semsets model pre s mantick vyh ad vanie zoznamov ent t n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SemSets Model pre sémantické vyhľadávanie zoznamov entít PowerPoint Presentation
Download Presentation
SemSets Model pre sémantické vyhľadávanie zoznamov entít

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

SemSets Model pre sémantické vyhľadávanie zoznamov entít - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

SemSets Model pre sémantické vyhľadávanie zoznamov entít. Marek Ciglan Ústav informatiky SAV. Obsah. Sémantické vyhľadávanie – úvod Klasifikácia sémantických dopytov Sémantické vyhľadávanie množín Graf s atribútmi ako znalostná báza SemSets Model Vyhľadávanie v dokumentoch entít

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SemSets Model pre sémantické vyhľadávanie zoznamov entít' - adamma


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
obsah
Obsah
 • Sémantické vyhľadávanie – úvod
 • Klasifikácia sémantických dopytov
 • Sémantické vyhľadávanie množín
 • Graf s atribútmi ako znalostná báza
 • SemSets Model
  • Vyhľadávanie v dokumentoch entít
  • Šírenie aktivácie po topológii znalostnej bázy
  • Identifikácia (sémantických množín) SemSets
 • Vyhodnotenie
  • Dátová množina - SemSearch 2011
  • Hodnotenie relevancie odpovedí
  • Výsledky

21 November 2011

s mantick vyh ad vanie vod
Sémantické vyhľadávanie – úvod
 • Sémantické dáta
  • Zväčša trojice (RDF)
 • Vyhľadávanie v sémantických dátach
  • - dopytovacie jazyky (napr. SPARQL)

<http://dbpedia.org/resource/Aristotle> <http://dbpedia.org/ontology/birthYear>

"-0384"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear> .

<http://dbpedia.org/resource/Aristotle> <http://dbpedia.org/ontology/influenced> <http://dbpedia.org/resource/Western_philosophy>

SELECT ?abstract

FROM NAMED <http://dbpedia.org>

WHERE {

{ <http://dbpedia.org/resource/Civil_engineering> <http://dbpedia.org/ontology/abstract> ?abstract.

FILTER langMatches( lang(?abstract), 'en') }

}

21 November 2011

ad hoc vyh ad vanie v s mantick ch d tach
Ad-hoc vyhľadávanie v sémantických dátach
 • ad-hoc vyhľadávanie = vyhľadávanie pomocou kľúčových slov
 • Cieľ: použiť dopyty formulované pomocou kľúčových slov (jednoduché pre užívateľa) na získavanie informácií zo sémantických dát
 • Vstup: neštruktúrovaný dopyt zložený z kľúčových slov
 • Výstup: zoznam entít zo sémantickej databázy usporiadaný podľa relevancie k dopytu
 • Vyhodnotenie: všetky odpovede sú ohodnotené nezávislým posudzovateľom, so znalosťou o dopyte a očakávaných výsledkoch

21 November 2011

ad hoc vyh ad vanie v s mantick ch d tach1
Ad-hoc vyhľadávanie v sémantických dátach
 • ad-hoc vyhľadávanie = vyhľadávanie pomocou kľúčových slov
 • Cieľ: použiť dopyty formulované pomocou kľúčových slov (jednoduché pre užívateľa) na získavanie informácií zo sémantických dát
 • Vstup: neštruktúrovaný dopyt zložený z kľúčových slov
 • Výstup: zoznam entít zo sémantickej databázy usporiadaný podľa relevancie k dopytu
 • Vyhodnotenie: všetky odpovede sú ohodnotené nezávislým posudzovateľom, so znalosťou o dopyte a očakávaných výsledkoch

SELECT ?abstract

FROM NAMED <http://dbpedia.org>

WHERE {

{ <http://dbpedia.org/resource/Civil_engineering> <http://dbpedia.org/ontology/abstract> ?abstract.

