g roep 5 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
G roep 5 PowerPoint Presentation
Download Presentation
G roep 5

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20
adamdaniel

G roep 5 - PowerPoint PPT Presentation

0 Views
Download Presentation
G roep 5
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Groep 5 • Kimm Maarten

 2. Praktische informatie • Op de maandagen en dinsdagen is Kimm in de groep tot aan de kerstvakantie. Op de overige dagen begeleid ik leerlingen. • Op woensdag t/m vrijdag is meneer Maarten in de groep. • Op woensdag en vrijdag het laatste uur gaan de kinderen naar de gym. • Op donderdagmiddag hebben de kinderen atelier • Trakteren rond de klok van 10 uur; maar overleg dit wel even voor de zekerheid. • Mobiele nummers waar men te bereiken is.

 3. Rekenen • Wereld in getallen (nieuwe methode) • Automatiseren erg belangrijk • Tafels blijven trainen • 1 x per week project-taak • Verschillende niveaus • Diversiteit in tempo

 4. Automatiseren; wat houdt dit in ? • De antwoorden in het geheugen hebben zitten • Kennis die je direct kunt ophalen • Normering van de tempotoetsen o.a. (t/m 10. t/m 20, tafels, deeltafels en t/m 100 okt. t/m 20 70 sommen of meer = 6 jan. t/m 20 80 sommen of meer = 6 - okt. tafels; 60 sommen of meer = 6 jan. tafels 70 sommen of meer = 6

 5. Wat komt in groep 5 aan bod? • Sommen tot 10.000 • Getalbegrip; plaats van 1 in de 9145 • Getallenrij opzeggen • Tafels tot 10 geautomatiseerd • Tientallen tafels, schattend vermenigvuldigen (3 x € 38,75≈…) • Delen zonder rest, delen met rest

 6. Wat komt er in groep 5 aan bod? • Deeltafels • Moeilijke sommen tot 100 (93 – 36 =) • Moeilijke sommen tot 1000 (945 – 65 =) • mm, cm, dm, m en km, liter, kilogram enz. • Tijd introductie seconde, tijdsduur; kalender

 7. Lezen • Streefniveau eind gr. 5 E6 gehaald • Jan; M6 = cijfer 6 • Juni; E6 = cijfer 6 • De leesteksten in zaakvakken zijn op dit niveau • Aandacht besteden aan het leesplezier

 8. Taal / spelling • Taal op maat • Veel aandacht voor woordenschat • M.b.v. spellingsregels worden moeilijke woorden ingeoefend • Elke week een toets van 12 woorden (registratie formulier) • Elke 4 weken een toets met woorden en zinnen

 9. TopKind in groep 5 • leren inzicht te krijgen in hun eigen gedrag en dat van anderen • Het leren van vaardigheden waardoor een positiever zelfbeeld kan ontstaan en het zelfvertrouwen vergroot wordt. • In groep 5 zijn er 8 thema’s, 4 lessen per thema met elke week een les. Elk kind krijgt een TopKind boek

 10. Nieuwe zaakvakken • Aardrijkskunde topografie van Nederland • Biologie “nieuws uit de natuur” Zie de website voor de aanbod komende onderwerpen: www.nieuwsuitdenatuur.nl • Geschiedenis

 11. Zelfstandig werken • Werken met uitgestelde aandacht • Taakbrief • Blokjes voor de kinderen • Leerkracht aan het werk met kleine groepjes of individueel met een kind • Trainen van leerstof • Extra tijd voor herhaling, verbreding of verdieping

 12. Atelier • Elke donderdagmiddag • 3 à 4 weken lang hetzelfde atelier • Oude kleding • Sint en kerst weer in de eigen groep • De eerste drie weken in de eigen groep

 13. Verschillende ateliers • Tekenen en schilderen • Textiel • Techniek • Schaken • Computerles • Hout

 14. Sportdagmiddag Slagbaltoernooi op de middag 5 basisscholen uit Enter Sinterklaas Surprise Gedicht Cadeautje Overige info over groep 5

 15. Rapportage aan u • Kijk-spreek uurtje; mogelijkheid om even over uw kind te praten en het stellen van diverse vragen (maandag 3 oktober en donderdag 26 april) • Voortgangsverslag; geschreven verslag over de vorderingen van uw kind (dinsdag 15 november) • 2 rapporten; cijfers en beoordelingen over de vorderingen van uw kind (dinsdag 7 februari en dinsdag 10 juli)

 16. Kaart leerlingvolgsysteem • Hierop staan alle gemaakte Cito-toetsen met de waardering erbij zoals A, B, C, D of E-score • Tijdens 10-minuten gesprekken kunt u deze kaart inzien • Deze kaart mag niet mee naar huis