Stručni časopisi - PowerPoint PPT Presentation

stru ni asopisi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Stručni časopisi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Stručni časopisi

play fullscreen
1 / 23
Download Presentation
Stručni časopisi
137 Views
addo
Download Presentation

Stručni časopisi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. IV. Osnovna škola Bjelovar Školska knjižnica Bjelovar, 12.04.2010. Stručni časopisi Jelena Sabljak

 2. Časopis • Serijska publikacija • Izlazi u redovitim razmacima, kraćim od godine, a dužim od petnaest dana • Pokreće se s namjerom da izlazi trajno • Označen međunarodnim standardnim serijskim brojem ISSN-om • Izdaje se za unaprijed utvrđen krug čitatelja koje povezuje interes za određena područja

 3. Znanost Organizirani sustav sveukupnog ljudskog znanja stečenog opažanjem procesa i pojava u prirodi i društvu, a obrađenog racionalnim, znanstveno prihvatljivim metodama. Cilj znanosti je istražiti, analizirati, opisati i objasniti stvarnost te odrediti odnos između uzroka i posljedice.

 4. Znanstvena polja • Prirodne znanosti • Tehničke znanosti i tehnologija • Medicinske znanosti • Poljoprivredne znanosti • Društvene znanosti • Humanističke znanosti

 5. 1.1 Matematika i informatika (Kibernetika, Računarstvo) 1.2 Fizika (Akustika, Astrodinamika, Astronomija, Astrofizika, Atomska i molekularna fizika, Optička fizika, Biofizika, Računalna fizika, Kozmologija, Dinamika, Dinamika tekućina, Kvantna Fizika, Fizika materijala, Matematička fizika, Mehanika, Nuklearna fizika, Optika, Fizika čestica, Fizika plazme, Fizika polimera) 1.3 Kemija (Analitička kemija, Biokemija, Računalna kemija, Elektrokemija, Anorganska kemija, Organska kemija, Fizikalna kemija, Kvantna kemija, Spektroskopija, Stereokemija, Termokemija, Pneumatska kemija) 1.4 Znanosti o Zemlji i okolišu (Geologija, Geofizika, Mineralogija, Fizikalna geografija, Oceanografija, Vuklanologija, Paleoekologija, Meteorologija) 1.5 Biološke znanosti 1.5.1 Biologija (Botanika, Zoologija, Antropologija, Anatomija, Fiziologija, Ekologija, Evolucija, Genetika, Citologija, Entomologija, Molekularna biologija, Biokemija, Biofizika, Histologija, Taksonomija) 1. Prirodne znanosti

 6. 2. Tehničke znanosti i tehnologija 2.1 Arhitektonika (Građevinarstvo, Inženjerstvo) 2.2 Elektrotehnika i elektronika (Komunikacije) 2.3 Ostale tehničke znanosti (Aeronautika, Znanost o prostoru, Mehanika, Metalurgija, Rudarstvo, Znanost o materijalima, Geodezija, Industrijska kemija, Proizvodnja hrane) 3. Medicinske znanosti 3.1 Temeljne medicinske znanosti (Anatomija, Fiziologija, Genetika, Farmacija, Farmakologija, Toksikologija, Imunologija, Patologija) 3.2 Kliničke medicinske znanosti (Pedijatrija, Porodništvo i ginekologija, Interna medicina [Nefrologija, Kardiologija, Gastroenterologija], Kirurgija, Stomatologija, Neurologija, Psihijatrija, Radiologija, Oftamologija) 3.3 Zdravstvene znanosti (Javno zdravstvo, Socijalna medicina, Higijena, Medicinska njega, Epidemiologija) 4.Poljoprivredne znanosti 4.1 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i pridružene znanosti (Agronomija, Uzgoj životinja, Hortikultura, Agroekonomika) 4.2 Veterina

 7. 5. Društvene znanosti 5.1 Psihologija (Bihevioralna analiza, Biološka psihologija, Kognitivna psihologija, Klinička psihologija, Razvojna psihologija, Edukacijska psihologija, Eksperimentalna psihologija, Zdravstvena psihologija, Humanistička psihologija, Industrijska i organizacijska psihologija, Neuropsihologija, Psihologija ličnosti, Psihometrija, Psihologija religioznosti, Psihofizika, Psihologija osjeta i percepcije, Socijalna psihologija) 5.2 Ekonomija (Makroekonomija, Mikroekonomija [Marketing, Strateški management, Računovodstvo, Poslovna organizacija, Vanjsko trgovinsko poslovanje, Operacijska istraživanja, Poslovna logistika, Istraživanje tržišta, Promocija, Međunarodni marketing, Međunarodna ekonomija]) 5.3 Pedagogija (Sistematska pedagogija, Povijest pedagogije, Didaktika, Andragogija, Obrazovanje, Metodika) 5.4 Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti (Defektologija, Logopedija) 5.5 Kineziologija (Kineziologija, Trening) 5.6 Ostale društvene znanosti (Društvena antropologija, Kulturološka antropologija, Etnologija, Demografija, Menadžment, Pravo, Političke znanosti, Sociologija, Organizacija, Informacijske znanosti, Komunikacijske znanosti)