FILTER langMatches( lang(?abstract), 'en') }

}

21 November 2011

ad hoc vyh ad vanie v s mantick ch d tach2
Ad-hoc vyhľadávanie v sémantických dátach
 • ad-hoc vyhľadávanie = vyhľadávanie pomocou kľúčových slov
 • Cieľ: použiť dopyty formulované pomocou kľúčových slov (jednoduché pre užívateľa) na získavanie informácií zo sémantických dát
 • Vstup: neštruktúrovaný dopyt zložený z kľúčových slov
 • Výstup: zoznam entít zo sémantickej databázy usporiadaný podľa relevancie k dopytu
 • Vyhodnotenie: všetky odpovede sú ohodnotené nezávislým posudzovateľom, so znalosťou o dopyte a očakávaných výsledkoch

SELECT ?abstract

FROM NAMED <http://dbpedia.org>

WHERE {

{ <http://dbpedia.org/resource/Civil_engineering> <http://dbpedia.org/ontology/abstract> ?abstract.

FILTER langMatches( lang(?abstract), 'en') }

}

Givemeenglishabstratfor Civil engineering

21 November 2011

klasifik cia ad hoc dopytov zo s mantick ch
Klasifikácia ad-hoc dopytov zo sémantických
 • Dopyty na entity
  • Príklad: 1978 cj5 jeep, KARL BENZ, MIT
 • Dopyty na množiny entít
  • Príklad: republics of the former Yugoslavia, astronauts who walked on the Moon
 • Dopyty na vzťah medzi entitami
  • Príklad:
   • whatistherelationbetween X and Y
 • Dopyty na atribúty entít
  • Príklad:
   • zipcodewatervilleMaine,
   • heightof Kriváň
 • Iné ad-hoc dopyty

[J. Pound, P. Mika, and H. Zaragoza. Ad-hocobjectretrievalin the web of data. In Proceedings of WWW’10, 2010.]

21 November 2011

klasifik cia ad hoc dopytov zo s mantick ch1
Klasifikácia ad-hoc dopytov zo sémantických
 • Dopyty na entity
  • Príklad: 1978 cj5 jeep, KARL BENZ, MIT
 • Dopyty na množiny entít
  • Príklad: republics of the former Yugoslavia, astronauts who walked on the Moon
 • Dopyty na vzťah medzi entitami
  • Príklad:
   • whatistherelationbetween X and Y
 • Dopyty na atribúty entít
  • Príklad:
   • zipcodewatervilleMaine,
   • heightof Kriváň
 • Iné ad-hoc dopyty

[J. Pound, P. Mika, and H. Zaragoza. Ad-hocobjectretrievalin the web of data. In Proceedings of WWW’10, 2010.]

21 November 2011

s mantick vyh ad vanie mno n
Sémantické vyhľadávanie množín
 • Príklad dopytu: astronauts who walked on the Moon

21 November 2011

s mantick vyh ad vanie mno n1
Sémantické vyhľadávanie množín
 • Príklad dopytu: astronauts who walked on the Moon

21 November 2011

s mantick vyh ad vanie mno n2
Sémantické vyhľadávanie množín
 • Príklad dopytu: astronauts who walked on the Moon
 • Armstrong, NeilAlden
 • Aldrin, EdwinEugene, Jr.
 • Conrad, Charles Peter, Jr.
 • Bean, Alan Lavern
 • Shepard, Alan Bartlett, Jr.
 • Mitchell, EdgarDean
 • Scott, DavidRandolph
 • Irwin, JamesBenson
 • Young, JohnWatts
 • Duke, CharlesMoss, Jr.
 • Cernan, EugeneAndrew
 • Schmitt, HarrisonHagan

21 November 2011

graf s atrib tmi ako znalostn b za
Graf s atribútmi ako znalostná báza
 • Sémantické dáta ako množina trojíc:
 • Sémantické dáta ako atribútový graf:

<http://dbpedia.org/resource/Aristotle> <http://dbpedia.org/ontology/birthYear>

"-0384"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear> .

