Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Download
1 / 44

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi - PowerPoint PPT Presentation


 • 161 Views
 • Uploaded on

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi Olgu Sunumu 19 Haziran 2013 Dr. Fulya Aktan. Olgu sunumu. 19.06.13. 2 yaş 6 aylık erkek hasta. İshal, kusma, karın ağrısı.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi' - adanne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Anabilim Dalı

Çocuk Servisi

Olgu Sunumu

19 Haziran 2013

Dr. Fulya Aktan


Olgu sunumu

Olgu sunumu

19.06.13


13 06 13 bak lan kan de erlerinde
13.06.13 bakılan kan değerlerinde günü yatırılmış.

 • Na: 133 mmol/l

 • K:5,1 mmol/l

 • AKŞ:172 mg/dl

 • Cl: 99 meq/l

 • Hb:9,55 g/dl

 • Hct:28,4

 • PLT:201.000

 • Wbc:37,300


 • Hastanın 14.06.13’de geceden beri 4-5 kez kusması olmuş, mayisine devam edilmiş.

 • Sabaha karşı 04.30’dan itibaren uykuya meyil ve şuur değişikliği olmuş. Hasta 1 saat sonra konvulziyon geçirmiş.

 • Dormicumla nöbeti durdurulan hasta Derince EAH’ne gönderilmiş. • Wbc:38,500 olmuş, mayisine devam edilmiş.

 • Hb:10

 • Hct:29,4

 • Plt:171,000

 • CRP:158,6 mg/l

 • Direkt coombs:negatif

 • Üre:102 mg/dl

 • BUN:48 mg/dl

 • Cre:3,8 mg/dl

 • Ürik asit:10 mg/dl

 • Na:120 meq/l

 • K:6,5 meq/l • Ateş:36 C olmuş, mayisine devam edilmiş.

 • Nabız:102/dk

 • SS:36/dk

 • TA:146/100 mmHg

 • Spo2:100

 • Tartı:14kg (50-75p)

 • Boy:95cm (75-90p)

 • Bifissüral ödem mevcut

 • Pretibial ödem +++/+++

 • Turgor tonus artmış

 • Skrotum hafif ödemli

 • Solunum sistemi, kardiyovaskuler sistem ve batın muayenesi doğal

 • GKS:13 ense sertliği yok, patolojik reflex yok.


 • Glukoz:83 mg/dl olmuş, mayisine devam edilmiş.

 • BUN:58 mg/dl

 • Cre:3,9 mg/dl

 • Ürik asit:10,9 mg/dl

 • Ast:119 U/L

 • Alt:195 U/L

 • Total bilirubin:0,2 mg/dl

 • Total protein:5,3 g/dl

 • Albumin:2,8 g/dl

 • LDH:2671 U/L

 • Ca:8,2 mg/dl

 • Na:118 meq/l

 • K:6,5 meq/l

 • Cl:87 meq/l

 • Mg:2,69 mg/dl

 • P:7,3 mg/dl


 • Hb:9,6 g/dl olmuş, mayisine devam edilmiş.

 • Htc:27,8

 • Wbc:39,800/uL

 • Neu:28,800/uL

 • Plt:205,000/uL

 • Periferik yayma: %14 band %54 nötrofil %32 lenfosit

 • Sedim:7 mm/h

 • CRP:18,59 mg/dl

 • Kan gazında

 • Ph: 7,43

 • PCo2: 22,7 mmHg

 • Hco3: 15mmol/l

 • TİT

 • Ph:5,5

 • Dansite:1020

 • Protein:300

 • Kan:eser

 • İS:temiz


Zge mi
Özgeçmiş olmuş, mayisine devam edilmiş.

 • Prenatal: Özellik yok

 • Natal: Term, CS ile 3100 gr olarak doğmuş

 • Postnatal: Sarılık öyküsü

 • Büyüme gelişme yaşına göre uygun

 • Geçirilmiş hastalık yok

 • Soygeçmiş: Özellik yok


 • 3 gün önce başlayan ishal ve kusma öyküsü olmuş, mayisine devam edilmiş.

 • Dış merkezde yatırılarak isolyte-p mayi ve seftriakson tedavisi

 • Sonrasında bilinç bulanıklığı, uyku hali ve nöbet geçirme

 • İdrar çıkışında azalma

 • Yaygın ödem

 • Hiponatremi

 • Hiperpotasemi

 • Hiperfosfatemi

 • Ürik asit yüksekliği

 • Kreatin yüksekliği

 • Hipoalbuminemi

 • AFR yüksekliği

 • KC enzim yüksekliği

 • Kan gazında kompanse metabolik asidoz • Akut böbrek yetmezliği olmuş, mayisine devam edilmiş.

  sepsis?

  HÜS?

  postrenal?... (Üriner USG : Bilateral parenkim ekosunda artış, taş, kitle hidronefroz izlenmedi.)
 • Hiponatremi periton diyaliz katateri takılması planlandı.