 8. 6. Humanističke znanosti 6.1 Povijesne znanosti (Povijest, Arheologija, Numizmatika, Genealogija) 6.2 Znanost o jeziku i književnosti (Jezikoslovlje, Filologija, Povijest književnosti, Teorija književnosti) 6.3 Ostale humanističke znanosti (Filozofija, Semiotika, Znanost o umjetnosti, Povijest umjetnosti, Teologija)

 9. Struka (zanimanje) • Skup poslova i radnih zadaća koji su svojim sadržajem i vrstom organizacijski i tehnološki toliko srodni i međusobno povezani da ih obavlja jedan izvršitelj koji posjeduje odgovarajuća znanja, sposobnosti i vještine

 10. Stručni časopisi • Usko vezani uz određeno područje ili struku • Bave se određenom problematikom • Izdaju se za unaprijed utvrđen krug čitatelja • Izlaze od jedanput do dvanaest puta godišnje

 11. Zadatak • Spojite ulomke iz stručnih časopisa s naslovima časopisa • Imenujte struku unutar koje se taj časopis može koristiti • Napišite za koji nastavni predmet možete koristiti taj časopis

 12. „…Vjerujemo da su čitatelji upoznati s četiri karakteristične točke trokuta: središtem opisane i upisane kružnice, težištem i ortocentrom. Možda neki od vas misle da su to sve, da drugih nema. Međutim, to je daleko od istine. Clark Kimberling u svojoj enciklopediji opisuje čak 3587 različitih karakterističnih točaka trokuta, a popis se redovito dopunjuje...“

 13. „…Aktualna revizija ATI-jevih drivera Catalyst (10.2) donijela je sa sobom podršku za Eyefinity pri korištenju CrossFirea, a ATI s ožujskom verzijom drivera (10.3) obećava još više novih mogućnosti. Kad je riječ u Eyefinityju, novi driveri sa sobom donose mogućnost kompenziranja okvira monitora te definiranje postavki boje, svjetline i gamme za svaki monitor koji je dio Eyefinity polja…“

 14. „…Kako je kršenje dječjih prava u suprotnosti s načelima pozitivnog roditeljstva, takvo roditeljstvo odbacuje mogućnost primjene bilo kakvih nasilnih metoda u odgoju djeteta koje ranjavaju djetetovo dostojanstvo i nanose mu bol. Stoga je promicanje pozitivnog poditeljstva čvrsto povezano s ciljem ukidanja tjelesnoga kažnjavanja djece...“

 15. „…Igre su jedan od najkompleksnijih medija, najraznolikijih, a filmološki pristup ima svoju upotrebljivost za neke tipove igara i za neke segmente igara, a ne za igre u cjelini. Analiza koja barata nekim filmološkim konceptima tako će se nužno usredotočiti na one primjere, one segmente i one vrste igara koje su najbliže filmu...“

 16. „…Skupština dioničkog društva utvrđuje godišnje financijske izvještaje ako joj to prepusti uprava i nadzorni, odnosno upravni odbor ili ako nadzorni, odnosno upravni odbor dioničkog društva ne da suglasnost na godišnje financijske izvještaje…“

 17. „…Imam tamno nešto tamno, tu, zgužvano u meni – rekao je Pavao, uhvati se za grudi i izašao na prozor obješen ponad svijeta. A noć, bila je noć, i svijet je potmulo disao kao starac pred smrt, kao zemlja prije no što zima pokupi svoje pogužvane halje i odjezdi preko ekvatora…“

 18. „…Lokativni i instrumentalni prijedložni izrazi u značenju namjere u suvremenom hrvatskom književnom jeziku imaju dvije sintaktičke uloge: prva, češća, uloga je priložne oznake namjere izrečena lokativnim izrazima s prijedlozima na i u (npr. raditi na pridobivanju ljudi, zlouporabiti položaj u cilju znanstvenog istraživanja), odnosno instrumentalnim s prijedlogom s (npr. stavljati proizvode u promet s ciljem obmanjivanja kupaca)…“

 19. „Ukoliko američko visokoškolsko obrazovanje namjerava isploviti iz sadašnje „oluje“, njegovi sudionici morat će se ozbiljno pozabaviti pitanjima pristupa i odgovornosti koja postavlja javnost. Morat će pronaći načina da riješe pitanje troškova, naročito za studente s niskim primanjima koji udovoljavaju akademskim uvjetima te se udružiti s osnovnim i srednjim školstvom u pripremi sve većeg broja studenata koji će uspješno studirati…“

 20. „…Ako mislite da su kukci tek dosadni nametnici, razmislite još jednom. Zemlja bez kukaca ne bi bila ugodno mjesto za život. Kukci oprašuju biljke, sudjeluju u kruženju hranjivih tvari u prirodi, proizvode med, vosak i svilu. Vrlo su važni u održavanju ravnoteže u raznim ekosustavima…“

 21. „…Na obali rijeke Avon, tridesetak kilometara od Birminghama, usred idiličnog ruralnog krajolika smjestio se jedan od najposjećenijih engleskih gradova – Stratford-upon-Avon. Razlog njegove popularnosti jest u tome što je ondje prije više od četiri stotine godina rođen jedan od najvećih svjetskih pisaca – William Shakespeare…“

 22. Hvala na pozornosti!