ekološki projekti,Kompjuterski integrisano održavanje, Merne tehnologije).
slide13
Svi predmeti su jednosemestralni i nose odgovarajući broj ESPB bodova pri čemu jedan bod odgovara približno 30 sati aktivnosti studenta. Redosled izvođenja predmeta u studijskom programu je takav da se znanja potrebna za naredne predmete stiču u prethodno izvedenim predmetima.
prednosti profila

Prednosti profila

 • Pruža sveobuhvatno poznavanje mašinskog inženjerstva
 • Omogućava studentima izbor predmeta
 • prema ličnom afinitetu
 • Lakše prilagođavanje novonastalim
 • uslovima i savremenim zahtevima
 • privrede
 • Diplomirani iženjeri, stiču jedan od glavnih uslova za dobijanje LICENCE Odgovorni projektant, koje izdaje INŽENjERSKA KOMORA SRBIJE

Profil Mašinsko inženjerstvo

slide15

Pruža usko stručno obrazovanje za:

 • Izradu tehničke dokumentacije
 • Industrijski dizajn
 • Projektovanje termo i hidroenergetskih
 • postrojenja
 • Primenu obnovljivih izvora energije
 • Proračun, konstrukcija i projektovanje
 • hidrauličnih komponenti i sistema
 • Primenu savremenih metoda održavanja
 • mašina
 • Zaštitu životne sredine
primena savremenih softvera

Primena savremenih softvera

Tokom studija se insistira na što intenzivnijem korišćenju informaciono-komunikacionih tehnologija.

Tokom obrazovanja studenti se obučavaju za rad sa savremenim softverskim alatima kao što su: AutoCAD, AutoCAD Mechanical Inventor, 3D Studio Max, Festo Didactic, MatLab

slide18
Cilj realizacije ovih kurseva jeste ovladavanje osnovnim principima primene računara u procesu:

-automatizacije postupaka proračunavanja i

-automatizacije postupaka projektovanja i konstruisanja.

U tom smislu, zadaci su:

- da se student osposobi za samostalan i timski rad na računarskoj stanici formiranoj za primenu CAD-a, tj. da bude u stanju da modelira problem, izvrši odgovarajući proračun, analizira i računarski projektuje elemente i sklopove za potrebe proizvodnje, kao i da pronalazi nedostatke u projektu i da izvrši verifikaciju postojećeg projekta.

- da se student osposobi za dalje samostalno i timsko praćenje napretka tehnologije, posebno u mašinskoj industriji, te u računarstvu i informatici uopšte.

prakti an rad

Praktičan rad

U okviru postojećih laboratorija izvode se praktične vežbe:

Ispitivanje razmenjivača toplote

Ispitivanje solarnih kolektora

Utvrđivanje sastava izduvnih gasova

gasanalizatorom

Utvrđivanje fizičkih parametara toplotne

podstanice

mogu nosti zapo ljavnja

Mogućnosti zapošljavnja

Svršeni studenti smera Mašinsko inženjerstvo moći će da rade u oblastima proizvodnje, ekološkog inženjerstva, procesne tehnike, inženjerstva energetike, održavanja tehničkih sistema, upravljanja poslovnim preduzećima, savremenih informacionih i komunikacionih tehnologija; osposobljeni su da projektuju tehnološke i proizvodno-uslužne sisteme i da organizuju i upravljaju proizvodnjom. Studijski program je koncipiran tako da obezbeđuje studentima primenu znanja u praksi i praćenje i primenu novina u struci.

slide23
Diplomirani inženjeri mašinskog inženjerstva zapošljavaju se u (našoj zemlji i inostranstvu):

Prehrambenoj industriji

Hemijskoj industriji

Metalskoj industriji

Farmaceutskoj industriji

Petrohemijskoj industriji

Termoelektranama

Toplanama

Oblasti zaštite životne sredine...

slide24

Svršeni studenti ovog nivoa studija poseduju kompetencije za:

primenu znanja u praksi i praćenje i primenu novina u struci,

saradnju sa lokalnim socijalnim i međunarodnim okruženjem,

projektovanje tehnoloških i proizvodno-uslužnih sistema,

organizovanje i upravljanje preduzećem.

Posebno se obraća pažnja na razvoj sposobnosti za timski rad i razvoj profesionalne etike.

slide25
Svršeni studenti su kompetentni da nastave studije na master studijama u cilju proširivanja znanja u smeru sticanja kompetencija za vršenje naučno istraživačkog rada.

Realizacijom ovako koncipiranog studijskog programa školuju se diplomirani inženjeri Mašinskog inženjerstva koji poseduju kompetentnost u evropskim i svetskim okvirima.