 • 1cc/kg/st %3’lük NaCl 1 saatte verildi.


 • Hiperpotasemi periton diyaliz katateri takılması planlandı.

 • Kalsiyum glukonat

 • Kayakselat

 • Glukoz ve insülin infüzyonu başlandı

 • Salbutamol nebül


Etyoloji prerenal
Etyoloji- Prerenal düşünülen, AFR yüksek olan hasta

 • Böbrek perfüzyonu bozulması

 • Kanama, intestinal kayıp, kutanöz kayıp

 • Hipotansiyon, septik şok, siroz


Renal
Renal düşünülen, AFR yüksek olan hasta

 • Uzun süreli renal hipoperfüzyon

 • Genelde neden multifaktöriyeldir..iskemi, nefrotiksite, sepsis

 • Vaskuler…Tromboz, HÜS, vaskulitler

 • Glomeruler…APSGN

 • Tubuler ve interstisyel…renal hipoperfüzyon ve nefrotoksik ajanlar


Postrenal
Postrenal düşünülen, AFR yüksek olan hasta

 • Taş

 • Tromboz

 • Nörojen mesane


 • Kompansasyon mekanizmaları düşünülen, AFR yüksek olan hasta

 • 1.Prostoglandinler…renal hipoperfüzyon durumlarında NSAİD kullanımı riskli(indometazin, ibuprofen)

 • 2.Angiotensin II…ACE inhibitörleri

 • 3.Miyojenik vazodilatasyon…siklosporin


Klinik
Klinik düşünülen, AFR yüksek olan hasta

 • Ödem

 • İdrar çıkışında azalma

 • Hematüri

 • Hipertansiyon


 • Hiperkalemi düşünülen, AFR yüksek olan hasta

 • GFR azalması

 • Tubuler sekresyonun azalması

 • Metabolik asidoz


 • Hiponatremi düşünülen, AFR yüksek olan hasta

 • Daha sık

 • Sıvı retansiyonu

 • Hipotonik sıvılar

 • Hipernatremi

 • Dehidratasyon

 • Sodyum atılımı azalması


 • Hipokalsemi düşünülen, AFR yüksek olan hasta

 • Hiperfosfatemi

 • Vit D aktif forma geçişinin bozulması

 • Hiperfosfatemi

 • Renal atılım azalması


S v tedavisi
Sıvı tedavisi düşünülen, AFR yüksek olan hasta

 • Prerenal .. Sıvı yükleme

 • Renal.. sıvı kısıtlanır. Aldığı-çıkardığı mayi miktarı ve günlük ağırlık takibi yapılır. Hastanın sıvı ihtiyacı insensibl sıvı kaybına 4-6 saatlik aralarla çıkardığı idrar ilave dilerek hesaplanır.  Renal yetmezlikli oligürik bir hastada hipertansiyon, hipervolemi bulguları, periferik ve pulmoner ödem varsa sıvı ve elektrolit alımı kısıtlanır.

 • Diüretik kullanımı.. Yüksek doz loop diüretiklerinin, transsellüler Na'un aktif transportunu inhibe ederek tubül hücrelerinin oksijen kullanımını ve iskemik hücre hasarını azalttığı gösterilmiştir. Loop diüretikleri kortikal kan damarlarında vazodilatasyon yapar ve oksijenizasyonun düzelmesini sağlar. Tubüler akımı artırır


Hiponatremi
Hiponatremi düşünülen, AFR yüksek olan hasta

 • Hastanın Na değeri 120 mEq/lt ve altında ise Na suplemantasyonu yapılır. Na ihtiyacının hesaplanması: (130-hastanın Na değeri) X Vücut Ağırlığı (kg) X 0.6 formülüyle hesaplanır ve %3'lük NaCl solusyonu kullanılır.


Hiperkalemi
Hiperkalemi düşünülen, AFR yüksek olan hasta

 • Hiperkaleminin tedavisinde kalsiyum glukonat, sodyum bikarbonat, insulin-glukoz, iv. salbutamol ve total vücut potasyumunu azaltmaya yönelik iyon değiştirici reçine kayeksalat kullanılmaktadır 


 • Hiperfosfatemi düşünülen, AFR yüksek olan hasta:  po kalsiyum karbonat  

 • Hipokalsemi: Hafif vakalarda tedavi gerekmez. Ancak semptomatik hastalarda kalsiyum glukonat


 • ABY’de düşünülen, AFR yüksek olan hastadiyaliz endikasyonları:

 • Yeterli sıvı tedavisine rağmen oligüri/anüri ve vücut ağırlığının %10’nundan fazla sıvı yükü olması

 • Hiperkalemi (K+ >6.5 mmol(L)

 • Tedaviye yanıtsız metabolik asidoz (pH <7.1)

 • Üremik ensefalopati

 • Üremik nefropati/miyopati

 • Tedaviye yanıtsız hipertansiyon

 • Tedaviye yanıtsız konjestif kalp yetmezliği


ad