<http://dbpedia.org/resource/Aristotle> <http://dbpedia.org/ontology/influenced> <http://dbpedia.org/resource/Western_philosophy>

Emtita K1

Attr I1: val

Attr I2: val

Attr I2: val

L1

L3

Emtita K1

Attr I1: val

Attr I2: val

Attr I2: val

Emtita K1

Attr I1: val

Attr I2: val

Attr I2: val

Emtita K1

Attr I1: val

Attr I2: val

Attr I2: val

L2

L1

21 November 2011

graf s atrib tmi ako znalostn b za1
Graf s atribútmi ako znalostná báza
 • Sémantické dáta ako množina trojíc:
 • Sémantické dáta ako atribútový graf:

<http://dbpedia.org/resource/Aristotle> <http://dbpedia.org/ontology/birthYear>

"-0384"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear> .

<http://dbpedia.org/resource/Aristotle> <http://dbpedia.org/ontology/influenced> <http://dbpedia.org/resource/Western_philosophy>

Aristotle

birthYear:-0384

Western_philosophy

influenced

21 November 2011

semsets model
SemSets model
 • SemSets model je model pre vyhľadávanie sémantických množín
 • Odpovedať na otázky ako: „republics of the former Yugoslavia“ , „astronauts who walked on the Moon“
 • Využíva:
  • Metódy získavania informácií
  • Grafovú štruktúru znalostnej bázy
  • Informácie o sémantických množinách znalostnej bázy

21 November 2011

dbpedia
DBpedia
 • Projekt s cieľom extrahovať štruktúrované informácie z Wikipédie

http://wiki.dbpedia.org/

21 November 2011

semsets vyh ad vanie v dokumentoch ent t
SemSets – vyhľadávanie v dokumentoch entít
 • Využiť štandardné metódy získavania infomácií
 • Namiesto dokumentov máme atribútový graf
 • Nutnosť transformovať vrcholy atribútového grafu na dokumenty

Emtita K1

Attr I1: val

Attr I2: val

Attr I2: val

L1

L3

Emtita K1

Attr I1: val

Attr I2: val

Attr I2: val

Emtita K1

Attr I1: val

Attr I2: val

Attr I2: val

Emtita K1

Attr I1: val

Attr I2: val

Attr I2: val

L2

L1

21 November 2011

semsets vyh ad vanie v dokumentoch ent t1
SemSets – vyhľadávanie v dokumentoch entít
 • Využiť štandardné metódy získavania infomácií
 • Namiesto dokumentov máme atribútový graf
 • Nutnosť transformovať vrcholy atribútového grafu na dokumenty

Emtita K1

Attr I1: val

Attr I2: val

Attr I2: val

L1

L3

Emtita K1

Attr I1: val

Attr I2: val

Attr I2: val

Emtita K1

Attr I1: val

Attr I2: val

Attr I2: val

Emtita K1

Attr I1: val

Attr I2: val

Attr I2: val

L2

L1

21 November 2011

semsets vyh ad vanie v dokumentoch ent t t
SemSets – vyhľadávanie v dokumentoch entítt
 • Príklad: „astronauts who walked on the Moon“
 • Medzivýsledok:
  • TheWonderofItAll (2007 film)
  • List of spacewalkers,
  • Moon Landing (musicdrama),
  • List of Apollo astronauts,
  • Harrison Schmitt

21 November 2011

semsets renie aktiv cie5
SemSets – šírenie aktivácie
 • Príklad: „astronauts who walked on the Moon“
 • Medzivýsledok:
  • Astronaut,
  • NASA,
  • Moon,
  • Apollo 15,
  • Apollo 12,
  • Apollo 11,
  • List of Apollo astronauts,
  • Apollo program,
  • BuzzAldrin,
  • Apollo17,
  • EugeneCernan

