Download
taoizam religija i filozofski pravac n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TAOIZAM -religija i filozofski pravac- PowerPoint Presentation
Download Presentation
TAOIZAM -religija i filozofski pravac-

TAOIZAM -religija i filozofski pravac-

1495 Views Download Presentation
Download Presentation

TAOIZAM -religija i filozofski pravac-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. TAOIZAM-religija i filozofski pravac- Kineska religija

  2. Povijest Taoizma Tao (kin. Dao = put) nestvoreni stvaralački princip svega što postoji, prvobitan izvor reda i jamstva svega stvorenoga Uska povezanost između religije i filozofskog pravca, danas nemoguće ih razlikovati

  3. Povijest Taoizma • Potječe iz II. stoljeća po Krista • Jedna od izvornih kineskih religioznofilozofskih tradicija

  4. Utemeljitelj Taoizma • Lao-zi (pravo ime Li, nadimak Erh) • 3.st – Chang-Luu • Zemaljski predstavnik Lao-zia • Prihvatio vladavinu careva iz dinastije Wei • Posebne privilegije za vrijeme vladavine dinastije Wei

  5. Sveti spisi Taoizma • Knjiga o putu i njegovoj kreposti • Pet temeljnih načela • Tao • Relativnost • Nedjelovanje • Povratak • Upravljanje • Knjiga preobraženja Lao-zia

  6. Nauk Taoizma • Solidarnost prirode i čovjeka • Cikličko obiljžavanje vremena i sveopči zakon povratka • Štovanje predaka • Kult neba • Vjerovanje u božansku narav vlastodršca

  7. Nauk Taoizma • Temelj – tao • nepromijnjiv, prije svih stvari • od njega potječu • nebo i zemlja • dva pola koji upravljaju skladom svijeta • Muški princip yang (duh, dobro, svjetlo, ljubav) • Ženski princim yin (tvar, zlo, mržnja, tmina)Ravnoteža i međusobno djelovanje Yina i Yanga, životnih sila koje upravljaju svemirom

  8. Moral Taoizma • Nepromijenjivost taoa • Nedjelovanje • Smirenost • Izbjegavanje unutarnjih napetosti • Zabranjuje vjernicima konkretne čine nalažući im: • Ne ubij živo biće • Nemoj se opijati • Ne kradi • Preporučuje vjernicima: • Budi dobar prema svim stvorenjima • Nastoj riješiti sporove i ne mrzi • Slušaj svog učitelja, roditelje i vladara • Nastoj poznavati taoističke spise i pali tamjan u njihovu čast