1 / 18

Dinamik Sağlık Sigortası

Dinamik Sağlık Sigortası. 1. Özel Sağlık Sigorta Sistemi. Özel Sağlık Sigortasına bakış açısı; Özel Sağlık Sigorta sistemine sağlıklı ve gençken girmek gerekir. Sağlık sigortası kişinin geleceğine yaptığı yatırımdır.

addo
Download Presentation

Dinamik Sağlık Sigortası

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Dinamik Sağlık Sigortası 1

 2. Özel Sağlık Sigorta Sistemi • Özel Sağlık Sigortasına bakış açısı; • Özel Sağlık Sigorta sistemine sağlıklı ve gençken girmek gerekir. • Sağlık sigortası kişinin geleceğine yaptığı yatırımdır. • Sağlık sigortaları lüks bir ürün değil aksine en önemli ihtiyaçlardan biridir.

 3. Ferdi Sağlık Ürünlerimiz 7 üründe farklı ihtiyaçları karşılayan plan alternatiflerimiz mevcuttur. Ana ürünlerimiz; • Optimum Sağlık • Limitsiz Sağlık • Vitamin Sağlık • Özel Sağlık • Vitalis Sağlık • Aile Hekimliği • Ve yeni ürünümüz DİNAMİK SAĞLIK

 4. DİNAMİK SAĞLIK 4

 5. DİNAMİK SAĞLIK NEDİR ? • Dinamik Sağlık Sigortası, geniş anlaşmalı kurum ağımız çerçevesinde, limitsiz yatarak tedavi teminatı sağlamaktadır. Kamuya ait devlet ve üniversite hastanelerinde oluşabilecek sağlık giderlerinizin tamamı ALLIANZgüvencesindedir, • Üstelik yatarak tedavi teminatı, Ameliyat, Ortalama Günlük, Yoğun Bakım teminatlarının yanı sıra yatarak tedavi gerektirmeyen Kemoterapi – Radyoterapi – Diyaliz, Küçük Cerrahi teminatlarını da içerir, • Dinamik Sağlık Sigortası’ ndasınırsız doğum teminatı da bulunmaktadır, • 30.06.2010 tarihine kadar yapılacak poliçelerde 250 TL limitle ayakta tedavi teminatı da sigortalılarımıza hediyedir,

 6. KİMLER DAHİL OLABİLİR ? • 0 – 44 yaş arasındaki kişiler sigortalanabilir, • 6 – 17 yaş aralığındaki kişiler tek başına sigortalanabilir, • 0 – 5 yaş aralığındaki çocuklar ebeveynleri veya 6 yaşından büyük kardeşleri ile sigortalanabilir, • 45 yaş ve sonrası sigortalıların yenileme poliçeleri devam eder. 6

 7. TEMİNAT YAPISI

 8. TEMİNAT YAPISI 30.06.2010 tarihine kadar olan başvurularda 250 TL’lik Ayakta Tedavi teminatı HEDİYE

 9. YATARAK TEDAVİ TEMİNATI AMELİYAT Türk Tabipler Birliği Tarife’sinde 150 birim ve üzerindeki “cerrahi girişimler” bu teminat kapsamında değerlendirilir. AMELİYATSIZ TEDAVİ En an 24 saat süreyle hastanede yatılarak yapılacak tedavi giderlerini kapsar. KEMOTERAPİ RADYOTERAPİ DİALİZ Habis Hastalıklar için yapılan kemoterapi ve/veya radyoterapi ile diyaliz ile tedavi giderlerini kapsar. KÜÇÜK CERRAHİ TEMİNATI Türk Tabipler Birliği Tarife’sinde 149 birime kadar olan “cerrahi girişimler” bu teminat kapsamında değerlendirilir. ( Cilt kesiklerine müdahale, kırığın eski pozisyonuna getirilmesi, Alçı uygulaması gibi..) YAPAY UZUV ACİL YARDIM HİZMETİ HAMİLELİK VE DOĞUM TEMİNATI 18 ile 54 yaş arası bayan sigortalılar faydalanır.Doğumda bekleme süresi 18 aydır.

 10. AYAKTA TEDAVİ TEMİNATI 30.06.2010 tarihine kadar 250.00 TL’lik ayakta tedavi teminatı HEDİYE • DR. MUAYENE, İLAÇ • TIBBİ MALZEME • KEMOTERAPİ / RADYOTERAPİ / DİYALİZ TETKİK 10

 11. POLİÇE YENİLEME DEĞERLENDİRMESİ • öbf 2. yıl 4.yıl 5.yIl 6,yıl ..... 3. yıl Otomatik Yenileme Güvencesi Ömür Boyu Yenileme Güvencesi Son değerlendirme 1.değerlendirme 2.değerlendirme

 12. TEMİNAT DIŞI KALAN HALLER • 9 ay beklemeli hastalıklar • (Safra kesesi, safra yolları, her türlü fıtık, kist dermoid, ano-rektal hastalıklar, rahim ve yumurtalık hastalıkları, bademcik ve geniz eti, nazal polipler, konka hipertrofisi, ağrılı diz problemleri (menisküs, bağ yaralanmaları ve kondral kırıklar gibi), katarakt, prostat, varis, sinüzit, hidrosel, böbrek ve üriner sistem taşları, tiroid hastalıkları ) • Doğumsal hastalıklar, • Genetik hastalıklar, • Psikiyatrik hastalıklar, • Estetik ve kozmetik amaçlı ameliyatlar,

 13. İNDİRİMLER • Esnek taksit indirimi, • Aile indirimi (2 kişi için %5, 3 kişi ve üzeri için %10)

 14. ANLAŞMALI KURUMLARDAN BAZILARI

 15. ANLAŞMALI KURUMLARDAN BAZILARI

 16. ANLAŞMALI KURUMLARDAN BAZILARI

 17. DİNAMİK SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİ 17

 18. Keşke demeden önce Sonkar Sigorta 18

More Related