21 November 2011

semsets sk re s mantick ch mno n
SemSets – skóre sémantických množín
 • Predpokladáme existenciu sémantických množín obsahujúcich sémanticky podobné/príbuzné entity
 • Príklad pre DBpediu: entity patriace do jednej kategórie vo Wikipédii tvoria sémantickú množinu
 • Proces:
  • Kandidátsku množinu entít porovnáme so sémantickými množinami
  • Spočítame zlomok členov sémantických množín v kandidátskej množine
  • Vyberieme sémantické množiny, ktoré pravdepodobne obsahujú odpoveď na danú otázku

21 November 2011

semsets sk re s mantick ch mno n2
SemSets – skóre sémantických množín

SemSet 1

Card: 24

P: 0.125

21 November 2011

semsets sk re s mantick ch mno n3
SemSets – skóre sémantických množín

SemSet 1

Card: 24

P: 0.125

SemSet 2

Card: 5

P: 0.6

21 November 2011

semsets sk re s mantick ch mno n4
SemSets – skóre sémantických množín

SemSet 1

Card: 24

P: 0.125

SemSet 2

Card: 5

P: 0.6

SemSet 1

Card: 4

P: 0.75

21 November 2011

semsets sk re s mantick ch mno n5
SemSets – skóre sémantických množín
 • Príklad: „astronauts who walked on the Moon“
 • Medzivýsledok:
  • Category: People who have walked on the Moon,
  • Category: Skylab program
 • Váhovanie skóre podľa textovej podobnosti dopytu a dokumentov jednotlivých sémantických množín

21 November 2011

semsets sk re s mantick ch mno n6
SemSets – skóre sémantických množín
 • Príklad: „astronauts who walked on the Moon“
 • Medzivýsledok:
 • Armstrong, NeilAlden
 • Aldrin, EdwinEugene, Jr.
 • Conrad, Charles Peter, Jr.
 • Bean, Alan Lavern
 • Shepard, Alan Bartlett, Jr.
 • Mitchell, EdgarDean
 • Scott, DavidRandolph
 • Irwin, JamesBenson
 • Young, JohnWatts
 • Duke, CharlesMoss, Jr.
 • Cernan, EugeneAndrew
 • Schmitt, HarrisonHagan

21 November 2011

kon trukcia s mantick ch mno n
Konštrukcia sémantických množín
 • 2 prístupy:
  • Množiny definuje expert
  • Automatckydetekovať zo znalostnej bázy

21 November 2011

vyhodnotenie
Vyhodnotenie
 • Dátová množina – Yahoo! SemSearch 2011 challenge
 • Dopyty:
  • 50 dopytov na zoznamy entít
  • Vybraných z logov webového vyhľadávača
  • Vyhodnotenie odpovedí:
   • Amazon’s MechanicalTurk
   • Cloudsourcingsolution
   • Prostredie pre human intelligance computation
   • Ľudia (za finančnú odmenu) vykoávajú zadanú úlohu
   • Odpovede hodnotené 3 stuňami

21 November 2011

vyhodnotenie1
Vyhodnotenie

21 November 2011

vyhodnotenie2
Vyhodnotenie
 • Čiastočné funkcie SemSets modelu

21 November 2011

vyhodnotenie3
Vyhodnotenie
 • Vplyv použitého modelu na získavanie informácií

21 November 2011

zhrnutie
Zhrnutie
 • Predstavili sme úlohu ad-hoc vyhľadávania v sémantických dátach
 • Predstavili sme SemSets model pre vyhľadávanie zoznamu entít zo sémantických dát
 • SemSets model využíva:
  • Štandardné metódy vyhľadávania informácií
  • Šírenie aktivácie v topológii grafu definovaného znalostnou bázou
  • Informácie o sémantických množinách v znalostnej bázy
 • Vyhodnotenie: metóda má state-of-the-art presnosť na SemSearch 2011 data sete

21 November 2011